Tři pilíře duševního zdraví. Spánek, strava a – cyklistika!

Autor: We Love Cycling

Obrovský tlak na nervy většiny z nás vytváří situace, v níž se svět v současnosti nachází. Jak si ale pod náporem všech negativních vjemů, které už rok každodenně vnímáme, uchovat pozitivní mysl? Nedávná studie novozélandských vědců vytyčila tři pilíře, které nesou naši vnitřní pohodu jako bájný Atlas nebeskou báň, a popsala jejich vzájemný vztah.

Odborníci z University of Otagu v Dunedinu publikovali závěry v časopise Frontiers in Psychology na sklonku loňského roku. Během výzkumu pracovali se vzorkem 1111 lidí z Nového Zélandu a USA ve věku 18-25 let a cílem jejich šetření byla korelace mezi spánkem, fyzickou aktivitou, stravovacími návyky a duševním zdravím.

Výsledky jasně ukázaly, že vnitřní pohodu nejvíc ovlivňuje spánek. Jako druhý nejvýznamnější aspekt vyšla konzumace syrového ovoce a zeleniny, v závěsu s tělesnou aktivitou.

Spěte lépe, ne pouze déle

Někomu stačí k dobré regeneraci šest hodin spánku, jiný cítí nedospalost i po deseti hodinách. Jak ale studie ukázala, pro duševní rovnováhu není důležitá ani tak délka spánku, jako jeho kvalita.

„To nás překvapilo, protože obecná doporučení se zpravidla týkají především spánkové kvantity. Jak nedostatek spánku (méně než osm hodin), tak jeho nadbytek (více než 12 hodin) byl ve výzkumu spojován s vyšší sklonem k depresím a zhoršeným duševním zdravím. Důraz na kvalitu spánku ale jako ukazatel duševní pohody zvítězil o parník. To ukazuje, že by se veřejnosti měla spánková kvalita prezentovat coby stejně významný aspekt psychické pohody jako potřebná délka spánku,“ komentovala výsledky hlavní autorka výzkumu Shay-Ruby Wickhamová.

Studie rovněž ukázala, že nebezpečí vzniku deprese nejvíc oddaloval spánek v délce 9,7 hodiny a pocity vnitřní pohody nejvíc uváděli dotazovaní, kteří spali 8 hodin denně. Z toho plyne, že bychom neměli spát méně než osm hodin a raději ještě o chlup déle.

Nebojte se ovoce a zeleniny

Z výsledku průzkumu vyplynulo, že vyváženou vnitřní pohodu nejvíc uváděli účastníci studie, kteří konzumovali průměrně 4,8 porce syrového ovoce a zeleniny. Možná vám to přijde hodně, pokud ale zařadíte ovoce a zeleninu do každého jídla včetně svačiny, jste hravě na svém.

Zelenina jako součást každého jídla? Ideální stav pro duševní zdraví.
Zelenina jako součást každého jídla? Ideální stav pro uchování duševního zdraví.

Určitě bychom neměli opomenout, že dotazovaní, kteří jedli méně než dvě porce ovoce a zeleniny denně, ale rovněž ti, kteří si dávali více než osm porcí, vykazovali sklon k duševní nepohodě. Zkrátka: vyhněte se extrémům a budete v pohodě.

Šlápněte do pedálů

Účastníci studie se v průměru „hýbali“ třikrát týdně. Pokud tedy patříte k cyklistickým nadšencům, pak určitě nemáte problém tento aspekt naplnit v nadprůměru. A je příjemné vědět, že právě naše vášeň může patřit mezi trojici zdrojů našeho duševního zdraví.

„Spánek, fyzickou aktivitu a zdravou stravu můžeme na základě výzkumu považovat za tři pilíře zdraví. Současně přispívají k duševní rovnováze, což obzvlášť nabývá na významu v situaci, kdy ve světové populaci neustále roste procento psychických poruch a pocit vnitřního štěstí uvadá,“ dodala Wickhamová.