Informasjon om behandling av personopplysninger via cookies og annen webteknologi

Dette nettstedet («Nettstedet») driftes av Škoda AUTO a.s., forretningskontor: tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav, Tsjekkia, postnummer: 29360, identifikasjonsnummer: 001 77 041, registrert i foretaksregisteret ved den kommunale domstolen i Praha, sak nr. B 332 («Škoda AUTO» eller «vi») med formål om å levere tjenester til brukere («Bruker» eller «du») av Nettstedet.

Denne Informasjonen om behandling av personopplysninger gjennom informasjonskapsler og annen webteknologi («Informasjon» eller «Erklæring») forklarer hvordan vi behandler personopplysninger om deg gjennom webteknologi. Denne Erklæringen inneholder særlig informasjon om (i) hva slags webteknologi Nettsiden kan bruke, (ii) hvilke personopplysninger om deg vi behandler, (iii) hvordan og for hvilke formål vi bruker og behandler opplysningene, (iv) til hvem og hvor vi overfører opplysningene, og (v) hvordan vi beskytter opplysningene og hvilke rettigheter du har i forbindelse med behandling av opplysningene.

Vi kan fra tid til annen oppdatere denne Erklæringen. Alle endringer i Erklæringen blir publisert på Nettstedet, og hvis det er vesentlige endringer blir du varslet om det.

Hva slags teknologi kan Nettstedet bruke:

Vi og enkelte tredjeparter som leverer innhold, annonser eller annen funksjonalitet på Nettstedet vårt, kan bruke forskjellig teknologi til å innhente og behandle opplysninger når du besøker Nettstedet, og dette kan inkludere informasjonskapsler og annen teknologi.

Informasjonskapsler

Informasjonskapsler er små filer som lagres på enheten din, og som bidrar til at vi kan samle inn opplysninger om aktivitetene dine. Særlig kan vi ved hjelp av Informasjonskapsler lagre innstillingene og preferansene dine, huske tilgangsopplysninger, levere målrettet innhold og markedsføringskommunikasjon og få hjelp til å forstå hvilke deler av Nettstedet som er de mest populære, og analysere hvordan Nettstedet fungerer. Informasjonskapsler kan komme fra oss («førstepartsinformasjonskapsler») eller fra tredjeparter som vi bruker tjenestene til («tredjepartsinformasjonskapsler»).

Du kan trekke tilbake eller administrere samtykket ditt ved å klikke på denne lenken

I nettleserinnstillingene kan du angi om nettleseren skal godta alle informasjonskapsler, deaktivere dem eller melde fra når en informasjonskapsel sendes. Vær oppmerksom på at Nettstedet er satt opp til å fungere med informasjonskapsler aktivert, så noen av funksjonene på Nettstedet kan slutte å fungere som de skal, hvis informasjonskapslene er deaktivert.

IP-adresse

En IP-adresse er et unikt nummer tilordnet en datamaskin eller en annen enhet som kommuniserer gjennom internettprotokollen. Hver gang data overføres, må du kjenne til IP-adressen til senderen og mottakeren.

Piksel

Piksel er en programvarekode, som kan brukes til å spore brukere og deres handlinger på nettsteder der piksel er benyttet. Det kan være en grunnleggende sporing av hvorvidt en bruker har besøkt et nettsted opptil detaljert sporing av handlinger, som å legge produktet i handlevognen, velge produktet, sende skjema osv. Piksel kan sende inn innsamlet informasjon til en tredjepart, dvs. leverandøren av koden.

Behandlede personopplysninger:

Nettstedet behandler følgende kategorier av personopplysninger om deg:

Bruk av nettstedet. Vi kan behandle data om hvordan du bruker Nettstedet med datamaskinen, telefonen din eller en annen enhet som du bruker til å åpne Nettstedet. Vi kan for eksempel behandle:

Enhetsopplysninger: maskinvaremodell, unike enhetsidentifikatorer, MAC-adresse, IP-adresse, operativsystemversjon og enhetsinnstillinger.

Logg: tid og varighet for bruken av Nettstedet, søkedata og informasjon lagret i informasjonskapsler som entydig kan identifisere nettleseren eller kontoen din

Lokaliseringsopplysninger: Tid og varighet for bruken av Nettstedet, søkedata og informasjon lagret i informasjonskapsler som entydig kan identifisere nettleseren eller kontoen din.

Andre opplysninger Opplysninger om din bruk av Nettstedet som vi kan behandle hvis du besøker eller bruker tredjepartsnettsteder eller apper til å samarbeide med oss, og opplysninger om hvordan du deltar med innholdet på Nettstedet.

Vi kan kombinere innhentede personopplysninger om deg eller aktivitetene dine med annen informasjon vi mottar fra offentlig tilgjengelige kilder i de tilfellene som loven tillater.

Formålet med behandlingen og beskrivelse:

Vi behandler og bruker personopplysninger for følgende formål:

Sikre funksjonaliteten til Nettstedet.

