• SVK

Pravidlá

Bodovanie

Systém bodovania je veľmi jednoduchý. Účastníci Škoda BIKE OPEN TOUR série sa bodujú na zaklade absolútneho poradia z jednotlivých pretekov. Až následne sa pretekari zoradia podla 11 finalnych kategórii. Za bodovanie sú zodpovední časomerači z VOS-TPK.

Vzorec pre výpočet bodov

Bn = YYY x (3 – Tn/T1) / 2

Čo znamenajú premenné

YYY… koeficient pre trasu maratónu
Bn … body n-tého,
Tn … čas n-tého,
T1 … čas víťaza.

V celkovom rebríčku sa nepozerá na to, ktorú trať kto absolvoval. Spravodlivé vyhodnotenie zabezpečí koeficient obtiažnosti trasy maratónu.

Príklady koeficientov obtiažnosti trás

Extra dlhá trať  – 1600 bodov
Dlhá trať ………. – 1300 bodov
Stredná trať ….. – 1000 bodov
Krátka trať……… – 700 bodov

Zoznam 11 kategórii Škoda BIKE OPEN TOUR

 • Kadeti 15-16 r.
 • Juniori 17-18 r.
 • Muži do 39 r.
 • Muži 40-49 r.
 • Muži 50-59 r.
 • Muži 60 r. a viac
 • Kadetky 15-16 r.
 • Juniorky 17-18 r.
 • Ženy 19-39 r.
 • Ženy 40-49 r.
 • Ženy 50 r. a viac.

Ceny pre víťazov a tombola

Škoda zabezpečila pre víťazov všetkých maratónov v Škoda BIKE OPENTOUR sérii vo všetkých kategóriách športové ceny značky Škoda. Účastníci, ktorí úspešne absolvujú jednotlivé maratóny v Škoda BIKE OPEN TOUR sérii, sa môžu zúčastniť jednotlivých tombol o celkovo 9 Škoda bajkov.

Podmienkou pre zaradenie do finálnej tomboly je úspešné absolvovanie minimálne 4-och pretekov z celej Škoda BIKE OPEN TOUR série. Do celkového bodovania sa každému účastníkovi započítavajú 4 najlepšie výsledky z absolvovaných pretekov z celej Škoda BIKE OPEN TOUR série. Výsledné bodovanie série určí celkovo 33 víťazov v 11 kategóriach na prvých, druhých a tretích miestach.

Výhercov celkovo 9 Škoda bajkov určia jednotlivé tomboly tak, aby mal šancu na výhru každý hobby bajker. Systém žrebovania zastrešujú časomerači z VOS-TPK, ktorí pre účel tombôl použijú žrebovací softvér.

Všetky preteky v Škoda BIKE OPEN TOUR sérii spravodlivo a objektívne vyhodnocuje časomiera VOS-TPK. Táto spoločnosť má dlhoročné skúsenosti s meraním a vyhodnocovaním pretekov v rôznych športových odvetviach.