• SVK

Rozhovor: Činnosť Slovenského cykloklubu (1. časť)

Napísal Radovan Vrška

Počas našich cyklovýletov a výjazdov berieme cyklistické značenie už ako samozrejmé. Niekedy sa vôbec nezamýšľame nad tým, ako sa tam tie „C“ vlastne objavili. Rozhodli sme sa pozrieť na činnosť Slovenského cykloklubu a prezistiť, čo všetko ich činnosť obnáša. Rozprávali sme sa s Luciou Bagovou aj s predsedom klubu Michalom Hlatkým.

Cykloklub vznikol v roku 1994, aké boli začiatky? Kto stál za týmto nápadom?
Cykloklub založila trojica kamarátov – Peter Mati, Peter Malenka a Juraj Hlatký. Bola to partia nadšencov a cyklistov, ktorí sa venovali cykloturistike. Postupne sa okrem jazdenia rozvinul aj nápad začať značiť cykloturistické trasy po vzore peších trás. Keďže vyrastali v KST, tak sa postupne prepracovali k tomu, že založili SCK, začali oslovovať ďalších nadšencov a postupne začali vznikať ďalšie kluby SCK po celom Slovensku.

Okrem jazdenia, organizovania akcií, cykloturistických výjazdov sa SCK postupne dostávalo aj k samotnému značeniu, čo vyvrcholilo vytvorením samostatnej STN pre cykloturistické značenie. Skutočný boom nastal po roku 2000, keď sa vo veľkom začali značiť cykloturistické trasy, pribúdali kluby a počet členov.

cyklistky na sene

Máte 15 pobočiek a veľké množstvo organizácií, s ktorými spolupracujete. Je toto množstvo dostatočné alebo ste otvorení spolupráci aj s ďalšími organizáciami?
Pod „svojou strechou“ združujeme 15 regionálnych klubov spolu s cca 400 členmi. Členovia sa vedia registrovať dokonca i priamo pod nás, ako ústredie SCK. Tieto naše kluby by sme mohli rozdeliť do dvoch kategórií a to na kluby, ktorých primárnou aktivitou je bicyklovanie, cyklovýjazdy, cykloturistika a na kluby, ktorých primárnou aktivitou je venovanie sa cykloturistickému značeniu.

Preto sú niektoré kluby väčšie, niektoré menšie, niektoré aktívnejšie a niektoré menej. Za naše kluby sme nesmierne radi, lebo vďaka nim vidíme, že to má význam a medzi členmi vznikajú dlhoročné priateľstvá, rovnako ako medzi predsedami.

Druhou najvýznamnejšou spoluprácou v oblasti realizácie cykloturistického značenia je spolupráca s vyškolenými značkármi po celom Slovensku. K dnešnému dňu evidujeme cca 90 vyškolených značkárov, z čoho s približne polovicou aktívne spolupracujeme, či už ide o obnovu značenia z rozpočtu MŠVVaŠ SR, nášho rozpočtu alebo v spolupráci so samosprávnymi krajmi, krajskými/oblastnými organizáciami cestovného ruchu, či inými subjektmi.

Veľmi dôležitou súčasťou spolupráce sú súkromní partneri, vďaka nim sa podarili realizovať viaceré projekty. Za takmer 30 rokov fungovania podporili našu organizáciu desiatky rôznych partnerov. Viacero týchto spoluprác je založených na dlhoročnej spolupráci a veľmi si vážime ich podporu.

cyklotrasa so značením

Následne je tu spolupráca s krajmi, krajskými organizáciami, oblastnými organizáciami, mestami a obcami. Vďaka týmto subjektom vieme finančne pokryť obnovu, údržbu existujúceho a vyznačovanie nových úsekov alebo aj nových trás v rôznych regiónoch Slovenska. V niektorých krajoch je komunikácia a spolupráca silnejšia, v iných viac stagnuje. Všetko sa odzrkadľuje na kvalite a hustote cykloturistického značenia v danom regióne.

Veľmi dôležitá je spolupráca so štátnymi podnikmi, i keď je i po 30 rokoch stále občas kostrbatá či ťažkopádna. Bez dobrej a dlhoročnej spolupráce s podnikmi ako Lesy SR, SVP či štátnou ochranou prírody by sme len ťažko vytvorili sieť cykloturistických trás. Vyzdvihnúť musíme aj spolupráce so súkromnými vlastníkmi, urbármi a ďalšími stovkami rôznych subjektov, s ktorými sme za tie roky spolupracovali. Vďaka nim a ich súhlasu vieme sprístupňovať miesta, kde by inak cyklisti nemali legálne možnosť jazdiť.

dieťa na odrážadle

Stále sme však otvorení i novým spoluprácam. Či už ide o rôzne občianske združenia, ktoré sa venujú cykloturistike alebo pôjde o jednorazovú spoluprácu, vybudovanie napr. doplnkovej infraštruktúry, či spolupráca na organizácii nejakej akcie. Všetko je to o komunikácii a dohode dvoch strán. Čiže na túto otázku by sme odpovedali kladne, sme otvorení spolupráci aj s ďalšími organizáciami.

