Tandemsykling

Av Christopher Ashley

Det fine med tandemsykkel er at man kan nyte sykkelturen sammen en man er glad i, eller at man kan sykle sammen med en som har vanskeligheter med å sykle på egenhånd. Det betyr at tandemsykler ikke bare er for de med funksjonshemning, men for alle! 

I Paralympics er det en egen gren av banesykling som er for utøvere med redusert syn. Her blir tandemsykkelen benyttet sammen med en «pilot». En pilot er personen som sitter foran på sykkelen og som styrer og girer. Denne personen må også være i svært god form, og sammen med utøveren blir det produsert store mengder kraft ned i pedalene.

Litt historie

En sykkel for to er ingen ny oppfinnelse. I låten «Daisy Bell» av Henry Dacre tilabeke i 1892 nevner tandemsykkelen i låten, noe som betyr at tandemsykkelen ble funnet opp kort tid etter selve sykkelen. Det tok heller ikke lang tid før disse syklene ble brukt til konkurranser.

Populariteten rundt tandemsykling har vært litt av og på, men på starten av 90-tallet så man at tandemsykling var mer populært enn noen gang! Hvis man har lyst til å se tandemkonkurranser må må se på Paralympics, her stiller de beste utøverne fra hele verden! Utenom Paralympics er det dessverre ikke så god dekning av konkurranser.

Tandem grupper

Firemanstandem er fortsatt en utendørs sport, men de som arrangerer disse konkurransene kan å gjøre sporten spennende og interessant. Syklene som brukes her er forsterket, men drivverket er noe av det samme som man finner på vanlige sykler. Dette skaper ofte problemer, da det går fire ganger så mye kraft igjennom kjedet på disse syklene.

 

Fremtiden er downhill

Tandemsykler er ikke bare for bane elle landeveien. Off-road tandemsykler tar denne grenen til et nytt nivå. I videoen under får vi historien til paret Jackson og Rose Green. Jackson

Tandems aren’t just for roadies, tourers, and the track. Off-roaders are starting to realise you can take things to the next level in their sports too. This inspiring video tells the story of a New Zealand couple Jackson and Rose Green. Jackson fikk I utfordring å bygge denne sykkelen, noe som han gjorde!