Cyklistika v dětské duši má bizarní podobu i nadšení

Autor: Adam Marsal

Na návštěvě v soukromé školce jsme poprosili děti, aby nakreslily vzpomínky, které mají spojené s cyklistikou. Výsledek byl překvapivý. Děti vytvořily pestrobarevné světy plné lidí, zvířat i nadpřirozených bytostí užívajících si jízdu na dvou (i více) kolech.

Jezdí vaše děti na kole? Cyklistika přináší spoustu benefitů všem lidem bez rozdílu věku, tedy i dětem. Mezi největší přínosy pro děti se řadí zlepšení fyzické výkonnosti a stability, dále má cyklistika pozitivní efekt na kapacitu plic i zdraví srdce, a některé studie dokonce tvrdí, že podporuje i činnost mozku díky vyššímu průtoku krve. I přes tyto obecně známé fakty nejspíš většina z nás nemá tušení, jak cyklistiku vnímají děti. Které zážitky a zkušenosti jsou pro ně důležité?

Dej svému zážitku podobu

Abychom to zjistili, vydali jsme se do soukromé pražské školky Seminarium, která funguje od roku 2008 a navštěvují ji děti ve věku 2–7 let. V Seminariu mají děti možnost věnovat se celé škále různých aktivit. V příjemném prostředí tráví dny kreslením a jinými výtvarnými činnostmi, ale taky sportovními hrami, tancem a třeba i jógou nebo základy akrobacie. Během hodin hudební „výuky“ se zaměřují na práci s rytmem i dechová nebo logopedická cvičení. A přestože cyklistika není pevným bodem programu, dokázali jsme se s paní ředitelkou Agnes Mikschovou domluvit na návštěvě, během které jsme požádali asi 15 dětí, aby prostřednictvím kresby vyjádřily své vzpomínky na poslední cyklistický výlet.

Po úvodním váhání se děti pro činnost nadchly a většina z nich se zapáleně vrhla do kreslení. Některé výsledné obrázky byly nejen krásné, ale do jisté míry i překvapivé. Děti zobrazovaly především výlety do kopců se svou rodinou, ale například Karolínka vytvořila abstraktní dílo, ve kterém je kolo obtížně rozpoznatelné, ale jehož název nám přiblíží odehrávající se situaci – „Kouzelné dveře a koráb kolového kouzelníka“.

Rodiče jako bikefluenceři

Kdybychom měli návštěvu shrnout, žasli jsme nad dětskou představivostí a schopností vizualizace. Myslíme si, že děti vnímají zážitky spojené s cyklistikou převážně pozitivně (ale frekvence zobrazování kopců dává tušit, že jízda do kopce se vryje hluboko do dětské paměti). Ve svých vzpomínkách se vracely k výletům s členy rodiny nebo zvířecími mazlíčky i nadpřirozenými bytostmi. Díky této zkušenosti věříme, že až tyto děti vyrostou, zůstanou takovými fanoušky cyklistiky, jako jsou již nyní, což vyjádřily svými úžasnými obrázky. V životě našich oslovených cyklistů hrají zásadní roli rodinní příslušníci. Právě oni jim představili cyklistiku jako způsob zábavy. Jsou bikefluencery, kteří rozšiřují základnu cyklistů. Za to jim patří za nás uznání, potlesk a dík!

Foto: Profimedia

Pokud vám výraz bikefluencer zní zvláštně, nově, zkrátka jej neumíte zařadit, bude vás zajímat nová kampaň naší platformy nazvaná #bikefluencers. Představíme vám ji zkraje příštího měsíce a přineseme v ní řadu příběhů, ve kterých hraje hlavní roli cyklistika, odhodlání, bojovnost a inspirace. Představíme vám osobnosti, které svým přístupem inspirují ostatní k cyklistice a považují ji za jednu z nejlepších věcí, které kdy v životě dokázaly.

Karolínka: Kouzelné dveře a koráb kolového kouzelníka

Nikola Z.: (zleva) Tady jedu na kole / Tady jede táta / A tady jede naše kamarádka Bíba / To je máma, jak má jenom jedno kolo
František Zedník: Rybové kolo. To kolo vypadá jako ryba, víš?!
Artuš: Moje kolo
Karolínka: Kočka na horách – na výletě na kole
Kačenka: Moje kolo
Matěj K.: (zleva) Hora / To je táta a to já
Jáchym: Psí spřežení táhne to moje kolo

Praktické rady o začátcích dětské cyklistiky jsme již dříve shrnuli v našem čtyřdílném seriálu Děti na kole. Ten první se věnoval tématu, kdy začít poprvé a s jakým kolem či odrážedlem, druhý díl řešil otázku jízdy na opravdovém kole. Třetí díl přinesl rady pro výběr správného kola a čtvrtý vás pak vyzbrojil informacemi potřebnými pro první opravdový výlet.