• SVK

Nová štúdia: Cukor je problém a nespôsobuje len obezitu

Napísal Jiří Kaloč

Vieme, že nadmerná konzumácia cukru je pre nás zlá a môže spôsobiť choroby, ktoré vedú k predčasnej smrti. Nová štúdia vedená Inštitútom lekárskych vied MRC v Londýne vo Veľkej Británii ukazuje, že problém s cukrom nie je v tom, že spôsobuje obéznosť a cukrovku typu 2, ale že môže spôsobiť aj vážne hromadenie kyseliny močovej. Čo s tým môžeme urobiť?

Je kratšia dĺžka života spôsobená obezitou a cukrovkou?

Nadmerná konzumácia cukru spôsobuje obezitu a cukrovku, choroby súvisiace s vysokým príjmaním cukru, ktoré negatívne ovplyvňujú dĺžku života.

„Rovnako ako ľudia, tak aj mušky, ktoré boli kŕmené stravou s vysokým obsahom cukru, vykazovali mnoho charakteristických znakov metabolických chorôb – napríklad sa stali rezistentnými na tuky a inzulín,“ hovorí Dr. Helena Cochemé, hlavná výskumná pracovníčka štúdie. „O obezite a cukrovke je známe, že zvyšujú úmrtnosť u ľudí, a tak sa predpokladalo, že nadmerný príjem cukru rovnako pôsobí pri testoch na muškách.“

Nadmerná spotreba cukru má negatívny vplyv na dĺžku života.

Príjem tekutín ovplyvňuje dĺžku života

Nová štúdia na ovocných muškách však ukazuje, že v hre môže byť aj niečo iné.

„Voda je pre naše zdravie veľmi dôležitá, jej dôležitosť sa však v metabolických štúdiách často prehliada. Preto sme boli prekvapení, že mušky kŕmené stravou s vysokým obsahom cukru, nepreukázali zníženú životnosť. Bolo to vďaka tomu, že sa im poskytla ďalšia voda na pitie. Tieto mušky stále vykazovali typické metabolické poruchy spojené s vysokým obsahom cukru v potrave, no ostali nažive.“

Kyselina močová môže spôsobiť predčasnú smrť

Vedci v štúdii ukázali, že nadbytok potravinového cukru spôsobil, že mušky akumulovali molekulu nazývanú kyselina močová, ktorá je konečným produktom rozkladu purínov. Táto molekula je náchylná na kryštalizáciu, čo spôsobuje tvorbu obličkových kameňov. Vedci dokázali týmto kameňom zabrániť buď nariedením ich tvorby ďalšou pitnou vodou, alebo blokovaním výroby kyseliny močovej liekmi. Obe metódy poskytovali ochranu pred predčasným uhynutím mušiek spôsobeným stravou bohatou na cukor.

Kyselina močová môže spôsobiť predčasnú smrť.

Výskumníci z Kiel University v Nemecku potvrdili podobný účinok na zdravých ľuďoch. „Je prekvapujúce, že rovnako ako pri muškách, sme zistili, že vyšší príjem cukru v potrave ľudí súvisí s horšou funkciou obličiek a vyššími hladinami purínu v krvi,“ hovorí prof. Christoph Kaleta, spoluautor štúdie.

Piť viac vody nestačí

Je v poriadku jesť veľké množstvo cukru, ak pijete trochu vody navyše?

„Bohužiaľ nie,“ hovorí Dr. Cochemé, „mušky kŕmené cukrom môžu žiť dlhšie, keď im poskytneme prístup k vode, ale stále majú zdravotné problémy. Napríklad u ľudí zvyšuje obezita riziko srdcových chorôb. Naša štúdia však naznačuje, že narušenie purínovej dráhy je limitujúcim faktorom prežitia mušiek s vysokým obsahom cukru. To znamená, že skorá smrť cukrom nemusí byť nevyhnutne priamym dôsledkom samotnej obezity.“

Stále sa zdá, že najlepším postupom je obmedziť príjem pridaného cukru nanajvýš na 10 % denného príjmu kalórií, najlepšie na 5 % denných kalórií (6 lyžičiek cukru).