Hořká čokoláda redukuje depresivní symptomy

Autor: Jiří Kaloč - lektor, odborník na zdravou výživu a životní styl. Je certifikovaný výživový poradce, má více než pětiletou praxi v oblasti osobního výživového poradenství.

Depresemi na celém světě trpí přes 300 milionů lidí a je to nejčastější příčina pracovní neschopnosti. O čokoládě víme, že dokáže zlepšit náladu. Nový výzkum však říká, že by snad mohla pomoci s něčím tak závažným jako je deprese. Pojďme se na výsledky studie podívat a zhodnotit, jestli bychom neměli všichni začít jíst více hořké čokolády.

Výzkumníci z University College London nedávno publikovali v žurnálu Depression and Anxiety studii, která zkoumala vliv konzumace různých druhů čokolády na depresi.

Analyzovali data od 13 626 dospělých, jejichž míra konzumace čokolády byla odhadována na základě čtyřiadvacetihodinových výživových dotazníků. Pomocí speciálních dotazníků byla rovněž hodnocena intenzita depresivních symptomů.

Výzkumníci se snažili data očistit o zkreslující faktory. Brali v potaz výšku, váhu, manželský status, etnicitu, vzdělání, příjem domácnosti, míru fyzické aktivity, kouření a další chronické zdravotní problémy.

Ztrácí lidé s depresí chuť na čokoládu?

Studie ukázala, že pouze 1,4 % z oslovených jedlo hořkou čokoládu a 11,1 % jakýkoli druh čokolády. Lidé konzumující hořkou čokoládu měli o 70 % nižší pravděpodobnost, že budou zažívat depresivní symptomy ve srovnání s těmi, kteří čokoládu nejí vůbec.

Konzumace čokolády, zejména pak hořké, pomáhá předcházet depresím. Foto ProfimediaKonzumace čokolády, zejména pak hořké, pomáhá předcházet depresím. Foto Profimedia

Zajímavé bylo, že respondenti patřící do skupiny s nejvyšším celkovým množstvím zkonzumované čokolády jakéhokoli typu (104-454 gramů za den) měli rovněž nižší riziko depresivních symptomů. Lidé, kteří jedli všechny typy čokolády kromě hořké, však snížení depresivních symptomů nepozorovali.

Jednalo se o observační studii. Autoři mohli vysledovat korelaci dvou jevů, avšak nemohli s jistotou určit příčinný vztah a ani směr tohoto vztahu.

Vedoucí autorka studie Dr. Sarah Jackson se k omezením studie vyjádřila následovně: „Studie poskytuje důkazy, že konzumace čokolády, zejména hořké, může být spojena se sníženou šancí rozvoje klinicky závažných depresivních symptomů. Avšak je potřeba další výzkum. Deprese možná způsobuje, že lidé ztrácejí zájem o čokoládu. A možná existuje ještě třetí faktor, který zároveň způsobuje rozvoj deprese a současně menší konzumaci hořké čokolady.“

Čokoláda musí chutnat

I přes vyjádření autorky studie máme důvod si myslet, že vztah čokolády a deprese může být příčinný a nejen náhodný. Čokoláda obsahuje řadu psychoaktivních látek, které mohou způsobit stav euforie podobně jako kanabinoidy, které se vyskytují v konopí.

Obsahuje také fenylethylamin, což je hormon, který je někdy označován za „drogu zamilovaných“, protože dokáže ovlivnit náladu. Hořká čokoláda je také plná flavonoidů, což jsou antioxidanty schopné potlačit zánětlivost a hrají roli při vzniku deprese.

Další experimenty ukazují, že zlepšení nálady způsobené čokoládou se vyskytuje pouze za situace, že čokoláda člověku subjektivně chutná. Takže, jestli máte rádi hořkou čokoládu a dokážete si ji opravdu vychutnat, její konzumací dost možná děláte něco pro snížení rizika vzniku deprese.

Lektor, odborník na zdravou výživu a životní styl. Je certifikovaný výživový poradce, má více než pětiletou praxi v oblasti osobního výživového poradenství.

V článcích: