• SVK

Nechať cyklistov jazdiť po chodníku?

Napísal Adam Maršal

V jednom z Londýnskych okresov polícia sľúbila, že nebude stíhať cyklistov za jazdu po chodníkoch. Je to znamenie, že sa menia časy? Mala by byť táto politika prijatá aj v iných európskych mestách?

V Londýnskej štvrti Camden úrady uviedli, že nebudú pokutovať cyklistov za jazdu na chodníku, pokiaľ uvedú dobrý dôvod, prečo nejazdia na ceste. To znamená, že cyklistov zastavia a spýtajú sa ich že, prečo používajú skôr chodník ako cestu. Dokonca budú dbať na vodičov, ktorí budú obiehať cyklistov, aby cyklistom poskytli dostatočný odstup. Týmto spôsobom úrady chcú identifikovať miesta, ktoré cyklisti považujú za najnebezpečnejšie.

Avšak , nie všetci sú spokojní s takýmto rozhodnutím. Mnoho chodcov si myslí a trvá na tom, že bicykel je vozidlo, a preto by malo ostať na ceste. Niektorí ľudia tvrdia, že sa cítia byť ohrozovaní viac bicyklami ako autami. Jeden z dôvodov je, že cyklisti chodia príliš rýchlo na chodníkoch a kľučkujú medzi chodcami, a tým ich ohrozujú. Ďalší dôvod je že, nepredvídateľne striedajú chodník s cestou, bez ohľadu na premávku, či chodcov. Dokonca niektorý tvrdia, že práva pre chodcov sa tým narušili.

Londýnski cyklisti, ktorí denne dochádzajú do práce na bicykli súhlasia so zmenami ktoré navrhujú úrady. Na druhej strane sú ľudia, ktorým sa to nepáči, to sú väčšinou starší ľudia alebo rodičia odprevádzajúci svoje deti do škôl. Prekáža im, že niektorí cyklisti jazdia bezohľadne a rýchlo. Taktiež, by podľa nich mali ísť cyklisti vedľa bicykla, kým prechádzajú po prechode pre chodcov.

V súčasnosti je v Anglicku jazda po chodníku priestupkom a pokuta za nedodržanie je pevná, a to 50 GPB. Úrady vydali stanovisko, že táto pokuta bude vymáhaná iba v prípade ohrozenia detí. Jeden z dôvodov, prečo sa rozhodli nepokutovať jazdu po chodníku je že, chcú ľudí povzbudiť aby začali používať ako dopravný prostriedok bicykel, a tak im zabezpečiť pohodlie a bezpečnosť na cestách. Pokiaľ sa to nestane realitou, ľudia budú naďalej používať svoje autá a dopravné zápchy sa budú len zväčšovať.

Každá krajina má rozličné podmienky na jazdenie s bicyklom po chodníku. Napríklad v niektorých mestách Japonska je úplne zakázané bicyklovať na ceste, kde jazdia autá. Očakáva sa, že dobre vybudované široké cesty poskytnú dostatok priestoru cyklistom, či chodcom. Nemecko, Rakúsko a Švajčiarsko dáva obrovské množstvo peňazí do budovania spoločných ciest s oddelenými dvoma jazdnými pruhmi pre chodcov a cyklistov. Zo skúseností niektorých nemeckých miest vrátane Berlína môžeme vidieť, že takýto „model“ cestnej dopravy funguje dokonale.

Aká je situácia vo vašom meste? Pokutujú vás policajti za nedodržanie pešej zóny, alebo sú k vám tolerantní?