Hvordan oppfatter bilister syklister?

Av Adam Marsal

I en undersøkelse kalt «Bilister sin oppfatning av syklister» utført av University of Strathclyde i Glasgow ble det kartlagt hvilken oppfatning bilister har av syklister i trafikken. I tillegg ble det sett på hva som skulle til for å få et bedre forhold mellom bilistene og syklistene. Noen av forslagene er vanskelige å få gjennomført, men det er fortsatt mye alle syklister burde vurdere å gjøre for å skape mindre irritasjon blant bilistene. 

Undersøkelsen ble gjennomført av 620 bilister, som gjør undersøkelsen troverdig. Selve undersøkelsen var ganske kompleks, men vi har valgt å fokusere på et par situasjoner som er svært relevante.

Dette misliker bilister mest med syklister

Det å sykle midt i kjørefeltet, svinge uten å vise noe som helst tegn eller generelt dårlig oppførsel og respekt for trafikken var det som irriterte bilistene mest. Toleransen til bilistene ovenfor syklister som ikke brydde seg om noen andre på veien falt drastisk, noe som ofte førte til mange farlige situasjoner.

Bilister rapporterte ofte syklister som uforsvarlige (på grunn av fravær av kjennskap til generell veiforståelse), sårbare, farlige, uforutsigbare eller til og med arrogante. Dette ble spesifisert med eksempler på at syklister ofte tror at de er uovervinnelige eller at alle andre trafikanter burde ta ansvar for dem .

Hvilke syklister var mest populære?

Flertallet av bilistene var enige om at den ideelle syklisten var en som syklet ansvarlig. Dette skulle demonstreres ved bevissthet og høflighet overfor andre trafikanter. Det var forventet at syklister skulle være synlige og vise klare signaler på hvor de skulle sykle. De fleste av de verste situasjonene skjedde på veier med dårlig infrastruktur. Der sykkelfeltet av og til ligger på siden av veien, og der det plutselig smelter sammen med veien igjen. Blant de verste overtredelsene som ble nevnt var når syklister syklet i feil retning i en enveiskjørt vei og sykling på rødt lys. 

De tre tingene som viser seg å være viktigst å jobbe med for å få til et mer gjensidig forholds mellom bilistene og syklistene er: 

1. Forutsigbare bevegelser og større oppmerksomhet: 49%

2. Riktig posisjon på veien: 35%

3. Synlighet: 34%

Hva lærte vi av studien? Trafikk handler ikke bare om å komme fra et punkt til et annet, men også om kommunikasjonen mellom trafikantene. Det er ikke mye forskjell om du kjører bil, buss eller sykler. Den eneste forskjellen er at vi benytter forskjellige fremkomstmiddel. Oppfører man seg anstendig, så kan man forvente at andre gjør det tilbake.

Kommunikasjon på veien 

Det er umulig å vite hvilke personer man møter på veien. Noen sjåfører anser seg som erfarne og selvsikre, og andre mangle riktig kjøreferdighet eller evne til å estimere avstander riktig. Noen sjåfører kan være sinte som følge av for eksempel personlige problemer, noen kjøre i bakrus, og andre kan sitte i telefonen. I tillegg er det muligheter for at du møter en som er på sin første kjøretur alene. 

Alle eksemplene over viser til at alle som ferdes i trafikken bør ta sin del av ansvaret for å skape trygge rammer på veien. Noen er svært forsiktige og kan bli liggende bak en syklist i gang tid. Dette vil ofte skape irritasjon i bilene bak, som kan føre til farlige situasjoner som følge av forbikjøringer. 

La oss gjøre det lettere!

Alle syklist må lære seg hvordan man ferdes i trafikken. Forutsigbarhet, synlighet og bevissthet på hva som skjer rundt oss til en hver tid. Ikke sykle midt i kjørebanen, og vis tegn til bilene bak når det kan være trygt å kjøre forbi. Skap øyekontakt med sjåførene når man kommer inn i kryss og rundkjøringer. Dette skaper en større forståelse for hva du skal. Det er fristende å kjøre på rødt som syklist, hvis man ser at det er klart. Dette er viktig at syklistene også overholder kjørereglene. På denne måten vil det bli et tryggere å ferdes på veien.