Informasjon om behandling av personopplysninger

Samtykke til behandling av personopplysninger

Med dette gir jeg Škoda AUTO a.s., tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, 293 01, Mladá Boleslav, org.nr.: 00177041, registrert i foretaksregisteret ved den kommunale domstolen i Praha under seksjon B, sak nr. 332, behandlingsansvarlig (i det følgende kalt Škoda AUTO)

mitt frie og frivillige samtykke til behandling av personopplysninger i følgende omfang: fornavn, etternavn, e-postadresse, fødselsdato, og, etter hva som gjelder, også andre opplysninger som Škoda AUTO har fått om meg og vil bruke for å målrette markedsføringsaktivitetene sine bedre mot behovene mine

med formål om: henvende seg med tilbud om Škoda-merkeprodukter og -tjenester, medregnet informasjon om produkter, tjenester, arrangementer, konkurranser, utsendelse av nyhetsbrev og kort på festdager

Samtykket gis for fem år.

Jeg bekrefter at jeg når som helst har rett til å trekke tilbake samtykket, enten elektronisk på nettsiden http://www.skoda-auto.com/other/personal-data eller i skriftlig form til selskapet Škoda AUTOs adresse. Jeg har rett til å trekke tilbake samtykket før utløpet av behandlingsperioden det ble gitt samtykke til. Tilbaketrekking av samtykke skal ikke påvirke lovligheten til behandling av personopplysninger som er basert på samtykke før tilbaketrekkingen.

Du finner mer informasjon om behandlingen av personopplysninger i vedlegget oppført nedenfor, som er en integrert del av dette samtykket. Generell informasjon knyttet til vern av personopplysninger er også tilgjengelig på nettsiden http://www.skoda-auto.com/other/personal-data.

 Informasjon om behandling av personopplysninger

Med dette dokumentet gir vi, som den behandlingsansvarlige for personopplysninger, Škoda AUTO a.s.,tř Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, 293 10, Mladá Boleslav, org.nr.: 00177041, registrert i foretaksregisteret ved den kommunale domstolen i Praha under seksjon B, sak nr. 332 ( i det følgende kalt «selskapet Škoda AUTO») – informasjon om behandling av personopplysninger og rettighetene dine i forbindelse med denne behandlingen.

Behandlingen av personopplysninger omfatter følgende aktiviteter:

Gjennomføring av markedsføringsaktiviteter

Formål med behandlingen:

Henvende seg med tilbud om Škoda-produkter og -tjenester, medregnet informasjon om produkter, tjenester, arrangementer, konkurranser, utsendelse av nyhetsbrev og kort på festdager

Beskrivelse av formålet med behandling:

Personopplysningene dine brukes for å gi deg informasjon om produkter og tjenester fra Škoda AUTO, arrangementer, konkurranser, abonnement på nyheter, annonser, distribusjon av kataloger eller kort på festdager. Vi kan også bruke enkelte av personopplysningene dine for å målrette nevnte kommunikasjon.

Rettslig grunnlag for behandlingen:

Vi har tillatelse til å behandle personopplysningene dine på grunnlag av samtykket du har gitt. Hvis du ikke samtykker, vil vi ikke behandle personopplysningene dine.

Kategorier av personopplysninger vi behandler:

Identifiseringsopplysninger, kontaktopplysninger, beskrivende opplysninger, forretningsprofil, teknisk informasjon om produktet, handlehistorikk, informasjon om familie og andre personer, kommunikasjon, samhandling og utledede profiler basert på disse opplysningene, nettverksidentifikatorer.

Behandling og lagringsperiode:

Fem år etter at samtykke til behandling av personopplysninger ble gitt.

Kategorier av databehandlere eller mottakere vi kan utlevere personopplysninger til:

Markedsføringsbyråer, eventbyråer, mediebyråer, medlemmer i distribusjonsnettet, serveroperatører, byråer for håndtering av gjester, informasjonstelefon.

Etter anmodning kan personopplysningene dine utleveres til offentlige myndigheter, særlig til domstoler, politiet i Tsjekkia og andre som håndhever loven, i nødvendig omfang og innenfor lovens grenser.

Kilder for personopplysningene:

Vi mottar personopplysninger direkte fra deg.

Overføring av personopplysninger til tredjeland eller overnasjonale organisasjoner:

I forbindelse med behandlingen kan personopplysningene dine overføres til mottakere i tredjeland, dvs. USA. I slike tilfeller kan overføringen finne sted enten på grunnlag av en beslutning om tilstrekkelig beskyttelsesnivå fra Europakommisjonen, dvs. organisasjoner som deltar i Privacy Shield-programmet, eller på grunnlag av standard personvernbestemmelser, dvs. en standardavtale utstedt av Europakommisjonen, uten endringer i teksten, som fastsatt i gjeldende juridiske regler om vern av personopplysninger.  Du finner den nyeste informasjonen på http://www.skoda-auto.com/other/privacy-statement.

 

Automatisert beslutningstaking på grunnlag av personopplysninger:

Denne behandlingen av personopplysninger inneholder ikke automatisert beslutningstaking på grunnlag av personopplysninger.

Annen informasjon

Personopplysninger kan lagres på grunnlag av allmennhetens interesse og brukes for vitenskapelige, historiske eller statiske forskningsformål. I godt begrunnede tilfeller kan personopplysningene også være gjenstand for behandling der formålet er juridiske beslutninger, medregnet oppfyllelse av forpliktelser overfor organer innen offentlig forvaltning og tilsyn og pågående vurdering av juridisk risiko.