Je cyklista povinen použít cyklostezku?

Autor: We Love Cycling

Cyklistická sezona se rozběhla na plné obrátky. Stačilo pár týdnů a intenzivně se rozjela i debata o užívání cyklostezek. Co přesně vlastně pojem cyklostezka označuje? Je cyklista povinen použít cyklostezku?

Stává se to poměrně často. Cyklisté jsou vystavěni konfrontaci ze strany řidičů v případě nepoužití souběžné cyklostezky. Dokonce se dějí i situace, kdy milovníky jízdy na bicyklu při použití pozemní komunikace pro motorová vozidla pokutují policisté.

Povinnost použít cyklostezku při jízdě na kole je ovšem zakořeněný mýtus. Zdůrazňujeme slovo povinnost! Jde o volbu každého z cyklistů, kterou trasu si pro svou jízdu vybere.

Cyklista užívá práva účastníka silničního provozu

Cyklista z logiky věci nepotřebuje řidičské oprávnění, ovšem při použití pozemní komunikace je účastníkem silničního provozu. Musí tedy znát pravidla a řídit se jimi.

Je povinen jet při pravém okraji vozovky. Současně ale cyklista nesmí ohrozit sám sebe a ani ostatní účastníky provozu. Tudíž v odůvodněných případech může cyklista jet v bezpečné vzdálenosti od pravého okraje vozovky.

Cyklostezka kopírující silnici.
Cyklostezka kopírující silnici. Pokud se někdo na bicyklu rozhodne využít silnici, policisté jej nemohou pokutovat. Foto: profimedia (3x)

Velice problematická je pro velkou část řidičů jízda cyklistů ve „dvojičkách“, což zákon vyloženě zakazuje. Podle zákona totiž mimo cyklistické zóny musí jet cyklisté jen jednotlivě za sebou.

A tím se dostáváme k užívání cyklistických tras, cyklostezek či cyklistických zón.

Co je vlastně cyklostezka?

Cyklista primárně musí vědět, na jakém typu komunikace se pohybuje. Co vlastně představuje pojem cyklostezka?

Stezka pro cyklisty je primárně vyhrazena cyklistům. Mohou se zde ovšem legálně pohybovat bruslaři, jezdci na osobních přepravnících a podobní uživatelé.

Stezka pro chodce a cyklisty umožňuje společný provoz chodců a cyklistů. Pokud je prostor pro cyklisty oddělen, musí chodci i cyklisté používat svou část stezky. Do druhé části mohou vstoupit jen při obcházení, objíždění nebo křížení. Nesmí přitom ohrozit ostatní. Na smíšené stezce se pohybují všichni společně. Chodec nesmí ohrozit předjíždějící cyklisty a naopak.

Chodník s povolenou jízdou cyklistů je označen jako stezka pro chodce s dodatkovou tabulku kola. Cyklisté zde smí jezdit maximální rychlostí dvacet kilometrů v hodině, chodci musí cyklistům umožnit průjezd.

Cyklisté však byli osvobozeni od použití cyklostezky, pokud byla často přerušována (křižovatkami, vysokými obrubníky). Byla ve špatném technickém stavu (rozlámaný či přerušovaný asfalt, zabudované odvodňovací či kanalizační výpustě). Zasahovaly do ní keře, větve, vysoká tráva, nebo ji používalo množství chodců, což činilo užití cyklostezky nebezpečnou pro obě strany.

Za dané konstelace bylo v českých podmínkách prakticky téměř nemožné najít cyklostezku, která by dané body nesplňovala, a tudíž byla vhodná pro jízdu cyklistů.

Přelomový rozsudek

V prosinci roku 2023 pak Nejvyšší správní soud vynesl přelomový rozsudek. „Z § 57 odst. 1 zákona o silničním provozu nevyplývá povinnost cyklisty užít stezku pro chodce a cyklisty. Cyklista je totiž účastníkem silničního provozu ve smyslu § 2 zákona o silničním provozu a náleží mu veškerá práva a povinnosti z toho vyplývající. Není-li pozemní komunikace označena dopravní značkou „Zákaz vjezdu jízdních kol“, může ji cyklista využít i za situace, kdy se v blízkosti nachází stezka pro chodce a cyklisty,“ vysvětluje web cyklopravo.cz.

Klíčový je pochopitelně zdravý rozum. Pokud pojedete v centru města ve špičce, nedává příliš velkou logiku případnou přilehlou cyklostezku nevyužít. Ovšem pokud se rozhodnete jet mezi motorovými vozidly, nikdo vás za to nemůže pokutovat.

Cyklostezka kopírující silnici.
Cyklostezka kopírující silnici.

Jde o volbu každého cyklisty. Současně nedává velký smysl používat kupříkladu cyklostezku v satelitních městech.

„Ochrany zranitelných účastníků silničního provozu musí být především dosaženo vzájemnou ohleduplností řidičů a cyklistů. Zejména řidiči motorových vozidel si musí při předjíždění cyklistů počínat s náležitou opatrností. K čemuž ostatně slouží mj. povinný odstup zakotvený v § 17 odst. 6 zákona o silničním provozu, ve znění shora zmíněné novely provedené zákonem č. 365/2001 Sb.“

Od ledna 2022 zákon jasně vymezuje podobu předjíždění cyklistů na pozemních komunikacích. Řidič je povinen dodržet minimální boční odstup 1,5 metru při předjíždění cyklisty v místech, kde není snížena rychlost na méně než 30 kilometrů v hodině. V praxi je toto nařízení pochopitelně velmi problematicky vymahatelné. Platí, že na silnici jde hlavně o vzájemnou toleranci.