NCF jobber for å få flere jenter til å sykle

Av We Love Cycling

Under lanseringsfesten til Ladies Tour of Norway 13. mai, hadde NCF gleden av å presentere sitt nye jenteprosjekt som lanseres våren 2020 og informere om en jentesamling i forbindelse med Ladies Tour of Norway 23.-25. august 2019.

For å rekruttere jenter til sykling, mener NCF at det er essensielt å forstå hvorfor jenter begynner å sykle. Vi har fått inntrykket av at det ofte er helt tilfeldig hvorfor jenter begynner med sykling. NCF ønsker samtidig å forstå hva det er som gjør at noen jenter oppdager at de på en eller annen måte ønsker å gjøre denne aktiviteten til en stor del av sin hverdag.

https://vimeo.com/338861065

Mari som du møter i videoen, slet med løpeskader og trengte et alternativ. Andre jenter sier at de har en kjæreste som sykler mye og for å kunne tilbringe mer tid med partneren sin ble de pent nødt til å begynne de og. Det er få jenter som sier at de begynte å sykle fordi de hadde et godt sykkelmiljø tilpasset jenter der de vokste opp.

«For å øke rekrutteringen til sykling blant jenter må vi legge til rette for at jenter kan få så mange anledninger som mulig til å oppdage gleden, samværet, leken og utfordringen som ligger latent i en sykkel. Og like viktig: vi må gi jenter som har oppdaget sykling mange gode grunner til å ville fortsette», sier prosjektansvarlig Kirsti Ruud under lanseringsfesten i Halden.

NCF lanserer et nytt prosjekt neste vår hvor vi har som mål å engasjere en koordinator i hver region som får ansvar for å koordinere jenteprosjektet i sitt område. Koordinatorene og NCF skal deretter sammen med enkelte klubber plukke ut 2-3 gode lokale ambassadører i regionene som sammen med lokalmiljøene og klubbene skal arrangere aktiviteter for jenter som er nysgjerrig på sykling.

«Vi skal gjøre det attraktivt for klubber og syklister rundt om i hele landet å legge opp til aktiviteter som vekker sykkelinteresse hos jenter. Før den tid er det viktig at vi skaper et trygt og forutsigbart mottaksapparat i regionene, sykkelmiljøene og klubbene, slik at jenter som ønsker et tilpasset sykkelmiljø, blir godt tatt imot».

Et strukturert samarbeid mellom NCF sentralt, regionale koordinatorer, lokale ambassadører og klubber er et minstekrav for å kunne lykkes over tid. Dette vil gjøre at vi kan måle utviklingen i antall aktivitetstilbud og på den måten følge opp samarbeidet mer strukturert enn det de klarer i dag. Det er viktig å understreke at dette kommer til å bli et samarbeidsprosjekt. Prosjektet klarer ikke innfri de målsetningen som er satt uten støtte og engasjement fra sykkelmiljøene, klubbene, samarbeidspartnere og media.

Selv om prosjektet lanseres først til neste år vil NCF allerede nå starte prosessen med å samle aktører som ønsker å bidra til at vi kan nå sine målsettinger.

«Om noen sitter inne med et brennende ønske om å bedre sitt lokale sykkeltilbud for jenter ønsker vi å komme i kontakt med dem. I mellomtiden skal vi sørge for å bruke tiden godt og lage en struktur som gjør at alle som ønsker å bidra skal få muligheten».

Det er viktig for NCF å tydelig formidle at de anerkjenner at det ikke bare er stor forskjell på hvor mange gutter og jenter som deltar i et sykkelmiljø i Norge, men at tilbudet ikke er like godt for jenter. Jenteprosjektet skal legge opp til å systematisere og kontrollere arbeidet med å gi flere jenter et tilpasset sykkeltilbud. De mener at dette er helt nødvendig for at flere jenter skal rekrutteres til sykling.

«Vårt ønske er at flest mulig skal dele denne oppfatningen, slik at jenteprosjektet kan møtes med velvilje og engasjement når det lanseres neste år. Det er vi helt avhengige av for å lykkes. Det skal ikke bare være tilfeldigheter som avgjør om jenter begynner å sykle», avslutter Kirsti Ruud.

Hentet fra sykling.no