Jak práce ovlivňuje, který způsob dopravy volíme?

Autor: Tereza Antonova

Často zde používáme pojem „cyklisté“, který by měl určitým způsobem zahrnovat celou komunitu příznivců cyklistiky. Existuje však vůbec nějaká ucelená skupina cyklistů, která má společné rysy? Považují cyklisté svůj preferovaný způsob dopravy za součást své identity? Existuje vůbec cyklistická identita? Britští sociologové se rozhodli tuto problematiku prozkoumat a pokusit se tyto otázky zodpovědět.

Provedli výzkum zaměřený na návyky spojené s dojížděním do práce na kole a výsledky jsou velice zajímavé. Ukázali, že volba způsobu dopravy, v tomto případě je to dojíždění na kole, se váže s pocitem, že je člověk součástí nějaké skupiny.

Způsob dopravy není čistě osobní volbou

Výzkumníci udělali rozhovory se zaměstnanci pěti různých firem, které se lišily velikostí, firemní kulturou a organizační strukturou. Tyto firmy působily v sektorech technologie, managementu, strojírenství a hardware a software vývoje. Otázky zahrnovaly motivace, zkušenosti a názory na cyklistiku a dojíždění do práce na kole.

Volba dopravy do práce na kole se na první pohled zdá jako otázka osobních preferencí. Ovlivňují ji však i vnější faktory a praktičnost například v podobě kvality cyklistické infrastruktury a vzdálenosti. Tato studie však odhalila i další externí vlivy, kterých si často ani nejsme vědomi. Vypadá to, že firma, pro kterou pracujeme a její organizační struktura a kultura mají významný vliv na to, jaký způsob dopravy si vybereme.

Firemní kultura hraje velkou roli

Dle studie má každý zaměstnanec několik „pracovních identit“, které vycházejí z toho, v jakém oddělení pracuje, jak dlouho na dané pozici je a jaké je jeho či její celkové postavení v rámci firmy. Dalšími faktory jsou pak dress-code, míra formálnosti firemní kultury a vybavení pro cyklisty.

Velmi podstatný faktor je také to, jak je cyklistika ve firmě vnímání celkově. Zejména pokud je cyklistika již přímo integrována do firemní kultury. To neznamená, že šéf všechny chválí za to, že jezdí do práce na kole, ale jednoduše, že dojíždění do práce na kole je pro zaměstnance dané firmy naprosto normální záležitost.

Cyklista v Londýně. Foto: Profimedia

Studie usuzuje, že rozhodnutí dojíždět do práce na kole není čistě otázkou osobní volby. Do určité míry potřebujeme, aby nás pracovní prostředí motivovalo k tomu, abychom ráno sedli na kolo. Cyklistika musí být něco zcela běžného a zabudovaného do firemní kultury. Zjednodušeně řečeno: Pokud váš šéf i vaši kolegové jezdí běžně do práce na kole a cyklistika je považována za něco normálního, tak je mnohem vyšší pravděpodobnost, že začnete jezdit na kole do práce také.

Rozhoduje i infrastruktura a bezpečnost

Rozhovory se zaměstnanci odhalily, že volba způsobu dopravy je velice komplexní záležitost. Individuální zkušenosti hrají důležitou roli stejně jako faktory jako bezpečnost, úspora nákladů a pohodlnost. Osobní preference jsou však výrazně propojené s domácími a pracovními předsudky a prioritami. K celé studii je potřeba dodat ještě jednu věc. Většina dotazovaných zaměstnanců byli inženýři, kteří se dívají na cyklistiku jako inherentně vhodnou pro jejich povolání.

Jak jsme na tom u nás?

Jak vyplývá z datového projektu Češi v sedle, v České republice jezdí na kole alespoň občas 63 % populace, což nás řadí v Evropě k nadprůměru. K dobrým výsledkům nám pomáhají zejména vesnice, kde jezdí 71 % obyvatel, kdežto ve městech je to jen 59–62 %. Infrastruktura pro cyklisty a pocit bezpečnosti tedy zřejmě hrají roli.


Kdo u nás jezdí na kole nejvíc?

Asi není překvapením, že nejvíce jezdí na kole mladí lidé, ve skupině 15-24 let je to krásných 84 %, poté procento klesá a věková skupina 45-54 let má již pouhých 62 % cyklistů. Možná překvapivější je však zastoupení cyklistů dle profesí. Za studenty, kterých jezdí na kole 87 %, což překvapivé není, jsou hned na druhém místě manažeři, kterých jezdí 80 %. Lidé s kancelářským zaměstnáním také jezdí velmi často v 70 % případů. Nejméně jezdí živnostníci 56 % a nezaměstnaní 63 %. Firemní kultura a pozitivní vnímání cyklistiky v pracovním kolektivu, jak naznačuje britská studie, tedy zřejmě hraje významnou roli i u nás.

Kde se jezdí na kole nejvíce?

V České republice si jízdní kolo nejvíce oblíbili na severovýchodě země, tedy na Královéhradecku, Pardubicku a Liberecku. Alespoň občas se zde, dle statistik projektu Češi v sedle, na kole dopravuje téměř 70 % obyvatel. Nejvstřícnějším místem pro cyklistiku však byl dle ankety Cyklobarometr v roce 2019 zvolen Rožnov pod Radhoštěm. Na druhém místě pak byl vítěz z roku 2018 Otrokovice a třetí se umístil Zlín. Přehled TOP česých měst naleznete v tomto článku.

Co ovlivňuje vaše rozhodnutí, zda vyrazit do práce na kole? Jaký z faktorů je pro vás nejdůležitější? Začali byste jezdit, pokud byste se na kole ve městě cítili bezpečněji nebo by musela být cyklistika více akceptovaná i mezi vašimi kolegy?