Informacje o przetwarzaniu danych osobowych za pośrednictwem plików cookie i innych technologii sieciowych

Niniejsza strona internetowa („Serwis") jest obsługiwana przez Škoda AUTO a.s. z siedzibą w tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav, Republika Czeska, kod pocztowy: 29360, numer identyfikacyjny: 001 77 041, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze, nr akt B 332 („Škoda AUTO" lub „my") w celu świadczenia usług na rzecz użytkowników („Użytkownik" lub „Ty") Serwisu.

Niniejsze Informacje o przetwarzaniu danych osobowych za pomocą plików cookie i innych technologii internetowych („Informacje" lub „Oświadczenie") wyjaśniają, w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe za pośrednictwem technologii internetowych. Niniejsze Oświadczenie zawiera w szczególności informacje o tym (a) jakie technologie internetowe mogą być wykorzystywane przez Serwis (b) jakie dane osobowe przetwarzamy na temat użytkowników, (c) w jaki sposób i w jakim celu wykorzystujemy i przetwarzamy takie dane, (d) do kogo i gdzie przekazujemy takie dane oraz (e) w jaki sposób chronimy takie dane i jakie prawa przysługują użytkownikom w związku z ich przetwarzaniem.

Niniejsze Oświadczenie może być okresowo aktualizowane. Wszelkie zmiany w niniejszym Oświadczeniu będą publikowane w Serwisie, a w przypadku istotnych zmian użytkownicy zostaną o nich poinformowani.

Technologie wykorzystywane przez Serwis:

My, jak również niektóre osoby trzecie, które zamieszczają treści, reklamy lub też inną zawartość w naszym Serwisie, mogą wykorzystywać różne technologie do uzyskiwania i przetwarzania danych podczas odwiedzin w Serwisie, w tym pliki cookie i inne technologie.

Pliki cookie

Pliki cookie są małymi plikami zapisywanymi w urządzeniu użytkownika, które pomagają nam zbierać dane o jego działalności. W szczególności pliki cookie pozwalają nam na przechowywanie ustawień i preferencji użytkownika, zapamiętywanie danych dostępowych użytkownika, dostarczanie ukierunkowanych treści i komunikatów marketingowych oraz pomagają nam zrozumieć, która część naszego Serwisu jest najpopularniejsza i analizować jego funkcjonowanie. Pliki cookie mogą pochodzić od nas („pliki cookie pierwszej kategorii") lub od osób trzecich, z których usług korzystamy („pliki cookie osób trzecich").

[preference-management-link]Możesz wycofać zgodę lub zarządzać nią, klikając ten link.[/preference-management-link]

Za każdym razem możesz skonfigurować swoją przeglądarkę tak, aby akceptowała wszystkie pliki cookie, wyłączała je lub wskazywała, kiedy są one wysyłane. Należy pamiętać, że Serwis pracuje z włączonymi plikami cookie, więc niektóre z jego funkcji mogą nie działać poprawnie, jeśli pliki cookie zostaną wyłączone.

Adres IP

Adres IP to unikalny numer przypisany komputerowi lub innemu urządzeniu komunikującemu się za pośrednictwem protokołu internetowego. Przy każdym przesyłaniu danych należy znać adres IP nadawcy i odbiorcy.

Piksel

Piksel to kod oprogramowania, który umożliwia śledzenie użytkowników i ich zachowania na stronach internetowych, na których rozmieszczony jest piksel. Może to być śledzenie w podstawowym zakresie dotyczące tego czy użytkownik odwiedził stronę internetową, aż do szczegółowego śledzenia działań, takich jak dodanie produktu do koszyka, wybór produktu, wysłanie formularza, itp. Piksel może przekazywać zebrane informacje stronie trzeciej, tj. dostawcy kodu.

 

Przetwarzane dane osobowe:

Serwis przetwarza następujące kategorie danych osobowych i danych o użytkowniku:

Korzystanie z Serwisu. Możemy przetwarzać dane dotyczące sposobu korzystania z Serwisu za pomocą komputera, telefonu lub innego urządzenia, z którego użytkownik korzysta odwiedzając Serwis.

