• SVK

Tag: Omloop Het Nieuwsblad

  • marcove-jarne-klasiky

    Je tu marec a s ním aj jarné klasiky!

    Názory na rôzne typy pretekov a ich vlastné ohodnotenie podľa stupňa obtiažnosti sa dozaista menia u každého fanúšika (ale aj jazdca). Avšak, pri vyslovení slovného spojenia „jarné klasiky“, si nepomôžeme inak, než označením ich za najtvrdšie jednorázové podujatia.