Kas ratturina tuleks probiootikume tarvitada?

Autor: Jiří Kaloč

Kõhuhädasid rattasadulas kogevad ühtviisi nii profid kui ka harrastajad. Probiootikumid koguvad populaarsust kui toidulisand, mis aitab leevendada seedimisprobleeme nagu puhitusi, gaase ja iiveldust. Mida aga ütlevad uuringud ratturite ja probiootikumide kohta? Vaatama lähemalt, et aidata Sul otsustada.

Uuring näitab positiivset mõju seedehäirete vähendamisel.

Harvad uuringud probiootikumide ja sportliku sooritusvõime seoste kohta on andnud vastukäivaid tulemusi. Kuid uuringud probiootikumide mõjust seedetraktile lubavad enamat. Hea näide on ajakirjas Journal of the International Society of Sports Nutrition 2022. aastal ilmunud teadustöö.

Autorid värbasid 27 eliitratturit ning andsid pooltele neist 90 päeva jooksul mitmetüvelist probiootilist toidulisandit, kuna ülejäänutele anti platseebot. Kõik osalised pidid enne ja pärast uuringut täitma seedetrakti ülaosa sümptomite küsimustiku, läbima hapnikutarbimise testi ning väsimustesti 85-protsendilisel koormusel. Tulemustest ilmnes, et probiootikumide grupi ratturid kogesid treeningute ajal vähem iiveldust, röhitsemist, oksendamist ja teisi seedetrakti ülaosa sümptomeid. Hapnikutarbimise ja väsimuse osas muutusi polnud, see tähendab, et sooritusvõime püsis samal tasemel.

Ehkki see on kindlasti julgustav tulemus ja Sulle võib tunduda, et iga rattur võiks võtta probiootikume, on oluline arvestada ka piiravaid asjaolusid probiootikumide uurimisel ning nende tarbimise praktilist poolt.

Probiootikumide alaseid uurimusi on keeruline tõlgendada.

Probiootikumide uuringutele on tihtilugu iseloomulikud metodoloogilised probleemid. Näiteks ei uurita, kas kasutatud toidulisandid ka tegelikult sisaldavad elusaid baktereid, ei mainita probiootikumide säilitamise tingimusi, ei jälgita katsealuste teisi toitumistavasid ning valimid on väga väikesed. Neid ja teisi puudusi käsitleb hiljutine, 2023. aastal valminud süstemaatiline ülevaade, mille kohaselt on nende uuringute tõlgendamine keerukas isegi tervishoiutöötajatele.

Ja justkui sellest ei piisaks, tuleb arvestada ka tõsiasjaga, et probiootiliste toidulisandite regulatsioonid on kehvad. Sageli puuduvad sõltumatud institutsioonid, kes toidulisandeid analüüsiks ja kinnitaks, et need sisaldavad väljapakutut. Seega, toidulisandeid sööma hakates ei pruugi Sa saada seda, mida arvad saavat.

Alusta probiootiliste toitudega

Vaatamata siin ja seal ilmuvatele positiivsetele uuringutulemustele on mõistlik tegutseda ettevaatlikult ja mitte eeldada, et saad samasugust kasu nagu uuringus osalenud. Me teame, et oluline on toitumisrežiim üles ehitada tasakaalustatud ja laiale naturaalsete toiduainete valikule. Need peaksidki olema Sinu eelistus. Ohutu on ka alustada probiootikumirikaste fermenteeritud toiduainetega nagu jogurt, hapukapsas, marineeritud aedvili, tempe, miso või kimchi. Probiootiliste toidulisandite kasutuselevõtt ei garanteeri kindlasti seedetrakti ülaosa rattasõiduga seotud sümptomite leevendamist, kuigi uusim kättesaadav uuring seda näitas.