Ny forskning: Egne sykkelfelt gjør veien sikrere for alle

Av Jiri Kaloc

«The Jounal of Transport & Health» har publisert en veldig spennende studie om veisikkerhet. Studien viser til at bedre infrastruktur for syklister øker sikkerheten for alle i trafikken. Forskerne har gått ut med forslag om å bytte ut den gamle strategien med å øke antall sykelister, med å bygge bedre infrastruktur for syklistene.

Forskere fra universitetet i Colorado, Denver og New Mexico gikk igjennom data samlet opp fra trafikken de siste 13 årene i 12 av de største byene i USA. Byene som var med i studien var Oklahoma City, Memphis, Kansas City, Dallas, Houston, Austin, Chicago, Denver, Seattle, San Francisco, Minneapolis, og Portland. I løpet av disse åren døde 17 000 mennesker, mens 77 000 ble alvorlig skadet i trafikken i disse byene. Antallet som syklet til jobb økte med 51%, og antall sikrete sykkelfelt doblet seg hvert år fra starten av 2009.

© Profimedia, Panthermedia

Byer med flere syklister er sikrere

Studien kom frem til at byer med bedre tilrettelegging for syklister førte til større oppmerksomhet fra bilistene, som igjen førte til færre alvorlige ulykker. Mellom 1990 og 2010 økte andelen syklister i Portland fra 1,2% til 6%. Denne økningen i syklister førte til at dødsulykker falt med 75% i samme periode. Antal dødsulykker falt i Seattle med 60,6%, San Francisco med 49,3%, Denver med 40,3% og Chicago med 38,2% på grunn av større fokus på bedre sykkel infrastruktur.

«Bygging av sikre sykkelfelt viste seg å være er en av de største faktorene for økt trafikksikkerhet for alle.» uttalte medforfatter på studien Wesley Marshall, professor på Universitetet i Denver.

Fokus på bedre sykkelinfrastruktur er nøkkelen

Opprinnelig trodde man at et økt antall syklister på veien ville føre til at bilistene kjørte mer forsiktig. En studie kom frem til at det ikke var antall syklister på veien, men økt sykkelinfrastruktur som fysiske skiller som gjorde at bilistene kjørte mer forsiktig. Videre viste studien at det var en signifikant sammenheng mellom færre dødsulykker og bedre veisikring.

Nicholas Ferenchak, professor fra universitetet i New Mexico og medforfatter av studien kom med denne kommentaren:

«Før trodde vi at veien ble sikrere hvis vi oppfordret flere til å sykle, noe som ikke er lett å få gjennomført. Gjennom studien som vi har gjennomført kan byutviklere og byplanleggere se viktigheten av økt sykkelinfrastruktur, og forhåpentligvis vil dette føre til at flere setter seg på sykkelen.»