Jakie są Twoje prawa?

Jakie są Twoje prawa?

W ramach przetwarzania danych osobowych masz następujące prawa:

Dostęp do przetwarzanych danych osobowych.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Poprawienie niepoprawnych, niewłaściwych lub niekompletnych danych osobowych.

Wymazanie danych osobowych w związku z celowym rozwiązaniem na podstawie prawnej lub w przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania.

Ograniczenie przetwarzania danych.

Wyciąg z danych osobowych w formacie do odczytu maszynowego dla siebie lub innego administratora.

Sprzeciw wobec przetwarzania danych, jeśli uważasz, że odbywa się ono w sposób niezgodny z prawem.

Brak automatycznego podejmowania decyzji.

W jaki sposób możesz wyegzekwować swoje prawa?

W przypadku pytań związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych skorzystaj z następujących kanałów komunikacji:

Poczta e-mail:

dpo@skoda-auto.cz

Poczta tradycyjna:

Škoda AUTO a.s.
tř. Václava Klementa 869,
Mladá Boleslav II,
293 01 Mladá Boleslav
Czech Republic

W związku z egzekwowaniem praw firma Škoda AUTO może naliczyć rozsądną opłatę obejmującą koszty administracyjne przetwarzania żądania, jeśli żądania podmiotu danych są wyraźnie nieuzasadnione lub nadmierne.

 Inspektor ochrony danych (DPO)

W przypadku pytań dot. ochrony danych osobowych możesz skontaktować się bezpośrednio z Inspektorem ochrony danych (DPO) firmy Škoda AUTO.

 Składanie skarg

Jeśli nie zgadzasz się ze sposobem przetwarzania lub traktowania Twoich danych osobowych przez firmę Škoda AUTO, możesz złożyć skargę do Inspektora ochrony danych (DPO) firmy Škoda AUTO lub do instytucji nadzorczej.

  Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27

170 00 Praha 7

Czech Republic

   +420 234 665 111

   http://www.uoou.cz/en/