Det er ikke likegyldig hvordan du føler at du har sovet den forrige natten

Av Jiri Kaloc

Hva om du våkner opp og føler deg vel, men smartklokken melder om dårlig søvnkvalitet? Bør du stole på følelsen din eller søvndataene? Forskere fra University of Warwick bestemte seg for å finne ut av dette, og det viser seg at din egen oppfatning er ganske viktig.

Evaluering av søvn i 2 uker

Forskergruppen satte i gang en studie med 100 deltakere i alderen 18 til 22 år og ba dem føre søvndagbok i to uker. Hver deltaker måtte svare på følgende spørsmål i dagboken etter hver natts søvn.

  • Når gikk du til sengs?
  • Hvor lang tid tok det før du var klar til å sovne?
  • Hvor lang tid tok det før du sovnet?
  • Når våknet du?
  • Når sto du opp av sengen?
  • Hvor fornøyd var du med søvnen din generelt?

I tillegg ble deltakerne fem ganger i løpet av dagen bedt om å vurdere sine positive og negative følelser og hvor fornøyde de var med livet sitt. I løpet av de to ukene studien varte, måtte deltakerne gå med aktigrafer på håndleddene som målte bevegelsene deres. Dette var en objektiv måte å evaluere søvnmønsteret og hvilesyklusene på.

Det er ikke samsvar mellom søvndata og hvordan du føler deg

Når det gjelder søvnen din, bør du stole på følelsene dine. © Profimedia

Etter at det to uker lange eksperimentet var avsluttet, sammenlignet forskerne aktigrafidataene med deltakernes søvndagbok og rapporter om hvordan de følte seg gjennom dagen. Resultatene viste at når deltakerne evaluerte sin egen søvn positivt, rapporterte de om positivt velvære. Og dette ble observert selv når aktigrafidataene tydet på at de faktisk hadde sovet dårlig.

«Når deltakerne rapporterte at de hadde sovet bedre enn de vanligvis gjorde, opplevde de flere positive følelser og var mer tilfredse med livet dagen etter. Det aktigrafi-avledede målet på søvnkvalitet, som kalles søvneffektivitet, hadde imidlertid ingen sammenheng med velværet dagen etter. Dette tyder på at det er en forskjell mellom aktigrafimålt søvneffektivitet og folks egen oppfatning av søvnkvaliteten når det gjelder sammenhengen med folks vurdering av eget velvære», forklarer hovedforfatter Anita Lenneis.

Løft velværet ditt med positive søvnoppfatninger

Forfatterne oppfordrer folk til å bruke denne informasjonen til sin fordel. Når du våkner opp uthvilt og i godt humør, bør du stole på følelsen, selv om smartklokken antyder at du har sovet dårlig. Hvis du derimot ikke føler deg i godt humør etter at du har våknet, og klokka sier at du har sovet godt, kan du bruke denne informasjonen til å endre hvordan du oppfatter søvnen din. Så lenge du føler at du har sovet godt, vil du sannsynligvis føle deg bedre. En lignende sammenheng har også blitt observert i tidligere studier når det gjelder generell helse, ikke bare søvn.

«Funnene våre stemmer overens med tidligere forskning som har identifisert folks selvrapporterte helse, og ikke deres faktiske helsetilstand, som den viktigste faktoren knyttet til deres subjektive velvære og spesielt til livstilfredshet. Det er folks oppfatning av søvnkvaliteten, og ikke den aktigrafibaserte søvneffektiviteten, som har betydning for deres velvære», sier medforfatter Anu Realo.