Ak sa aktívne nepokúšate znižovať stres vo vašom živote, raz prídete do štádia, kedy vás premôže a stane sa chronickým. Chronický stres podporuje moderné choroby a redukuje kvalitu života. Pozrime sa preto na štyri nápomocné metódy, ktoré vám pomôžu zbaviť sa veľkej časti stresu, a možno dokonca aj nájsť si voľný čas.

Zdieľať:

Povedzte „nie“

Ak sa začínate dostávať na hranice svojich schopností, potrebujete vedieť povedať „nie“ niektorým veciam, aby ste si udržali mentálne zdravie. Toto platí pre nové projekty, stretnutia s ľuďmi a dokonca aj koníčky. V určitom bode sa môže ktorákoľvek z týchto činností stať zdrojom stresu. Snažte sa preto ich odriekanie skúšať na malých, menej významných veciach, ako je odopretie si kávy s priateľom. Vybudujte si sebavedomie a pocit istoty s hovorením „nie“, a v ďalších situáciách, ako keď vás šéf požiada o vykonanie práce navyše, to zvládnete omnoho ľahšie.

Začnite hovoriť NIE. Hoci aj svojmu šéfovi.

Vyhýbajte sa sporom, zvlášť na internete

Všetci vieme, aké ťažké je dohadovať sa s našimi milovanými spôsobom, ktorý je nápomocný a dokonca nás dokáže dostať bližšie k nájdeniu riešenia. Avšak, zamyslite sa nad všetkými hádkami s ľuďmi, ktorí sa nemienia zmeniť alebo nestoja o váš názor. Áno, táto množina zahŕňa väčšinu z tých, ktorí sa vyskytujú na internetových fórach, či v diskusiách. Polemika s nimi v mnohých prípadoch u nich vyvolá pocit potreby byť ešte väčšmi defenzívni pri obrane ich vlastného názoru. Takže, využite svoj čas a energiu na naozaj dôležité konverzácie a zvyšok sporov hoďte za hlavu. Budete sa čudovať, ale takýto prístup urobí vo vašom živote skutočné zmeny.

Nesledujte noviny

Spravodajské služby a média samotné sa stále viac a viac menia na šokujúce, dramatické a podnecujúce hnev, pretože to je to, čo dokáže najefektívnejšie upútať pozornosť a vytvoriť spätnú emocionálnu reakciu. Nanešťastie, práve táto aktivita je často príčinou nepotrebného stresu. Ak sa vskutku zaujímate o danú problematiku, čítajte správy písané expertmi v danej oblasti, špecializujúcich sa výlučne na túto tému. Buďte vyberaví. Všeobecné noviny si stále nájdu svoj spôsob, ako sa k vám dostať, a to aj v prípade, ak vy samotní sa im budete snažiť vyhnúť.

Nikdy si neplánujte viac ako 80 % svojho času.

Spravujte si svoj kalendár

Kalendár nemá vždy na srdci len váš najlepší prospech. Priority a okolnosti sa menia, nielen vo všeobecnosti, ale aj vo vašom prípade. Preto by tento aspekt mal byť zahrnutý pri plánovaní si harmonogramu. Je dôležité prezrieť si to, čo vás v budúcnosti čaká, najlepšie každý deň alebo aspoň raz do týždňa, a vyradiť to, čo je zbytočné či nepodstatné. Vyberte si 1-2 veci, ktoré musia byť vykonané počas každého dňa a presuňte, či lepšie odstráňte zvyšok. Taktiež neplánujte viac ako 80 % svojho času – život sa totiž neriadi presne daným plánom, ktorý si stanovíte vopred. Ak nebudete mať dostatok voľného času na nepredvídané veci, následkom bude neustály nárast stresu.

Viac v sérii Stres manažment

Táto stránka používa cookies

Viac informácií o spracúvaní vašich osobných údajov na ich základe a o vašich právach nájdete v časti Informácie o spracúvaní osobných údajov pomocou cookies a iných internetových technológií. Nižšie môžete tiež udeliť súhlas so spracúvaním osobných údajov na štatistické a analytické účely používateľského správania.