• SVK

Nová štúdia: Väčšina zranených cyklistov nemala prilbu

Napísal Jiří Kaloč

Nová štúdia zdôrazňuje dôležitosť nosenia prilby tým, že ukazuje, čo sa stane, keď tak neurobíte. Vedci skúmali viac ako 70 000 cyklistických nehôd a zistili, že iba 22% zranených cyklistov malo prilbu. Aký vplyv mala prilba na závažnosť zranenia a zotavenie?

Výskumné tímy Kalifornskej univerzity UCLA v Los Angeles 10 rokov analyzovali údaje (2002 – 2012) z National Trauma Data Bank o 76 032 cyklistoch (81,1% mužov a 18,9% žien) a to, čo našli, podporuje myšlienku, že pre cyklistov by bolo rozhodne prínosom nosenie prilby.

Woman in a helmet cycling near Whitehall © Profimedia

Nosenie prilby skracuje čas strávený v nemocnici

Zo 76 032 cyklistov s poranením hlavy alebo krku malo nasadenú prilbu šokujúco malé percento, a to len 22% z nich. Autori štúdie zistili, že nosenie prilby výrazne znížilo závažnosť zranení, dĺžku pobytu na jednotke intenzívnej starostlivosti, dĺžku celkového pobytu v nemocnici a aj celkovú úmrtnosť. Zvyšných 78% cyklistov bez prilieb malo oveľa horšie zdravotné komplikácie. 

Muži aj ženy nosením prilby získavajú určitú výhodu

Štúdia tiež zistila, že ženy mali vyššie percento nosenia prilieb 28,3% v porovnaní s mužmi, ktorí skončili s 20,6% percentami. To zodpovedá skutočnosti, že u mužov, ktorí utrpeli zranenia hlavy alebo krku , bola o 36% vyššia pravdepodobnosť úmrtia ako u žien. Aj závažnosť zranení, dĺžka pobytu v nemocnici a čas strávený na jednotke intenzívnej starostlivosti bol vyšší u mužov ako u žien. 

© Profimedia, Alamy

„Možno nie je prekvapujúce, že ženy mali častejšie prilbu, keď sa stali účastníkom nehody ako muži. Nie je však úplne jasné, prečo mali muži vo všeobecnosti vyšší počet dní strávených v nemocnici, na jednotke intenzívnej starostlivosti a takisto vyššiu úmrtnosť,“ autori štúdie uvádzajú. „Z našej analýzy však vyplýva, že ženy aj muži, ktorí mali prilby, boli rozhodne vo výhode.“ 

Pre deti do 17 rokov sú prilby najpotrebnejšie

Výskum tiež ukázal, že používanie prilby bolo najvyššie u dospelých nad 40 rokov s 31,8% a najnižšie u detí mladších ako 17 rokov. Tam to bolo len 12,1%. Autori predpokladajú, že to môže byť spôsobené predsudkami, na ktoré sú mladí ľudia citliví a nosenie prilby sa im zdá „nepohodlné“ a „nepríjemné“.

„Naše zistenia a ďalšie výskumy naznačujú, že povinné zákony o nosení prilby môžu znížiť úrazovosť a úmrtnosť v dôsledku cyklistických nehôd. Rizikové skupiny cyklistov profitujú z programov prevencie úrazov, ale aj informačných aktivít zameraných na zvýšenie informovanosti ohľadne používania prilby.“

Viac v sérii Bezpečnosť na prvom mieste

Všetky články v sérii Bezpečnosť na prvom mieste