Regulamin usługi newsletter

Witamy na stronie WELOVECYCLING https://www.welovecycling.com („strona”) prowadzonej przez MUSTARD s.r.o., nr rej.: 285 31 418, z siedzibą w Praha 1 – Nové Město, Masarykovo nábř. 246, kod pocztowy Code 110 00, Czechy, dostawcy Škoda AUTO a.s., ID: 00177041, z siedzibą w Mladá Boleslav, Tř. Václava Klementa 869, kod pocztowy 293 60, Czechy (WELOVECYCLING)
Poprzez subskrypcję usługi newsletter i zaproszeń na imprezy WELOVECYCLING (newsletter) potwierdzają Państwo zapoznanie się z niniejszym regulaminem (w tym polityką prywatności Škoda AUTO, a.s.), akceptację niniejszego regulaminu i zgodę na na otrzymywanie newslettera. WELOVECYCLING może wprowadzać zmiany do niniejszego regulaminu. Kontynuowanie subskrypcji i otrzymywania newslettera uznaje się za akceptację zmienionego regulaminu. Wgląd do niniejszego regulaminu jest możliwy w każdym momencie.

Zarządzanie subskrypcją

Jeśli chcą Państwo zrezygnować z newslettera WELOVECYCLING, należy postępować zgodnie z procedurą rezygnacji z subskrypcji:
Należy kliknąć na link rezygnacji („Unsubscribe”) na dowolnej stronie newslettera (Newsletter WELOVECYCLING) lub bezpośrednio w wiadomości elektronicznej (tzn. newsletterze lub zaproszeniu na wydarzenie).
Wypełnić formularz rezygnacji, potwierdzając swój adres e-mail.
Kliknąć na „Unsubscribe”.

Prywatność

Państwa dane osobowe mogą być zbierane w podstawowym(-ch) celu(-ach) informowania Państwa o tym, że WELOVECYCLING udostępnia nowe materiały, zaproszenie na wydarzenie lub informacje o produkcie za pośrednictwem naszego newslettera. Państwa adres email zostanie udostępniony podmiotom z siedzibą w Unii Europejskiej świadczącym usługi marketingowe dla WELOVECYCLING i odpowiedzialnych za rozsyłanie naszych wszystkich informacji marketingowych. Jeśli nie podadzą Państwo wymaganych informacji, wysyłanie wiadomości e-mail z newsletterem może nie być możliwe. Państwa adres e-mail zostanie ujawniony dostawcy usług marketingowych z siedzibą w Unii Europejskiej, który jest odpowiedzialny za przesyłanie wszystkich naszych komunikatów w ramach usługi newsletter. Dostawca jest zobowiązany do przestrzegania europejskich przepisów dotyczących prywatności i podejmowania wszelkich racjonalnych kroków w celu zapewnienia, że dane osobowe są odpowiednio obsługiwane i chronione. Polityka prywatności WELOVECYCLING zawiera informacje o tym, jak można złożyć skargę dotyczącą naruszenia europejskich zasad dotyczących prywatności oraz o sposobie rozpatrzenia takiej skargi, sposobie wnoszenia o dostęp do Państwa przechowywanych danych osobowych i korekty takich informacji. Mogą Państwo kontaktować się z WELOVECYCLING pod adresem e-mail info@welovecycling.com.

Prawa autorskie

Zawartość newslettera WELOVECYCLING oraz wszelkie pomysły, projekty, grafiki, zdjęcia, teksty, materiały audio i audiowizualne, dokumenty i wszelkie inne materiały zawarte w newsletterze podlegają prawu autorskiemu Unii Europejskiej i są własnością WELOVECYCLING lub są kontrolowane przez WELOVECYCLING lub licencjodawców WELOVECYCLING. W odniesieniu do newslettera (w tym jego części) zgadzają się Państwo, że mogą korzystać z komunikatów rozsyłanych w ramach newslettera wyłącznie do użytku osobistego i nie wolno używać ich do celów komercyjnych. Użytkownik nie może w żaden inny sposób używać, kopiować, powielać, modyfikować ani przekazywać ich treści bez naszej uprzedniej pisemnej zgody. Nieupoważnione użycie jest zabronione i chronione prawem.

Zastrzeżenie i informacje ogólnie

Newsletter i jego treść są przekazywane jedynie w celach informacyjnych i nie mają charakteru wyczerpującego ani doradczego. Choć WELOVECYCLING podejmuje uzasadnione starania, aby informacje zawarte w newsletterze były dokładne i aktualne, WELOVECYCLING nie gwarantuje dokładności, aktualności ani kompletności przekazywanych informacji. WELOVECYCLING nie składa żadnych oświadczeń dotyczących treści ani przydatności informacji zamieszczonych w newsletterze (w tym między innymi w żadnych linkach do stron internetowych). W maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo WELOVECYCLING nie gwarantuje ani nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności, wiarygodności, aktualności lub jakiegokolwiek innego aspektu informacji zawartych w newsletterze.
Newsletter może zawierać linki lub odniesienia do witryn osób trzecich. WELOVECYCLING nie ponosi odpowiedzialności za treść tych witryn, a dostęp do takich witryn i korzystanie z niech odbywa się na własne ryzyko. Wszelkie linki są udostępniane wyłącznie dla wygody i nie oznacza to naszego poparcia ani rekomendacji. WELOVECYCLING nie gwarantuje, że materiały dostępne w newsletterze lub za jego pośrednictwem będą wolne od błędów, wirusów, robaków lub innych szkodliwych kodów. W zakresie dozwolonym przez prawo wyłączona jest wszelka odpowiedzialność za straty, szkody lub uszkodzenia wynikłe z dostępu lub niemożności uzyskania dostępu lub otrzymania jakichkolwiek kodów lub polegania na informacjach otrzymanych w newsletterze lub za jego pośrednictwem.
Newsletter może zawierać znaki towarowe chronione prawem. Nie wolno używać znaków towarowych firmy WELOVECYCLING na całym świecie bez naszej uprzedniej pisemnej zgody, z wyjątkiem zasadnego wskazania produktów lub usługi WELOVECYCLING.
Zobowiązują się Państwo do podania prawidłowych i dokładnych informacji w ramach subskrypcji newslettera WELOVECYCLING i przyjmują Państwo odpowiedzialność za wszelkie błędy popełnione podczas wpisywania lub podawania Państwa danych, które mogą doprowadzić do niepowodzenia dostarczenia Państwu newslettera.
WELOVECYCLING ma prawo zawiesić lub anulować Państwa subskrypcję w dowolnym momencie według własnego uznania.

