Wheels in the Field – rowerowa pomoc dla młodego pokolenia w Zambii

Autor: Frantiska Blazkova

Choć praktycznie wszyscy mieszkańcy tzw. pierwszego świata uważają edukację, usługi publiczne i dostęp do nich za oczywistość, to większość krajów trzeciego świata może o tym tylko pomarzyć. Szczęście i dobrobyt każdego kraju zależy w dużym stopniu od możliwości kolejnego pokolenia, a edukacja jest istotnym katalizatorem przyszłego sukcesu gospodarczego każdej populacji.

Według danych UNICEF 4,7 miliona dzieci w Zambii żyje w ubóstwie, a około 375 tysięcy dzieci w wieku 7-14 lat nie jest zapisanych do żadnego rodzaju placówki oświatowej (źródło: Education Policy and Data Center). Dostęp do rowerów dobrej jakości niewyobrażalnie zmienia życie tych dzieci. Program charytatywny o nazwie World Bicycle Relief wdraża długofalową wizję, której założeniem jest wspieranie ludzi za pomocą rowerów i umożliwienie im pokonania jedynej bariery utrudniającej dostęp do edukacji, opieki zdrowotnej i możliwości ekonomicznych – odległości.

Uczniowie na terenach wiejskich często muszą przemierzać trasę do szkoły pieszo przez dwie lub więcej godzin, przez co są zmęczeni i nie skupiają się na zajęciach. Dla dziewcząt, które wykonują również mnóstwo prac w domu w godzinach porannych, długie chodzenie jest jeszcze trudniejsze. Z powodu częstych spóźnień i zmęczenia wyniki w nauce uczniów gwałtownie spadają, jeśli w ogóle zdołają oni pozostać w szkole. Rower może skrócić czas dotarcia do szkoły o około 75%.

W 2009 r. World Bicycle Relief przekazało uczniom i robotnikom z Zambii ponad 50 tysięcy specjalnie zaprojektowanych i montowanych na miejscu rowerów. Solidne rowery wysokiej jakości o nazwie Buffalo są często przekazywane młodszemu rodzeństwu, dzięki czemu zapewniają mobilność całym rodzinom. Jeśli spojrzymy na dane przekazane przez World Bicycle Relief, widzimy, że posiadanie roweru zwiększa frekwencję na lekcjach nawet o 28%, ochotnicy z opieki środowiskowej odwiedzają 45% więcej pacjentów, a producenci mleka zwiększają liczbę dostaw nawet o 25%. Ponieważ dzieci nie były już obciążone męczącym chodzeniem z ciężkim plecakiem, ich wyniki w nauce poprawiły się o 58%. Jak widać, są to imponujące wyniki, osiągnięte dzięki temu, że po prostu dano komuś rower.

Celem ostatniej kampanii WBR przeprowadzonej w lipcu 2017 r., Wheels in the Field, jest sfinansowanie jeszcze 3,2 tysiąca rowerów Buffalo, by życie ludzi z Zambii było choć trochę łatwiejsze. Udało się zrobić jeszcze więcej i zebrać aż 3688 rowerów, dzięki wsparciu darczyńców z całego świata, a także dzięki różnym hojnym osobom i sponsorom, którzy obiecali przekazać datki o takiej samej wysokości.

Kampania może się zakończyć jeszcze większym sukcesem. A jeśli odwiedzisz stronę World Bicycle Relief, będziesz mieć do wyboru wiele innych inicjatyw, które warto wspomóc. Możesz też skorzystać z cennych rad mówiących o tym, jak skutecznie zorganizować pozyskiwanie funduszy na cele związane z rowerami. Historia ta wyraźnie pokazuje, że każdy może coś zdziałać.