Możemy na przykład przetwarzać:

  • Dane urządzenia: model sprzętu, unikatowe identyfikatory urządzenia, adres MAC, adres IP, wersja systemu operacyjnego i ustawienia urządzenia;
  • Dziennik: Czas i okres korzystania z Serwisu, dane wyszukiwania oraz wszelkie informacje przechowywane w plikach cookie, które mogą jednoznacznie identyfikować przeglądarkę lub konto użytkownika;
  • Dane dotyczące lokalizacji: Dane o położeniu użytkownika uzyskane za pomocą różnych technologii pozycjonowania, takich jak GPS, punkty dostępu do sieci Wi-Fi lub inne czujniki, które mogą dostarczać dane z pobliskiego urządzenia;
  • Inne dane: Dane dotyczące korzystania z Serwisu, które możemy przetwarzać w przypadku odwiedzania lub korzystania z witryn lub aplikacji osób trzecich w celu współpracy z nami, a także dane dotyczące sposobu uczestnictwa w zawartości Serwisu.

Możemy łączyć uzyskane dane osobowe o Tobie lub Twoich działaniach z innymi informacjami otrzymywanymi z publicznie dostępnych źródeł w przypadkach dozwolonych przez prawo.

 

Cel oraz opis przetwarzania danych:

Przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe w następujących celach:

Zapewnienie funkcjonalności Serwisu. Twoje dane osobowe pomagają nam zapewnić funkcjonowanie podstawowych funkcji, takich jak nawigacja, dostęp do zabezpieczonych części Serwisu, szybkie wyszukiwanie treści internetowych lub uwierzytelnianie użytkowników. Serwis nie może działać prawidłowo bez przetwarzania danych niezbędnych do tego celu.

Zapisywanie preferencji użytkownika w domenie na czas trwania sesji lub na stosunkowo krótki okres. Dane osobowe są wykorzystywane w celu zwiększenia wygody użytkowników poprzez przechowywanie danych dotyczących ustawień użytkownika, takich jak język, region, rozdzielczość ekranu, zgoda na pliki cookie i wiele innych.

Zapisywanie preferencji użytkowników w różnych witrynach internetowych. Dane osobowe są wykorzystywane w celu zwiększenia wygody użytkowników poprzez skojarzenie stron internetowych z ustawieniami takimi jak język, region, rozdzielczość ekranu, akceptacja plików cookie i wiele innych.

Monitorowanie ruchu na stronie internetowej: Analityczne pliki cookie pierwszej kategorii są wykorzystywane do śledzenia ruchu. Takie pliki cookie nie zawierają unikalnej identyfikacji użytkownika.

Statystyki i analiza zachowania użytkowników. Dane osobowe są wykorzystywane do tworzenia statystyk, śledzenia i analizowania zachowania użytkowników na różnych stronach internetowych. Dane mogą być wykorzystywane do tworzenia anonimowych raportów. Użytkownik może być wyszukiwany poprzez pewną kombinację danych osobowych przechowywanych w wewnętrznych bazach danych.

Marketing produktów i łączenie się z portalami społecznościowymi. Twoje dane osobowe są wykorzystywane do informowania Cię o produktach i usługach Škoda AUTO i osób trzecich, wydarzeniach, konkursach, biuletynach, reklamach, katalogach, zgłoszeniach. Niektóre dane osobowe są wykorzystywane do kierowania powyższych wiadomości. Twoje dane osobowe są również wykorzystywane w celu zapewnienia, że strony internetowe są połączone z portalami społecznościowymi i że treści mogą być udostępniane za pośrednictwem tych sieci.

 

W jaki sposób przetwarzamy dane:

Przetwarzanie danych osobowych będzie obejmowało w szczególności gromadzenie, przechowywanie na nośnikach danych, sortowanie, wykorzystywanie, przechowywanie i usuwanie danych osobowych w sposób automatyczny lub ręczny w celu realizacji celów określonych powyżej.

Konieczność/Dobrowolność przetwarzania danych osobowych:

Niektóre dane osobowe mogą być przetwarzane przez nas na podstawie uzasadnionego interesu Škoda AUTO lub osoby trzeciej.

