• SVK

Ako trénovať s wattmetrom – základy

Napísal Jiří Kaloc

Trénovanie s wattmetrom (meračom výkonu) spôsobilo revolúciu v tom, ako cyklisti merajú svoj pokrok. Tým, že wattmetre poskytujú precízne a objektívne údaje, umožnili jazdcom trénovať efektívnejšie ako kedykoľvek predtým. V tomto článku si prejdeme základnú terminológiu, ktorú by mal ovládať každý cyklista, ktorý chce pri tréningu používať wattmeter.

Čo je meranie výkonu v cyklistike?

Začnime od základov. Cyklistické merače výkonu sú prístroje, ktoré sa pripevňujú na pedále, kľuky alebo zadný náboj. Pomocou tenzometru merajú krútiaci moment aplikovaný na pohon bicykla, vďaka čomu je možné zistiť, koľko si jazdec odmaká v reálnom čase. Údaje o výkone sa potom prenesú do cyklopočítača, ktorý výkon následne zobrazí a údaje uloží na neskoršiu analýzu.

Výkon je vyjadrený vo wattoch a skladá sa z krútiaceho momentu a kadencie. Wattmetre tiež odhadujú mechanickú prácu, ktorú cyklista vyvinie a zobrazia ju v kilojouloch alebo kilokalóriách. Určite si dokážete predstaviť, aké neoceniteľné je pre atléta mať prístup k presným údajom o tom, koľko energie generuje na bicykli a koľko kalórií spálite, najmä čo sa týka plánovania tréningu, pretekov či dokonca stravovania.

Ale skôr, než sa vrhneme na tieto témy, prejdime si základné pojmy.

Terminológia wattmetrov

Pochopenie základných pojmov používaných ostatnými cyklistami a trénermi vám pomôže porozumieť číslam, ktoré vám váš wattmeter ukáže. Toto sú najčastejšie frázy a výrazy.

 • Kadencia: počet otočení pedálu za určitý čas, zvyčajne meraný v otáčkach za minútu (RPM – revolutions per minute).
 • Krútiaci moment: sila aplikovaná na pedále pri otáčaní, meraná v newtonmetroch (Nm).
 • Priemerný výkon (AP – average power): používa sa na opis priemerného výkonu cyklistu za dané časové obdobie, vrátane času stráveného zotrvačnosťou. Časovým úsekom môže byť interval, úsek jazdy alebo celá jazda.
 • Funkčný prahový výkon (FTP – functional threshold power): najvyšší možný priemerný výkon, ktorý si môže cyklista udržať po dobu 60 minút.
 • Zóny výkonu: rozsah výkonových výstupov, ktoré zodpovedajú rôznym intenzitám tréningu, zvyčajne vyjadrené ako percento FTP.
 • Normalizovaný výkon (NP – normalized power): tento výraz je pod ochrannou značkou TrainingPeaks. Hodnota odhaduje, aký by bol priemerný výkon, keby cyklista nešiel na zotrvačnosť a nerobil prudké zmeny v šliapaní. Preto sa táto hodnota stala populárnejšou ako AP.
 • Faktor intenzity (IF Intensity factor): tento výraz je pod ochrannou značkou TrainingPeaks. Je to miera relatívnej intenzity tréningu na základe pomeru NP ku FTP cyklistu.
 • Faktor účinnosti (EF – efficiency factor): hodnota kvantifikuje efektivitu cyklistu pri premene energie na pohyb vpred. Vyjadruje sa ako pomer NP cyklistu k priemernej srdcovej frekvencii pri aktivite.
 • Skóre tréningovej záťaže (TSS – training stress score): tento výraz je pod ochrannou značkou TrainingPeaks. Je to hodnota, ktorá napočíta a porovnáva záťaž pri jednotlivých tréningoch na základe ich intenzity a trvania.
 • Akútna tréningová záťaž (ATL – acute training load): tento výraz je pod ochrannou značkou TrainingPeaks. Ide o priemer TSS za posledných 7 dní.
 • Chronická tréningová záťaž (CTL – chronic training load): tento výraz je pod ochrannou značkou TrainingPeaks. Ide o priemer TSS za posledných 42 dní.
 • Rovnováha záťaže tréningu (TSB – training stress balance): tento výraz je pod ochrannou značkou TrainingPeaks. Táto hodnota predpovedá pripravenosť atléta na aktivitu. Počíta sa odpočítaním včerajšieho ATL od včerajšieho CTL (včerajšie CTL mínus včerajšie ATL).
 • Fitness/čerstvosť – toto je vzorec Stravy, ktorý predpovedá pripravenosť atléta na výkon, podobne ako TSB.