• SVK

Recyklovanie bicyklov: Prečo je to dôležité?

Napísal Siegfried Mortkowitz

Spotrebovanie ovocia a zeleniny, ktoré aj napriek svojej bezchybnej kvalite nespĺňa estetické kritéria supermarketov, sa stalo súčasným obľúbeným trendom reštaurácií. To znamená, že v týchto časoch, kedy sa snažíme o obmedzenie zbytočného vyhadzovania potravín, sa podnikatelia uchýlili k efektívnejšiemu nakladaniu so zdrojmi. Napr. spotrebovaním banánov s čiernymi bodkami alebo menej dokonalých jabĺk, či možnosťou vziať si so sebou nedojedené jedlo v rozložiteľných boxoch.

Myšlienkou je redukcia odpadu, keďže každodenná produkcia prebytočných materiálov prevyšuje dlhodobo zvládnuteľnú hranicu. Naše oceány sa topia v odpadkoch a okolia miest zapĺňajú hory vytvorené odpadkami a zasypané hlinou.

Preto je zmysluplné, že vznikajú hnutia zamerané na záchranu sveta od starých, opustených bicyklov. Inými slovami, recyklácia bicyklov, aká existuje aj v New York City: Recycle-A-Bicycle (RAB). Nielenže táto organizácia opravuje bicykle, ktoré by inak skončili na vrakovisku, ale taktiež pomáha zapájať mladých ľudí do obnovy dvojkolesových parťákov pre ich vlastné potešenie alebo na predaj.

RAB je nezisková organizácia. Všetky bicykle sú darované a zisk z ich predaja sa využíva k vzdelávaniu mladých ľudí, ktoré je zastrešované rodičovskou organizáciou, Bike New York.

Tak, ako hovorí táto skupina na ich webovej stránke, „V priemere RAB zachráni pred zatratením 1 800 bicyklov každoročne, čo znamená ušetrenie takmer 20 500 kg zo skládky New Yorku“. V tejto perspektíve ide o veľké množstvo potenciálneho odpadu.

Anglický model s názvom Re-Cycle je obdobným – ale súčasne odlišným. Prijíma používané bicykle a odosiela ich štyrom partnerským organizáciám v Afrike, do štyroch rôznych krajín, ktoré ich opravujú, distribuujú a udržiavajú. Rovnako zasielajú aj náhradné diely a náradie – zadarmo. Tie sú následne predávané (spolu s bicyklami) za zlomok trhovej ceny.

Tento prístup vedie k mnohým pozitívnym následkom. Dostupná preprava pre regionálne komunity, využitie príjmov z predaja bicyklov k podpore miestnych podnikov, zamestnanosti a zlepšovaniu technických zručností obyvateľov. Samozrejme, v neposlednom rade ide aj o zníženie počtu bicyklov, ktoré skončia na skládke.

Tak ako deklaruje Re-Cycles na svojej stránke, „Idea našej práce je udržateľnosť.“

Takýto princíp musí byť príhodný aj pre Al Schroadera, taktiež známeho ako „Bike Man“. Dôchodca z Illinois zachránil už vyše 3 000 bicyklov pred ich konečnou zastávkou v zberných surovinách. Z iného uhla pohľadu to znamená, prinavrátenie 3 000 kusov bicyklov k životu. Po ich oprave sa opäť navrátili k ľuďom, ktorí ich potrebujú.

„Keď prijmem bicykel,“ hovorí, „mnohokrát na ňom chýba niekoľko súčiastok, alebo je potrebné vyriešiť iné problémy, akými sú plášte a pod. Musím teda rozhodnúť, či ho je ešte možné zachrániť, alebo nie. Každý bicykel má za sebou príbeh.“

Aj napriek tomu, že sa objavil na televíznych obrazovkách v ABC News, Schroader sa nepokladá za niekoho špeciálneho. „Sme jednoducho vďační za to, že môžeme pomáhať ľuďom,“ povedal.

Na svete je mnoho cyklistických obchodov a organizácií, ktoré sa snažia recyklovať staršie bicykle. Častokrát si môžete všimnúť aj slovo „rescue (záchrana)“ v ich názve. Napríklad Electric City Bike Rescue v Schenectady, New Yorku, čo je dobrovoľnícky program, ktorý opravuje a opätovne distribuuje bicykle. Tie by inak boli zošrotované.

To znamená, že je veľká pravdepodobnosť, že sa vo vašom okolí nachádza jeden z nich. Takže, ak v pivnici stále máte nejaký starší bicykel, ktorý vám len zaberá miesto a vy si s ním neviete dať rady, skúste sa nad tým zamyslieť. Vyhodíte ho alebo v konečnom dôsledku pomôžete niekomu v núdzi? Nič samozrejme nie je zadarmo. Ako odškodnenie dostanete bohatú odmenu – pocit, že ste niekomu nezištne pomohli a navyše prispeli k zníženiu zaťaženia zeme v podobe odpadkov.

Váš starý bicykel môže mať svetlú budúcnosť.