Niniejszy Regulamin

Podlega prawu Republiki Czeskiej i bezwarunkowo podlega jurysdykcji sądów Republiki Czeskiej. Choć czeskie newslettery mogą być dystrybuowane lub w inny sposób dostępne poza terytorium Republiki Czeskiej, WELOVECYCLING nie gwarantuje, że treść będzie zgodna z prawami innego kraju. Jeśli otrzymują Państwo newsletter w miejscu znajdującym się poza Republiką Czeską, ponoszą Państwo całkowitą odpowiedzialność za przestrzeganie lokalnych przepisów prawnych i za wszelkie przypadki polegania na treści newslettera.

Przechowywanie danych

Wszelkie dane osobowe, w tym adresy e-mail, są przechowywane i archiwizowane w naszej infrastrukturze działającej w Amazon AWS zlokalizowanej w europejskich centrach danych. Chronimy dane na naszych serwerach, korzystając z kombinacji zabezpieczeń administracyjnych, fizycznych i logicznych. Nasze serwery są chronione przez zapory, wykrywacze włamań i skanery złośliwego oprogramowania. Dostęp do serwerów i infrastruktury jest zabezpieczony i udzielany wyłącznie administratorom.
Używamy standardowego szyfrowania w celu ochrony Państwa danych podczas przesyłania. Jest ono powszechnie określane jako zabezpieczenie warstwy transportowej („TLS”) lub technologia bezpiecznej warstwy gniazd („SSL”). Niemniej jednak nie można zagwarantować, że transmisje danych internetowych będą w 100% bezpieczne i w związku z tym nie możemy zapewnić bezpieczeństwa informacji podczas przesyłania między Państwem a nami; dlatego też przyjmują Państwo do wiadomości, że robią to na własne ryzyko.

Dostęp do danych

Mają Państwo prawo:
1. sprawdzać, czy Škoda AUTO a.s. (dalej „Škoda AUTO”) przechowuje jakieś Państwa dane osobowe oraz prawo dostępu do takich danych;
2. domagać się od Škoda AUTO poprawienia wszelkich Państwa danych, które są nieprawidłowe; i
3. sprawdzać polityki i praktyki Škoda AUTO dotyczące danych osobowych.
Prośbę o dostęp do danych i ich poprawienia oraz zapytania o rodzaje przechowywanych danych należy kierować na piśmie do: Biura WELOVECYCLING pod adres e-mail info@welovecycling.com
Mogą Państwo również zażądać od Škoda AUTO lub dowolnego wskazanego partnera usunięcia danych z aktywnej listy mailingowej lub dystrybucyjnej. Aby skorzystać ze swoich praw, należy skontaktować się z nami drogą pocztową lub mailem na adres Škoda AUTO, zaznaczając swoją wiadomość jako poufną („Confidential”). Škoda AUTO może podejmować uzasadnione kroki w celu zweryfikowania Państwa tożsamości przed udzieleniem dostępu lub zezwolenia na poprawienie Państwa danych. Zgodnie z warunkami Rozporządzenia Škoda AUTO ma prawo pobierać uzasadnioną opłatę za przetwarzanie żądań dostępu do danych.
Jedynymi podmiotami uprawnionymi do dostępu do danych są:

Właściciel usługi newsletter

Škoda AUTO a.s.
​Tř. Václava Klementa 869
293 60 Mladá Boleslav
Czechy
Zarejestrowana w rejestrze handlowym prowadzonym przez Městský soud v Praze (Sąd Miejski w Pradze) pod numerem akt B 332.
Członek Grupy Volkswagen
Nr rej.: 00 17 70 41

Dostawca WELOVECYCLING

MUSTARD s.r.o.
Vinohradská 22
120 00 Praha 2
Czechy
Zarejestrowana w rejestrze handlowym prowadzonym przez Městský soud v Praze (Sąd Miejski w Pradze) pod numerem akt C 148383.
Nr rej.: 28531418

Dostawca usług technicznych dla MUSTARD

YOUR SYSTEM, spol.s r.o.
Türkova 2319/5b
14900 Praha 4
Czechy
Zarejestrowana w rejestrze handlowym prowadzonym przez Městský soud v Praze (Sąd Miejski w Pradze) pod numerem akt C 72.
Nr rej.: 00174939

Dodatkowe informacje

Prosimy kontaktować się z biurem WELOVECYCLING pod adresem e-mail info@welovecycling.com.