Messengers

Autor: We Love Cycling

„Mumbai Mess” pokazuje, jak braki w infrastrukturze zamieniają przestrzeń miejską w prawdziwe pole bitwy między samochodami, pieszymi i rowerzystami. Poznaj najlepsze i najgorsze rozwiązania w planowaniu przestrzeni miejskiej. Przekonaj się, jak długą drogę trzeba pokonać, by rowerzyści stali się równoprawnymi użytkownikami ruchu drogowego.