NCF Road Safety

Av We Love Cycling

I 2019 har Norges Cykleforbund (NCF) tilbud for mennesker med rusproblemer gjennom to ulike prosjekter. NCF skal tilby aktivitet uavhengig av forutsetning og bakgrunn, og de skal hjelpe mennesker som har falt utenfor med å skape en meningsfull hverdag. Arbeid og velferdsdirektoratet har i 2019 bevilget midler til NCF for å gjennomføre disse tilbudene.

NCF Road Safety er et kvalifisert team med stasjonære vakter som skal bidra til økt sikkerhet i sykkelritt. Prosjektet er et samarbeid med Veien Tilbake AS, som har mye erfaring med å gi arbeidstrening for målgruppen.