Môže sa prípadný záujemca stať členom SCK? Akým spôsobom získa členstvo?
Samozrejme, radi medzi sebou privítame nových členov. Na našej stránke je možnosť registrácie prostredníctvom jednoduchého formulára.

Potenciálny člen si vie vybrať klub, v ktorom chce byť členom, my z ústredia potom zaňho všetko vyriešime. Ako člen svojím členským poplatkom podporí obnovu a údržbu cykloturistického značenia na Slovensku, získa rôzne benefity v podobe zliav u našich partnerov a môže sa zúčastňovať cyklovýjazdov našich klubov alebo akcií, ktoré organizujeme priamo my z ústredia.

zasnežená lesná cesta

Počas svojej činnosti ste vydali niekoľko publikácií ako napríklad učebné či metodické materiály, ale aj propagačné materiály. Máte momentálne rozpracovanú nejakú novú publikáciu?
Úprimne povieme, že aktuálne sa venujeme predovšetkým značeniu a činnostiam s tým spätými, našim akciám a spracovávaniu strategických dokumentov. Na spracovávanie nových publikácií veľmi priestor neostáva. V minulom roku sme vydali malý Slovník cykloturistického značenia, ktorý v skratke vysvetľuje všetky prvky cykloturistického značenia.

Taktiež je našou snahou v blízkej budúcnosti zaktualizovať už vydané materiály „Chceme cyklotrasu, ako na to?“ a „Značenie cykloturistických trás“.

cykloturistické noviny

Vydávate dokonca aj spravodaj Cykloturistické novinky, ktorý je možné si stiahnuť na vašej stránke. Existuje aj v tlačenej forme?
V minulosti sme Cykloturistické novinky dávali tlačiť, aj keď iba v malom množstve. Teraz, keď je väčšina sveta online, už Cykloturistické novinky netlačíme a vydávame ich iba online, zdarma dostupné na našej stránke, sociálnych sieťach. Ich tlač bola pre nás finančne zaťažujúca, pretože sme ho poskytovali zdarma.

Cykloturistické novinky sú náš „občasník“, ktorý sa snažíme vydávať aspoň raz ročne a keď sa podarí, tak aj zo dvakrát. Aktuálne pracujeme na novom čísle a dúfame, že v priebehu jari uzrie svetlo sveta.

les v hmle

Začali ste spolupracovať aj s Klubom slovenských turistov. V čom táto spolupráca spočíva?
Spolupráca s KST spočíva v najmä v spoločnom postupe pri riešení legislatívnych problémov. V podstate sú metodiky a postupy pri značení takmer identické a obe organizácie pracujeme s rovnakými problémami. Aktuálne aktívne spolupracujeme pri riešení turistického zákona a novom zákone o športe. Spoločne postupujeme pri kompletizácii pripomienok, petíciách či návrhoch legislatívy.

Takisto spolupráca spočíva i vo vzájomnom využívaní smerovníkov, aby sa v niektorých prípadoch neduplikovalo. Radi by sme robili aj spoločné brigády a postupne aj nejaké akcie, keďže aj v rámci KST je veľká skupina cykloturistov.

https://www.instagram.com/p/ClRAe2-qiLA/

Organizujete aj rôzne cyklo podujatia ako sú napríklad Národné zrazy cykloturistov, Bláznivý cyklovýjazd, Časovka na Bradlo. Aké sú odozvy na tieto akcie?
Myslíme, že ohlasy na tieto naše akcie sú pozitívne. Snažíme sa ich robiť pre ľudí a teší nás, ak vidíme, že sa bavia a odchádzajú s úsmevom.

Národný zraz cykloturistov je taká naša srdcovka, ide o podujatie, ktoré sa organizujeme s malými prestávkami už od vzniku SCK. Tento rok pôjde o 21. ročník zrazu, bude sa konať v Humennom v spolupráci s naším najmladším klubom SCK Humenné v tretí júnový víkend. Všetky informácie ohľadom zrazu sú zverejnené na našej stránke a budeme radi, ak sa k nám ktokoľvek pridá :).

plagát zraz cykloturistov

Novinkou je tiež Časovka na Bradlo, Memoriál Jána Noska. Je to akcia, ktorou sme oživili niekdajšiu cyklistickú časovku z Brezovej pod Bradlom na vrchol Bradlo. S podujatím sme vlastne začali minulý rok a aj keď sa jednalo o nultý ročník, ohlasy boli naozaj pozitívne. V tomto roku sa budeme snažiť odstrániť drobné nedostatky z minulého ročníka a pevne veríme, že si v septembri opäť spoločne zamakáme.