Dotyczy to w szczególności plików cookie przetwarzanych w celu:

  1. a) zapewnienia funkcjonalności Serwisu,
  2. b) przechowywania preferencji użytkownika w domenie podczas sesji; oraz
  3. śledzenia ruchu na stronie internetowej.

Dla innych celów przetwarzamy Twoje dane osobowe tylko za Twoją zgodą, przekazanie danych osobowych do takiego przetwarzania jest dobrowolne, więc użytkownik nie jest zobowiązany do podawania takich danych. Jeśli użytkownik nie wyrazi zgody na przetwarzanie danych, wówczas jego dane osobowe nie będą przez nas przetwarzane.

Okres przetwarzania:

W odniesieniu do plików cookie wykorzystywanych w celu zapewnienia funkcjonalności Serwisu, przetwarzanie jest przerywane po zakończeniu sesji. W przypadku plików cookie wykorzystywanych do przechowywania preferencji użytkowników w domenie przez czas trwania sesji lub przez stosunkowo krótki okres oraz przetwarzanych w oparciu o uzasadniony interes, są one przetwarzane przez 6 miesięcy po zakończeniu ostatniej sesji.

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, dane osobowe przetwarzane są przez okres wskazany w oświadczeniu o zgodzie lub do momentu cofnięcia takiej zgody.

Kategorie przetwarzających lub odbiorców, którym możemy udostępniać dane osobowe:

W uzasadnionych przypadkach możemy udostępniać dane osobowe innym podmiotom, w szczególności takim, jak agencje marketingowe, przedsiębiorstwa wchodzące w skład grupy, dostawcy usług analitycznych i statystycznych.

Google Analytics

Serwis korzysta z programu Google Analytics dostarczanego przez Google, Inc. (,,Google"), który wykorzystuje pliki cookie do analizy sposobu korzystania z Serwisu przez użytkowników. W szczególności, Serwis używa następujących programów:

Google Tag Manager – Służy do zarządzania tagami i fragmentami kodu w Serwisie.
Google Analytics – Cyfrowe narzędzie analityczne do analizowania danych w celu ulepszenia obsługi klienta.
Google Analytics 360 Suite – Cyfrowe narzędzie analityczne do badania danych pod kątem głębokiej analizy, aby pomóc przedsiębiorstwom zmierzyć i poprawić wpływ działań marketingowych.
Google Adwords - Adwords to produkt Google przeznaczony do tworzenia reklam internetowych lub całych kampanii reklamowych, zarządzania nimi oraz ich weryfikacji. Do swojego działania Google Adwords wykorzystuje pliki cookie (przede wszystkim w obszarach dotyczących optymalizacji kampanii oraz poprawnego targetowania treści reklamowych).
DoubleClick - DoubleClick to komercyjna usługa firmy Google przeznaczona do prowadzenia marketingu internetowego. Do swojego działania wykorzystuje pliki cookie – w szczególności w zakresie optymalizacji kampanii oraz poprawnego targetowania treści reklamowych.

Informacje generowane przez pliki cookie dotyczące korzystania z Serwisu (włącznie z adresem IP użytkownika) mogą być przesyłane i przechowywane na serwerach w Stanach Zjednoczonych.
Google będzie korzystało z tych informacji w celu oceny użytkowania Serwisu oraz tworzenia raportów o takim użytkowaniu dostępnych dla jego operatora oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością w Serwisie i ogólnym korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeśli jest to wymagane przez prawo lub jeśli osoby te przetwarzają takie informacje na potrzeby Google. Użytkownik może wyłączyć obsługę plików cookie w Serwisie w sposób opisany powyżej lub poprzez zmianę odpowiednich ustawień przeglądarki internetowej, ale w przypadku blokady wszystkich typów plików cookie pełne korzystanie z wszystkich funkcji Serwisu nie będzie możliwe.
Jeśli chcesz wyłączyć śledzenie przez Google Analytics na wszystkich stronach internetowych, możesz to zrobić pod następującym adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Szczegółowe informacje na temat Google Analytics i ochrony danych osobowych można znaleźć pod adresem https://www.google.com/intl/pl/privacy/privacy-policy.html

Facebook

Strona wykorzystuje analityczne pliki cookie, piksele i inne technologie firmy Facebook, Inc. "("Facebook"), umożliwiających zbieranie lub pobieranie informacji z Serwisu i innych stron internetowych, przy czym informacje te mogą być wykorzystywane przez Facebook do pomiaru skuteczności reklam i świadczenia usług.

