Tag: Bilist

  • hvordan-oppfatter-bilister-syklister

    Hvordan oppfatter bilister syklister?

    I en undersøkelse kalt «Bilister sin oppfatning av syklister» utført av University of Strathclyde i Glasgow ble det kartlagt hvilken oppfatning bilister har av syklister i trafikken. I tillegg ble det sett på hva som skulle til for å få et bedre forhold mellom bilistene og syklistene.…