Kuidas treenida võimsusanduriga – põhitõed

Autor: Jiří Kaloč

Võimsusanduriga treenimine tõi revolutsiooni jalgratturite treeningusse ja arengu mõõtmisse. Täpseid ja objektiivseid andmeid andvad võimsusandurid on võimaldanud ratturitel treenida tõhusamalt kui kunagi varem. Selles artiklis vaatame üle põhiterminid, mida iga võimsusanduriga treenima õppiv rattur peaks teadma.

Mis on võimsusandur rattasõidus?

Alustame alustõdedest. Rattasõidu võimsusandurid on seadmed, mis on tavaliselt integreeritud pedaalide, käpa spaideri, käpa (vända) või tagarummu külge. Neis kasutatavad tensoandurid mõõdavad jalgratta ülekandesüsteemile mõjuvat pöördemomenti ning näitavad reaalajas, kui palju tööd rattur teeb.  Võimsuse andmed edastatakse seejärel rattakompuutrile, mis kuvab arendatavat võimsust ning salvestab andmed hilisema analüüsi tarvis.

Võimsust väljendatakse vattides ning see sõltub pöördemomendist ja kadentsist. Võimsusandur näitab ka ratturi tehtava töö hulka, mida mõõdetakse kilodžaulides või kilokalorites. On lihtne taibata, et täpsete andmete omamine rattasadulas arendatava võimsuse ja põletatud kalorite kohta on hindamatu väärtusega treeninguid, võistlusi ja isegi toitumist kavandades. Kuid enne neisse teemadesse süvenemist vaatame üle terminoloogia.

Võimsusanduriga treeningu terminoloogia

Teiste ratturite ja treenerite poolt kasutatava terminoloogia mõistmine aitab sul aru saada võimsusanduri pakutavatest numbritest. Siin on sagedamini kasutatavad fraasid ja terminid.

 • Kadents: pöörete arv, mille ratturi pedaalid teevad ajaühikus, tavaliselt on mõõtühikuks pöördeid minutis (p/min).
 • Pöördemoment: pedaalide pöörlemiseks neile rakendatud jõud mõõdetuna njuutonmeetrites (Nm).
 • Keskmine võimsus (AP – Average Power): väljendab ratturi arendatavat keskmist võimsust ajavahemiku jooksul, sealhulgas vabajooksul veedetud ajal. Ajavahemikuks võib olla mingi intervall, osa sõidust või terve sõit.
 • Funktsionaalne energialävend (FTP – Functional Threshold Power): suurim keskmine võimsus, mida rattur suudab hoida 60 minuti jooksul.
 • Võimsustsoonid: võimsuste vahemikud, mis vastavad erineva intensiivsusega treeningule, väljendatakse tavaliselt protsentidena FTP-st.
 • Normaliseeritud võimsus (NP – Normalized Power): termin on TrainingPeaksi kaubamärk. See on võimsuse arvutuslik väärtus, mis hindab ratturi keskmist võimsust juhul, kui ta poleks liikunud vabajooksuga või mäest laskunud. Seepärast ongi NP kujunenud populaarsemaks kui AP.
 • Intensiivsustegur (IF – Intensity Factor): termin on TrainingPeaksi kaubamärk. See on treeningsessiooni suhtelise intensiivsuse mõõt, mis põhineb NP suhtel ratturi FTP-sse.
 • Kasutegur (EF – Efficiency Factor): see mõõdik väljendab ratturi tõhusust energia edasiliikumiseks muundamisel. Väljendatakse ratturi NP ja sessiooni keskmise pulsisageduse suhtena.
 • Treeningkoormuse näitaja (TSS – Training Stress Score): termin on TrainingPeaksi kaubamärk. See näitaja kasutab üksikute treeningute koormuse mõõtmiseks ja hindamiseks nii intensiivsust kui ka kestust.
 • Akuutne treeningkoormus (ATL – Acute Training Load): termin on TrainingPeaksi kaubamärk. Viimase seitsme päeva TSS-i kaalutud keskmine.
 • Krooniline treeningkoormus (CTL – Chronic Training Load): termin on TrainingPeaksi kaubamärk. Viimase 42 päeva TSS-i kaalutud keskmine.
 • Treeningkoormuse tasakaal (TSB – Training Stress Balance): termin on TrainingPeaksi kaubamärk. Ennustab sportlase sooritusvalmidust. Saadakse, kui eelmise päeva CTL-ist lahutatakse eelmise päeva ATL.
 • Vorm / Värskus (fitness) : see on TSB sarnane Strava valem, mis ennustab sportlase sooritusvalmidust.

 

See oli esimene osa võimsusandurite ja nendega treenimise artiklite sarijast.