Wycofując zgodę na pobieranie plików cookie w Serwisie lub wyłączając pobieranie plików cookie w przeglądarce, użytkownik może zakończyć zbieranie i wykorzystywanie informacji przez Facebook, ale w przypadku blokady wszystkich typów plików cookie pełne korzystanie z wszystkich funkcji Serwisu nie będzie możliwe.

Hotjar

Niniejsza strona internetowa korzysta z usługi Hotjar, świadczonej przez Hotjar Ltd, w ramach której pliki cookie umożliwiają analizę sposobu korzystania ze strony przez użytkowników.
Hotjar to komercyjna usługa pozwalająca na śledzenie i weryfikację ruchów i kliknięć myszy w serwisie internetowym. Umożliwia to ciągłe doskonalenie doświadczeń klienta w dążeniu do większej przystępności. Usługa Hotjar wykorzystuje pliki cookie.

Inne podmioty

Twoje dane osobowe mogą, na wniosek, zostać przekazane władzom publicznym, w szczególności sądom, Policji Republiki Czeskiej i innym organom ścigania, jeśli jest to konieczne i znajduje się w granicach prawa.

Źródło danych osobowych:

Bezpośrednio od użytkownika.

Przekazywanie danych osobowych do krajów trzecich:

W związku z przetwarzaniem danych osobowych mogą one zostać przekazane do następujących krajów trzecich, tj. krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

W związku z Google Analytics i/lub wykorzystywaniem prze aplikację Facebook plików cookie oraz innych technologii internetowych opisanych powyżej do celów analitycznych, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane na serwery znajdujące się w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Takie przekazywanie danych jest prawnie dozwolone na podstawie decyzji Komisji Europejskiej w sprawie odpowiedniej ochrony danych osobowych oraz odpowiedniego certyfikatu wydanego przez stronę trzecią w ramach Tarczy Prywatności, tj. wspólnego instrumentu prawnego Komisji Europejskiej i Stanów Zjednoczonych przyjętego w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych przy przekazywaniu danych osobowych do USA, zgodnie z definicją zawartą w odpowiedniej Decyzji Komisji Europejskiej. Przetwarzanie danych na podstawie takiej transmisji nie wymaga spełnienia innych warunków prawnych.

Więcej informacji znajduje się na stronie http://www.skoda-auto.com/other/personal-data

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji na podstawie danych osobowych, które może być przedmiotem obaw natury prawnej lub innej:

W ramach niniejszego przetwarzania nie będzie miał miejsca zautomatyzowany proces podejmowania decyzji.

Pozostałe informacje

Dane osobowe mogą być archiwizowane w interesie publicznym i wykorzystywane do celów naukowych, historycznych lub statystycznych.

Nie kontrolujemy w żadnym stopniu zawartości zewnętrznych stron internetowych powiązanych z Serwisem. Nie ponosimy odpowiedzialności za przetwarzanie danych osobowych użytkowników na zewnętrznych stronach internetowych. Linki takie są udostępnione jako usługa dla użytkowników, którzy korzystają z nich na własne ryzyko.

W celu zapewnienia maksymalnej ochrony przed nieautoryzowanym dostępem lub nieautoryzowaną zmianą, upublicznieniem lub zniszczeniem danych, które gromadzimy i przetwarzamy, niniejszym wdrożyliśmy odpowiednie środki organizacyjne i techniczne, w tym procedury fizyczne, elektroniczne i zarządcze, w celu ochrony i zabezpieczenia informacji gromadzonych za pośrednictwem tej strony. Poufne dane i/lub dane osobowe wprowadzone przez użytkownika do naszego Serwisu są szyfrowane i chronione certyfikatem SSL. Niezależnie od powyższego, nie możemy zagwarantować, że dane osobowe użytkownika są bezpieczne, jeśli zostaną przekazane przez użytkownika lub jeśli użytkownik będzie przetwarzać swoje dane osobowe w sposób niezabezpieczony.