De 8 sykkelvettreglene

Av We Love Cycling

Det er farlig å ferdes på veien på sykkel. Det betyr at man burde gjøre de forberedelsene man for å være best mulig forberedt. Syklistenes Landsforening har lagd en liste med 8 sykkelvettregler som alle som sykler burde ha en forståelse for.

Sykkelen blir beregnet som et kjøretøy, og man kan sykle på alle veier med unntak av motorveier. Det betyr at man må følge de trafikkreglene som er gjeldene. Man trenger ikke førerkort for å sykle rundt i trafikken, men man blir definert som kjørende på en sykkel. Det betyr at man må kunne trafikkreglene. Når vi snakker om trafikkregler så snakker vi om vikeplikt, forståelse for trafikksignaler (lyskryss), bruk av egne signaler i forbindelse med retningsendringer, kjøring i rundkjøringer etc. Når man kan reglene så er det lettere å forstå andre trafikanters handlings- og kjøremønster, i tillegg til at man skal forstå hvordan man selv skal oppføre seg.

1. Vær synlig i trafikken
2. Gi tydelige tegn
3. Se andre trafikanter i øynene
4. Lytt til trafikken, ikke musikken
5. Vent på grønt
6. Gi fotgjengerne førsterett på fortauet
7. Bruk lys i mørket
8. Bruk hjelm

 

Bilde: skjermdump Syklistenes Landsforening