Tilbake på skolen på sykkel

Av Adam Marsal

Pleier du å kjøre barna dine til skolen? Hvorfor ikke la dem sykle i stede for? De vil få en rekke fordeler med aktiv transport til sammenligning med passiv transport i bil. 

Det er mange som kjører til jobb, noe som ofte betyr at de like godt tar en liten omvei innom skolen med barna sine. Aktiv transport som sykling har vist seg å ha positiv effekt på mental og fysisk ytelse. I følge ønsker 2 av 3 å sykle til skolen, men i realiteten er det bare 2% av barn i europa som sykler til skolen. Sikkerhet og mye trafikk på skoleveien er den største årsaken til at mange ikke får sykler. I noen land er det en nedre aldersgrense på når det er lov til å sykle til skolen. Norge praktiserer noe av det samme, men aldersgrensen varierer fra skole til skole. På de fleste skoler får elevene lov til å sykle til skolen i 4. eller 5. klass etter bestått sykkelkurs og trafikkopplæring.

I følge spørreundersøkelser som har blitt gjort i flere europeiske byer, kommer det frem at elevene som blir transportert til skolen bruker 2,5 time på transport hver uke. Dette utgjør ca. 8% av tiden elevene er på skolen, og dette fører til mindre tid til fysisk aktivitet. Sykkel og annen aktiv transport fører til en sunnere kropp og mindre sannsynlighet for å bli syk. Tiden elevene trenger for å få disse fordelene er ikke mer en den tiden de bruker med aktive transporten til skolen.

 

Når er det riktig å sykle til skolen?

Det er stor variasjon på når man lærer seg å sykle, men mange klarer fint å sykle i 5 årsalderen. Selv om man kan sykle som 5 åring er det ikke forsvarlig å sende disse ungene ut i trafikken uten følge. I 8 års alderen kan de fleste sykle så bra selv at det kan være forsvarlig å sende dem alene til skolen på sykkel. I Tyskland er det ingen nedre grense på når det er lov til å sykle til skolen, men de fleste skoler anbefaler at elevene ikke sykler til skolen før de går i 3-4. klasse. Her er noen årsaker til dette:

Hvorfor eksperter sier at barn under 8 ikke er forsvarlige i trafikken: 

Frem til de fleste barn er 8 år har de ikke lært seg å gjøre flere oppgaver samtidig.

De har vanskeligheter med å observere hvor lyder kommer fra.

De blir fort distrahert, og det kan være vanskelig for dem  å konsentrere seg over lengre tid.

Voksne kan ha et større overblikk over hva som skjer rundt seg og har lettere for å forutse farlige situasjoner. Barn fokuserer mer på hva som skjer akkurat foran dem, uten å se seg litt lengre frem i løypa.

Barneskolebarn syns det er vanskelig å estimere avstand og fart.

For barn som er litt eldre er fordelene med å sykle store fordi: 

Sykling får barn til å få forståelse hvordan man skal oppføre se gi trafikken.

Daglig aktivitet vil forbedre form og helse.

Egne vurderinger underveis vil gi større selvstendighet.

Det er en miljøvenlig måte å reise på, som er bra for fremtiden.

Det er en billig måte å reise på.

Hvordan forbedrede barna sine til å sykle alene til skolen?

Sjekk om det er noe regler på når de kan sykle alene til skolen.

Finn den beste veien og sykle sammen med dem i noen dager for å sjekke at alt går fint.

Test om de vet hvordan de skal vise tegn i trafikken.

Lær dem regler som er greit å kunne, og lær dem hvodan de skal oppføre seg på fortau og fotgjengeroverganger.

Forklar hvorfor det er greit å ha litt avstand til biler som står parkert.

Pass på at de har en hjelm som er sikker og som passer. Lys foran og bak, og en lås.