• SVK

Je váš imunitný systém po dlhom výjazde oslabený?

Napísal Jiří Kaloč

Ste viac vystavení riziku nákazy, ak ste práve skončili dlhú a náročnú jazdu? Môže cvičenie oslabiť váš imunitný systém? Je možné, že cvičenie nie je dobré pre vaše zdravie a imunitu? Pozrime sa bližšie na to, čo hovorí najnovší výskum o cvičení a imunitných funkciách.

Hypotéza „otvoreného okna“

Ak ste už niekedy počuli, že cvičenie môže potlačiť vašu imunitu, pravdepodobne to bolo kvôli hypotéze „Open-Window“. Hovorí sa, že imunitný systém je narušený práve v hodinách po intenzívnom cvičení, čo vedie k zvýšenému riziku infekcií v nasledujúcich dňoch. Problém je v tom, že táto teória je založená na veľmi starých výskumoch a doteraz nebola revidovaná.

Hypotéza „otvoreného okna“ je založená na veľmi starých výskumoch a doteraz nebola prehodnotená.

Nedávna štúdia hovorí iný príbeh

Autori John P. Campbell a James E. Turner sa rozhodli túto hypotézu preskúmať a svoje zistenia uverejnili v časopise Frontiers in Immunology v roku 2018. Názov ich štúdie hovorí sám za seba – „Odhalenie mýtu o potlačení imunitného systému vyvolaného cvičením: Prehodnotenie vplyvu cvičenia na imunitu počas celého života.“

Pozreli sa na kľúčové piliere hypotézy otvoreného okna a zistili mnohé nedostatky. Tvrdia, že neexistujú spoľahlivé dôkazy na podporu tvrdenia, že intenzívne cvičenie zvyšuje riziko infekcií. Ukázali tiež, že zmeny slizničnej imunity po cvičení nespôsobujú potlačenie imunity. Poukazujú na to, že dramatické zníženie počtu a funkcií lymfocytov počas jednej až dvoch hodín po cvičení, odráža prechodnú a časovo závislú redistribúciu imunitných buniek do periférnych tkanív, čo vedie k zvýšenej činnosti imunitného systému a imunitnej regulácie. To je rozdiel oproti pôvodnej štúdii, ktorá hovorila o potlačení imunitnej reakcie.

Dlhé jazdy pravdepodobne nepredstavujú riziko pre vašu imunitu. © DIRK WAEM / AFP / Profimedia

Pravidelné cvičenie je prospešné pre vašu imunitu

Tento výskum tiež uvádza, že epidemiologické dôkazy naznačujú, že časté cvičenie znižuje výskyt mnohých chronických chorôb v staršom veku, vrátane prenosných chorôb, ako sú vírusové a bakteriálne infekcie, ako aj neprenosných chorôb, ako rakovina a chronické zápalové poruchy. Pravidelná fyzická aktivita môže dokonca obmedziť, alebo oddialiť starnutie imunitného systému.

Dlhé jazdy pravdepodobne nepredstavujú nebezpečenstvo pre vašu imunitu

Táto nová štúdia ukazuje, že náročné cvičenie nepotláča imunitu a nezvyšuje náchylnosť ľudí na choroby. Navyše výskum potvrdzuje aj obrovské výhody, ktoré má pravidelné cvičenie pre zdravie a imunitu z dlhodobého hľadiska. Zdá sa teda, že sa nemusíme báť dlhých jázd, pokiaľ jazdíme pravidelne.