Většina zraněných cyklistů nenosí helmu! Výzkum zahrnul 70 tisíc pádů

Autor: Jiří Kaloč

Pouze dvaadvacet procent zraněných cyklistů mělo v době nehody helmu! Alarmující je výsledek výzkumu, při němž experti analyzovali přes sedmdesát tisíc karambolů při cyklistice. Nová studie ukazuje následky jízdy v sedle kola bez helmy v případě pádu. Jaký dopad měla absence přilby na závažnost zranění a délku léčby?

Výzkumníci z Charles R. Drew University of Medicine & Science a David Geffen School of Medicine z UCLA analyzovali data za deset let (2002–2012) shromážděná od 76 032 cyklistů (81,1 % mužů a 18,9 % žen). Ze zjištění jednoznačně vyplývá, že nosit při jízdě na kole helmu je velice důležité.

Přilba zkrátí pobyt v nemocnici

Ze všech zkoumaných případů cyklistických nehod mělo helmu jen 22 procent cyklistů. Autoři zjistili, že právě tito cyklisté utrpěli v průměru méně dramatická zranění, strávili méně času na jednotce intenzivní péče, stejně tak méně času v nemocnici celkově a měli nižší mortalitu. Zbývajících 78 procent cyklistů bez helmy tedy riskovalo zdraví a život výrazně více.

Studie poukázala také na fakt, že helmy nosí vyšší počet žen (28,3 procenta), než mužů (20,3 procenta). Čísla odpovídají skutečnosti, že z cyklistů, kteří utrpěli zranění hlavy nebo krku, byla v případě můžu o 36 procent vyšší pravděpodobnost úmrtí.

Při cyklistice, ať už silniční nebo horské, dochází k drsným pádům. Senzor Angi Crash je pak vítaným pomocníkem. Foto: Michal Červený

Stejně tak čísla dokumentující celkovou závažnost zranění, délku pobytu v nemocnici a na jednotce intenzivní péče byla větší v případě mužské populace.

„Možná není překvapivé, že ženy měly helmu při nehodách ve více případech než muži. Není však zcela jasné, proč muži obecně strávili více dní v nemocnici a na jednotce intenzivní péče a zaznamenali vyšší mortalitu,“ řekli k výsledkům autoři studie. „I přesto však data jasně ukazují, že helmy chrání muže i ženy přibližně do stejné míry.“

Děti vnímají helmy jako nepohodlné nebo otravné

Autoři studie rovněž uvádějí, že helmu nejčastěji nosili dospělí ve věku nad 40 let (31,8 procenta) a nejméně často děti do 17 let (12,1 procenta). Autoři spekulují, že toto je možná způsobeno bariérami, které děti vnímají jako například, že jsou přilby z pohledu dětí „nepohodlné“ nebo „otravné“.

„Naše závěry, a stejně tak i další výzkum naznačují, že zákonem povinné nošení helmy mohou vylepšit následky zranění a snížit úmrtnost při cyklistických nehodách. Ohroženým skupinám pomůže prevence zranění a vzdělávací programy se zaměřením na častější nošení helmy,“ uvedli autoři studie.