Okrem týchto hlavných akcií organizujeme napr. Raňajky pre cyklistov. Robili sme ich v Trnave, minulý rok v Piešťanoch a pevne dúfame, že sa nám podaria zorganizovať i počas tohto roka. Plánujeme a realizujeme trate na BikeFest maratóne a Bratislavskom MTB maratóne. Aj tento rok sa môžete tešiť na novinky na maratóne v Kálnici.

Akcie sa nám darí organizovať iba s podporou našich partnerov. Medzi podporovateľov našich akcií patrí i ŠKODA, čomu sme veľmi vďační.

cyklotrasa, zastávka

Nestaráte sa len o samotné značenie, ale dokážete zabezpečiť aj informačné tabule, či dokonca v spolupráci so značkou ŠKODA ste inštalovali cykloservisný stojan. Čo všetko ešte robíte?
V dnešnej dobe je značenie už akýmsi štandardom a samozrejmosťou. Keď chceme i cykloturistické trasy zatraktívňovať a ďalej modernizovať, okrem značenia, pre rozvoj cykloturistiky je potrebné zabezpečiť i doplnkovú infraštruktúru. Predstavte si, že sa vydáte na takú naozaj výživnú cykloturistiku, či už jednodňovú alebo viac. Počas dňa sa potrebujete i niekde schovať, zaparkovať svoj bicykel, či nebodaj opraviť si defekt. To je taký základ, čo cykloturista na svojej túre potrebuje. Potom nasledujú iné služby.

cykloturistické značenie

Okrem značenia sa teda okrajovo venujeme aj realizácii doplnkovej infraštruktúry ako stavba cykloodpočívadiel, osadenie mapových stojanov s aktuálnou mapou, osadenie cykloservisných stojanov, či realizácia cyklostojanov. Naše odpočívadlá môžete stretať napríklad na trase EuroVelo 13 alebo na magistrálach v okolí Nitry. Veľkému rozmachu sa tešia cykloservisné stojany, ktorých sme za posledné roky osadili desiatky. Ide o servisné stojany, kde si môžete dofúkať koleso, opraviť malé poruchy, niečo pritiahnuť…

Čo nás ale neteší, je, že tieto stojany sú často terčom vandalov a ich oprava stojí ročne nemalé financie. Ľudia by si mali začať viac vážiť to, čo robia pre nich druhí.

cyklo značenie

Zaujímavým projektom je aj cykloportal.sk, kde si cyklista môže vybrať kraj, kam sa chystá na výlet a dozvie sa o zaujímavých miestach, ktoré navštíviť. Výber je dokonca možný aj podľa náročnosti trasy. Musí byť náročné, dopĺňať tam informácie, aby bol portál aktuálny.
Tento portál vzniká postupne od roku 2012, kedy sa začal napĺňať v spolupráci s jednotlivými krajmi. Odvtedy sa snažíme o to, aby bol aktuálny a aby na ňom nič nechýbalo, aj keď vieme, že tam aktuálne ešte stále chýbajú celé dva kraje Slovenska. Pevne veríme, že v priebehu nasledujúcich rokov sa doplnia i tieto dva kraje.

Dopĺňanie a aktualizovanie cykloportálu zaberie mnoho času. Nie je to len o tom, že sa tam nahrá trasa, ale k trase sa vždy spisuje i jej popis a snažíme sa dopĺňať i najaktuálnejšie fotografie. Popis a fotografie sa snažíme aktualizovať po každej obnove, predsa len aktuálnejšie fotografie sú atraktívnejšie a trasovanie sa občasne mení. Tiež aktualizujeme GPX-ká trás, aby mali správne výšky, smer. Zmeny riešime i s Garminom, ku každej trase je vždy aktuálny Garmin connect prelink. Keď portál vznikal, SCK fyzicky prešlo všetky trasy krajov, ktoré na portáli už sú, tie zmapoval a vypracoval výstup.

zasnežená lesná cesta

Finančne náročná je i prevádza takéhoto portálu, hlavne čo sa týka aktualizácie celkovej mapy. Na stránke nemáme žiadny reklamný priestor, priestor tu majú naozaj iba subjekty, ktoré s nami spolupracujú, čiže celková aktualizácia ide z nášho vrecka. V minulom roku celý portál prešiel veľkou zmenou, celková mapa sa vylepšila o viaceré vyhľadávania, je ostrejšia a užívateľ sa vie na trasu veľmi ľahko prekliknúť. Taktiež novinkou je celkový zoznam trás na Slovensku, nielen po krajoch. Filtrovať viete podľa farby, náročnosti, určenia. Stále je čo na tejto stránke vylepšovať, my sa tešíme i malým krôčikom.

Link na celkový zoznam: tu.
Link na celú mapku: tu.

V druhej časti rozhovoru sa bližšie pozrieme na to, ako vznikne nová cyklotrasa, čo všetko je na to potrebné a možno sa nám podarí priblížiť aj jeden deň značkára.

Viac v sérii Rozhovory so zaujímavými cyklistami

Všetky články v sérii Rozhovory so zaujímavými cyklistami