Je váš imunitní systém po dlouhé jízdě oslabený?

Autor: Jiří Kaloč

Jste po návratu z dlouhé jízdy na kole náchylnější k onemocnění? Může sport potlačovat funkci imunitního systému? Neměl by sport mít naopak pozitivní dopad na imunitu a zdraví? Pojďme se podívat, co říká aktuální výzkum o vlivu fyzické aktivity na funkci imunitního systému.

Hypotéza “otevřeného okna“

Jestli jste někdy slyšeli, že fyzická aktivita dokáže dočasně potlačit aktivitu imunitního systému, tak je to zřejmě kvůli tzv. hypotéze „otevřeného okna“. Ta říká, že imunitní systém je několik hodin po náročné fyzické aktivitě oslabený, což vede ke zvýšenému riziku oportunních infekcí (doprovází jiná primární onemocnění, jsou způsobovány „příležitostnými“ parazity) v následujících dnech.

Problémem však je, že důkazy pro tuto hypotézu pocházejí z relativně starých studií a až donedávna nebyla hypotéza komplexně přezkoumána.

Nedávná studie nabízí jiný pohled

Autoři nedávné studie, John P. Campbell a James E. Turner, se rozhodli znovu toto téma otevřít a své závěry publikovali v roce 2018 v žurnálu Frontiers in immunology. Název studie, ve kterém říkají, že „bourají mýtus imunosuprese způsobené sportem,“ dává jasně najevo k čemu dospěli.

Analyzovali všechny základní pilíře, na kterých hypotéza „otevřeného okna“ stála a u všech narazili na zásadní problémy. Podle jejich zjištění existuje nedostatečné množství spolehlivých důkazů pro tvrzení, že náročná sportovní aktivita způsobuje zvýšené riziko oportunních infekcí.

Upozornili také na fakt, že pozorované změny v imunitě na sliznicích po cvičení neohlašují nástup imunitního útlumu. A v neposlední řadě napsali, že dramatické snížení počtu a aktivity lymfocytů (druh bílých krvinek) jednu až dvě hodiny po sportu je následkem přechodného přemístění imunitních buněk do periferních tkání, které má za následek stav zvýšeného „dozoru“ a imunitní regulace, nikoli potlačení imunity.

Pravidelný sport imunitu podporuje

Autoři studie zařadili také přehled výsledků relevantního epidemiologického výzkumu. Tento výzkum naznačuje, že pravidelná fyzická aktivita i strukturovaný sport snižují výskyt řady chronických nemocí ve vyšším věku.

Týká se to jak přenosných nemocí, virových a bakteriálních infekcí, tak i nepřenosných nemocí, rakoviny a nemocí způsobených chronickým zánětem. Pravidelná fyzická aktivita a sport mohou dokonce zmírnit nebo oddálit stárnutí imunitního systému.

Tato studie, která nabízí přehled dosavadní literatury tedy ukazuje, že hypotéza „otevřeného okna,“ tedy časového úseku, kdy jsme náchylnější na nemoci po sportu, není tak přesvědčivá, jak se zdálo.

Potvrzuje mnohé benefity a pozitivní působení sportu a fyzické aktivity obecně na zdraví a imunitu z dlouhodobého hlediska. Takže se zdá, že dlouhých jízd na kole se obávat nemusíme. Hlavní je jezdit pravidelně!