• SVK

Pár tipov pre bezpečnú sólovú jazdu

Napísal Megan Flottorp

V článkoch We Love Cycling sa často zmieňujeme o bezpečnosti. Od správnej údržby bicykla až k dodržiavaniu pravidiel cestnej premávky. Existuje mnoho krokov, ktoré môžete podniknúť, aby ste sa vyhli nechceným nehodám a udržali sa v bezpečí. Avšak aj tu vzniká jeden druh bezpečnostného rizika. Patrí k tým najdôležitejším a nanešťastie je z tých, ktoré neproporčne viac ohrozujú ženy na dvoch kolesách – osobná bezpečnosť pri jazde osamote. Alebo inými slovami: nebezpečenstvo nepochádzajúce ani z premávky, ani zo zlého stavu ciest, ale od ľudí.

Či už je dôvodom motivácia či túžba nastrašiť, okradnúť alebo vykonať ešte niečo väčšmi nepríjemné, skutočnosťou je, že vo svete existujú ľudia so zlými úmyslami. Ako osamelý cyklista alebo cyklistka ste potencionálne zraniteľní. Na rôznych športových fórach či v skupinách sa nachádza množstvo informácii, ako dokáže bežec ostať v bezpečí pri trénovaní bez partnera. Žiaľ, to však nie je prípad vo svete cyklistiky. Odhliadnuc od toho, je to stále problém a nanešťastie, práve útoky a ohrozenie cyklistu nie sú ojedinelé. Ak však máte radi sólovú jazdu, ponúkame vám niekoľko tipov, ako si udržať chladnú hlavu a dokázať správne reagovať.

Držte sa na cestách

Dokonca ak aj preferujete jazdu na poľných zvážniciach či na lesných cestách, je dobré sa pridŕžať frekventovaných ciest, predovšetkým, ak jazdíte sami. Pamätajte, že práve cesty ponúkajú jedinečné možnosti tréningu a pomáhajú vám zlepšovať sa pri sledovaní toho, čo sa okolo vás deje. Nechajte si objavovanie tichých lesných chodníkov pre prípady, keď sa vyberiete na bicykel s niekým iným.

Šetrite si momenty na odľahlých cestách pre skupinové jazdy. © Profimedia, Alamy

Spojte sa s iným cyklistom

Nikdy nie je zlým nápadom oboznámiť niekoho iného o tom, kde ste, kam plánujete ísť a kedy sa vrátite domov. Skúste sa dohodnúť s iným cyklistickým parťákom na tom, že sa priebežne alebo po jazde skontaktujete a ubezpečíte sa, že všetko dopadlo tak, ako malo. Napríklad aplikácia bSafe monitoruje vašu polohu prostredníctvom GPS. Súčasne obsahuje možnosť „Sledovanie s odpočítavaním“, kedy, ak nepotvrdíte svoju prítomnosť po vypršaní časového limitu, aplikácia zalarmuje vašich priateľov. Rovnako je to aj s ROADID, používajúcou doplnok „eCrumb Tracking“ (sledovanie omrviniek), ktorá zdieľa vašu polohu počas jazdenia. Ak sa váš pohyb zastaví na dobu dlhšiu než 5 minút, oznámenie ohlási tento stav vybraným kontaktom v adresári. Súčasne vám dáva príležitosť nastaviť si uzamykanie obrazovky telefónu tak, aby zobrazovalo zdravotné informácie v prípade nešťastia.

Meňte svoje trasy

Ak obľubujete časté bicyklovanie bez partnera v špecifickom čase, skúste obmieňať túto trasu alebo čas, kedy vyrážate z domu. Takýto postup vytvára nepredvídateľnosť pre prípad, ak stretávate nechcených spoločníkov. Naviac vám to pomáha odosobniť sa od stereotypnosti rovnakých miest. Dokážete tak objavovať stále nové miesta.

Vzhľadom na to, kde bývate, nie je zlým nápadom vybaviť sa aj píšťalkou. © Profimedia, Alamy

Dajte na svoju intuíciu

V prípade, ak máte pocit, že vás niekto sleduje alebo niečo sa vám zdá podozrivé, verte svojmu inštinktu. Nemusíte byť príliš kamarátsky akýmkoľvek indivíduám, ktoré sa s vami dajú do reči, ani nemusíte zastavovať, kedykoľvek na vás niekto zakýva – predsa len môže kývať niekomu inému. Ak sa ocitnete v nepríjemnej situácii, skúste si zapamätať kto, čo, kde a kedy sa to udialo. Možno vám to pomôže vyhnúť sa v budúcnosti podobným chvíľam. Samozrejme, nič netreba preháňať. Niekedy je to len pocit vyvolaný zlým dňom v práci.

Noste ochranu

Vzhľadom na to, kde bývate, v niektorých chvíľach by sa vám mohla zísť píšťalka či slzný sprej. Napríklad pri voľne pustenom psovi, ktorý by vás chcel silou-mocou dohnať. Dozaista ich nikdy nebudete musieť použiť, avšak tá možnosť je vždy prítomná. V prípade neistoty existuje malá kamera, zabudovaná do zadného svetla bicykla. Fly6 Cycling je jednou z nich. Nahraté videá sú snímané v dostatočnej kvalite a v závislosti od použitej pamäťovej karty je možné nahrávať aj celé jazdy. Disponujú aj niekoľkými vymoženosťami, ktoré dokážu rozpoznať hroziace nebezpečenstvo a uchovať ho pred zmazaním.

Aj v prípade, kedy sa nič nestane, je dobré oznámiť nevhodné správanie sa vodičov či ľudí vo všeobecnosti policajným orgánom. © Profimedia, Alamy

Dodržiavajte plynulosť jazdy

Ak máte pocit, že vás niekto v aute sleduje, pokračujte nerušene v jazde a zastavte na príhodnom mieste, na ktorom sa nachádza viacero ľudí. Inou možnosťou je nájsť si a zvoliť takú cestu, cez ktorú – pre jej úzku šírku či zákaz vjazdu – auto nemôže prejsť. V prípade, ak máte pocit, že vás niekto sleduje, zmeňte niekoľkokrát trasu. Pred návratom domov sa uistite, že je všetko v poriadku. Naokolo je vždy dostatok ľudí, ktorí vám v prípade ťažkostí radi pomôžu.

Ohláste nepríjemné momenty

Nie vždy sa musí niečo prihodiť. Pri incidentoch alebo nepríjemných situáciách je však stále dobre následne ohlásiť príslušným úradom či polícii, čo sa stalo. Pomôže im to predchádzať možným budúcim opakovaným chvíľam, podobným tej vašej. Nemusíte sa obávať zveriť sa niekomu inému, keď sa cítite neistí. Cyklistika je obdivuhodný šport, ktorý by nemal byť potlačovaný negatívnymi vplyvmi tých, ktorí ho nechápu. Aj vy môžete svojou troškou prispieť k bezpečnejšej cyklistike.