Personopplysningene dine hjelper oss med å sikre at grunnleggende funksjoner fungerer, for eksempel navigasjon, tilgang til sikre deler av Nettstedet, rask innhenting av nettinnhold eller brukerautentisering. Nettstedet kan ikke fungere ordentlig uten å behandle opplysningene som er nødvendige for dette formålet.

Lagring av brukerpreferanser på domenet så lenge økten varer eller for en rimelig kort periode.

Personopplysninger brukes for å bedre brukeropplevelsen ved å lagre opplysninger om innstillingene dine, som språk, region, skjermoppløsning, samtykke til informasjonskapsler m.m.

Lagre brukerpreferanser på tvers av nettsteder.

Personopplysninger brukes for å bedre brukeropplevelsen ved å gi nettsteder informasjon om innstillinger som språk, region, skjermoppløsning, godkjenning av informasjonskapsler m.m.

Sporing av nettstedstrafikk

Analytiske førstepartsinformasjonskapsler brukes til å spore nettstedstrafikk. Slike informasjonskapsler inneholder unik brukeridentifikasjon.

Statistikk og analyse av brukeratferd.

Personopplysninger brukes til å lage statistikk, spore og analysere brukeratferd på forskjellige nettsteder. Opplysninger kan brukes for å opprette anonymiserte rapporter. Brukeren kan søkes etter ved hjelp av en bestemt kombinasjon av personopplysninger lagret i interne databaser.

Markedsføring av produkter og tilkobling til sosiale nettverk.

Personopplysningene dine brukes til å gi deg informasjon om produkter og tjenester fra Škoda AUTO og tredjeparter, arrangementer, konkurranser, nyhetsbrev, annonser, katalogsendinger. Enkelte personopplysninger brukes til å målrette nevnte kommunikasjon. Personopplysningene dine brukes også til å sikre at nettstedene er koblet sammen med sosiale nettverk, og at innhold kan deles gjennom disse nettverkene.

Hvordan vi behandler opplysningene dine:

Behandlingen av personopplysninger vil særlig omfatte innsamling, lagring på databærere, sortering, bruk, lagring og sletting av personopplysninger automatisk eller manuelt for å oppfylle formålene fastsatt over.

Nødvendig/frivillig behandling av personopplysninger:

Vi kan behandle noen av personopplysningene på grunnlag av en berettiget interesse for Škoda AUTO eller en tredjepart.

Dette gjelder særlig for informasjonskapsler som behandles med formål om å

sikre funksjonaliteten til Nettstedet

lagring av brukerpreferanser på domenet i løpet av økten og

sporing av nettstedstrafikk

For andre formål behandler vi personopplysninger utelukkende på grunnlag av samtykke fra deg. Det er frivillig å oppgi personopplysninger for slike formål, så du er ikke pålagt å oppgi slike opplysninger. Hvis du ikke har gitt oss samtykke, vil vi ikke behandle personopplysningene dine.

Behandlingens varighet:

Når det gjelder informasjonskapsler som brukes til å sikre funksjonaliteten til Nettstedet, avsluttes behandlingen etter utløpet av økten. Når det gjelder informasjonskapsler som brukes til å lagre brukerpreferanser for domenet, lagres de i øktens varighet eller for en rimelig kort periode. Behandling på grunnlag av berettiget interesse skjer i seks måneder etter utløpet av brukerens siste økt.

Når det gjelder behandling på grunnlag av samtykke, behandles personopplysninger i den varigheten som er oppgitt på samtykkeerklæringen eller frem til samtykket trekkes tilbake.

Kategorier av databehandlere eller mottakere vi kan utlevere personopplysninger til:

Vi kan i begrunnede tilfeller gjøre personopplysninger som er oppgitt og innhentet, tilgjengelige for andre parter, særlig: markedsføringsbyråer, konsernselskaper, leverandører av analytiske og statistiske tjenester

Google Analytics

Nettstedet bruker Google Analytics fra Google, Inc. («Google»), som bruker informasjonskapsler til å analysere hvordan brukere bruker Nettstedet. Nettstedet bruker følgende moduler:

Google Tag Manager – brukes til å administrere tagger og kodesnutter på nettstedet.

Google Analytics – digitalt analyseverktøy for å analysere opplysninger for å oppnå en dypere forståelse av kundeopplevelsen

Google Analytics 360 Suite – digitalt analyseverktøy som brukes for å analysere opplysninger for å oppnå dyp innsikt som bidrar til at bedrifter kan måle og forbedre virkningen av markedsføring.

Google Adwords – Adwords er et Google-produkt som brukes til å lage, administrere og vurdere annonser på internett eller hele reklamekampanjer. Google Adwords bruker informasjonskapsler for å fungere, særlig i områder som gjelder kampanjeoptimalisering og riktig målretting av annonser.

DoubleClick – DoubleClick er en kommersiell tjeneste fra Google som brukes til å realisere markedsføring på nett. Den bruker informasjonskapsler for å fungere, hovedsakelig i områder som gjelder kampanjeoptimalisering og riktig målretting av annonser.

