Sykkelveidesign reduserte 98 % av alle sykkelulykker

Av Jiri Kaloc

Ny forskning publisert i Journal of Transport & Health viser at det er en bedre måte å designe jernbaneoverganger på, og det kan spare syklister for mye smerte. La oss ta en titt på hvordan.


Slutt på hjul som sette seg fast i skinnene

Forskningen refererer til hvordan sykkelstier er plassert i forhold til jernbaneoverganger. Noen sykkelstier nærmer seg jernbaneoverganger i svært smale vinkler, noe som gjør det sannsynlig at syklistens dekk kan falle inn i gapet mellom skinnen og fortauet. Den nye måten å legge sykkelstiene over jernbaneoverganger er å  justerer graden sykkelstien passerer sporene til rundt 60 grader. Dette vil reduserer risikoen betydelig for at et dekk blir fanget i gapet, og de resulterende krasjene.

Tidligere design anbefaler en enda tryggere tilnærming på 90 grader. Problemet er at en 90-graders forbindelse ikke alltid er mulig, og derfor blir smale vinkler brukt i noen tilfeller. Professor Chris Cherry fra University of Tennessee bestemte seg for å gjennomføre en studie tilbake i 2017 for å evaluere videodata av 13 247 syklister som krysser en jernbane i Knoxville med smal vinkel. Analysen hans viste en så høy krasjrate at byen Knoxville gjorde forbedringer. De omdirigerte sykkelfeltet for å skape en tryggere tilnærming på rundt 60 grader. Videoen av krasj fanget som en del av denne studien gikk viralt.

98 % reduksjon i krasj

Professor Cherry gjorde en studie i 2020 som en oppfølging av sin opprinnelige 2017-artikkel. Flere data ble samlet inn etter at syklistene ble kjent med den nye sykkelstien over jernbanesporet. Resultatene fra 2020 ble sammenlignet med resultatene fra 2017, og resultatene er svært spennende. Resultatet av studien i 2020 viser at en billig justering av hvordan sykkelstien krysset jernbanesporet minket risikoen for enkelte sykkelulykker med 98 %. Disse resultatene antyder at vinkelen sykkelstier burde ha over jernbanespor er 60 grader eller mer for å minke risikoen for ulykker.