• SVK

Nový výskum: Vaše srdce je v bezpečí aj pri extrémnej záťaži

Napísal Jiří Kaloč

Veľké zaťaženie pri športe je škodlivé pre vaše srdce! Na túto tému sa v posledných rokoch v médiách veľa písalo. To by mohlo byť trochu znepokojujúce pre tých cyklistov, ktorí trávia v sedle veľa času. Našťastie máme dobrú správu. Existujú nové štúdie, ktoré naznačujú, že ani extrémne množstvo športovania nie je problémom. Pozrieme sa na to bližšie a zistíme prečo.

Pôvodná štúdia

Rozsiahla štúdia vykonaná v roku 2018 sa zamerala na takmer 22 000 zdravých mužov, ktorí poznali úroveň svojej fyzickej aktivity. Boli to väčšinou bežci, cyklisti, plavci a veslári. Tí boli rozdelení do troch skupín na základe celkového objemu fyzickej aktivity. Skupina s vysokým zaťažením vykonávala ekvivalent jazdy na bicykli rýchlosťou 25 – 30 km / h počas 4 hodín týždenne. Stredná skupina v trvaní 2 až 4 hodín a základná skupina menej ako 2 hodiny. Autori sa potom zaoberali úrovňou vápenatenia koronárnych tepien (CAC), ktorá je akýmsi ukazovateľom zdravia nášho srdca.

© Profimedia, Caia Image

Skupina s vysokou záťažou je v suchu

Štúdia zistila, že skupina s vysokou záťažou mala vyššie vápenatenie koronárnych tepien ako iné skupiny. To by mohlo naznačovať, že sú vystavení vyššiemu riziku srdcových chorôb. Ale napriek vyšším úrovniam CAC je len polovičná pravdepodobnosť, že by v priebehu nasledujúcich 10 rokov sledované subjekty zomreli na kardiovaskulárne choroby.

„Súčasná štúdia nepreukázala žiadne zvýšené riziko úmrtnosti u športovcov s vysokou intenzitou tréningov, ktorí majú zvýšené vápenatenie koronárnej tepny,“ uviedla Dr. Laura DeFina, vedúca autorka štúdie. „Určite by sa títo vysoko aktívni ľudia mali dať vyšetriť na riziko kardiovaskulárnych chorôb u svojho lekára alebo kardiológa, ale nie je dôvod si myslieť, že nemôžu pokračovať vo výkone na vysokých úrovniach.“

Skupina s extrémnou záťažou je tiež v poriadku!

Ide o to, že 4 hodiny jazdy za týždeň nie sú pre mnohých cyklistických nadšencov skutočne „veľkou“ záťažou. Keď autori preskúmali súbor údajov v novembri 2019, tak na základe výsledkov vytvorili skupinu s extrémnou záťažou, ktorá vykonala 14 hodín jazdy na bicykli rýchlosťou 25 – 30 km/h týždenne. V skupine s vysokou záťažou bolo vyše 2 100 ľudí, ale iba 66 z nich sa klasifikovalo do tejto novej „extrémnej“ skupiny. Vedci zistili, že skupina s extrémnou záťažou nemala vyššie riziko kardiovaskulárnych chorôb v porovnaní so skupinou s vysokou záťažou!

© Profimedia

Záleží na mnohých faktoroch, nielen na cvičení

Toto je dobrá správa pre všetkých cyklistických nadšencov, ale všetci si musíme pripomenúť, že cvičenie nie je jediným faktorom. Treba brať ohľad na genetiku, úroveň stresu, životný štýl, konzumáciu alkoholu a drog, stravovacie návyky, množstvo cvičenia, ktoré ste vykonávali v minulosti, a mnoho ďalších premenných, ktoré prispievajú k skutočnému riziku srdcových problémov.

Výhody cvičenia prevažujú nad rizikami

Jedna vec, ktorú táto štúdia potvrdila je, že prínosy cvičenia prevažujú nad rizikami. Skupiny so stredným aj vysokým zaťažením mali nižšie riziko úmrtnosti v porovnaní so skupinou s nízkym zaťažením. Takže všetci môžeme jazdiť s vedomím, že jazda na bicykli je pre nás prospešná, bez ohľadu na to, v akom množstve.