Informasjon som frembringes av en informasjonskapsel om bruken av Nettstedet (inkludert IP-adressen din), kan overføres og lagres på servere i USA.
Google vil bruke denne informasjonen med formål om å evaluere bruken av Nettstedet og utarbeide rapporter om slik bruk for operatøren sin og for å levere andre tjenester knyttet til aktiviteter på Nettstedet og bruken av Internett generelt. Google kan også gi denne informasjonen til tredjeparter hvis loven krever det, eller hvis tredjepartene behandler informasjonen for Google. Du kan deaktivere informasjonskapsler på Nettstedet som beskrevet over eller ved å endre innstillinger i nettleseren, men hvis du gjør det for alle typer informasjonskapsler, vil du ikke kunne bruke alle funksjonene på Nettstedet.
Hvis du ønsker å deaktivere sporing av Google Analytics på alle nettsteder, kan du besøke følgende side: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Hvis du vil ha detaljert informasjon om Google Analytics og personvern, kan du se https://www.google.com/intl/en/privacy/privacy-policy.html

Facebook

Nettstedet bruker analytiske informasjonskapsler, piksler og annen teknologi fra Facebook Inc. («Facebook»), som muliggjør innsamling og henting av informasjon fra Nettstedet og andre nettsteder på internett, mens Facebook kan bruke denne informasjonen til å levere annonsemålinger og målrette tjenester.

Ved å trekke tilbake samtykket til informasjonskapsler på Nettsteder eller deaktivere informasjonskapsler i en nettleser kan du avslutte Facebooks innsamling og bruk av informasjon, men hvis du gjør det for alle typer informasjonskapsler, vil du ikke kunne bruke alle funksjonene på Nettstedet.

Hotjar

Dette nettstedet bruker Hotjar-tjenesten fra Hotjar Ltd, som bruker informasjonskapsler som gjør det mulig å analyse brukernes bruk av nettstedet.

Hotjar er en kommersiell tjeneste som muliggjør sporing og evaluering av bevegelser/klikk fra en datamus på nettstedet. Dette gjør at man kontinuerlig kan forbedre brukeropplevelsen for å gjøre den mer brukervennlig. Hotjar-tjenesten bruker informasjonskapsler for å fungere.

Andre parter

Personopplysningene dine kan etter anmodning utleveres til offentlige myndigheter, særlig til domstoler, politiet i Tsjekkia og andre som håndhever loven i nødvendig omfang og innenfor lovens grenser.

Kilder for personopplysningene:

Direkte fra deg.

Overføring av personopplysninger til tredjeland:

I forbindelse med behandlingen kan personopplysningene dine overføres til tredjeland, dvs. land utenfor EØS, nevnt nedenfor.

I forbindelse med Google Analytics og/eller bruken av analytiske informasjonsteknologier og annen netteknologi beskrevet over av Facebook kan personopplysningene dine overføres til servere som befinner seg i USA. Slike overføringer er lovlige på grunnlag av Europakommisjonens beslutning om tilstrekkelig vern av personopplysninger og tredjepartssertifisering i henhold til Privacy Shield, dvs. et felles juridisk instrument fra Europakommisjonen og USA med formål om å sikre et tilstrekkelig beskyttelsesnivå for personopplysninger ved overføring av personopplysninger til USA, som fastsatt i Europakommisjonens beslutning. Behandling av data på grunnlag av slik overføring krever ikke oppfyllelse av andre juridiske vilkår.

Du finner mer informasjon på http://www.skoda-auto.com/other/personal-data

Automatisert beslutningstaking på grunnlag av personopplysninger som kan ha juridisk eller annen betydelig virkning.

Det vil ikke foregå automatisert beslutningstaking som en del av behandlingen.

Annen informasjon

Personopplysninger kan lagres på grunnlag av allmennhetens interesse og brukes for vitenskapelige, historiske eller statiske forskningsformål.

Vi har ingen kontroll over innholdet på eksterne nettsteder som det er lenket til på Nettstedet. Vi kan ikke holdes ansvarlig for behandlingen av personopplysningene dine på eksterne nettsteder. Disse hyperlenkene leveres som en tjeneste til brukere og benyttes for egen risiko.

Med sikte på maksimal beskyttelse mot uautorisert tilgang eller uautorisert endring, utlevering eller ødeleggelse av opplysninger vi samler inn og behandler, har vi gjennomført egnede organisatoriske og tekniske tiltak, medregnet fysiske, elektroniske og administrative prosedyrer for å beskytte og sikre informasjonen som er samlet inn gjennom dette nettstedet.  Dine sensitive opplysninger og/eller personopplysninger som du har oppgitt på Nettstedet, er krypterte og beskyttet av et SSL-sertifikat. Til tross for det ovenstående kan vi ikke garantere at personopplysningene dine er sikre hvis de overføres av deg, eller hvis du behandler personopplysningene dine på en usikker måte.