#STOPP

Av We Love Cycling

Norsk idrett sier #STOPP til rasisme, kjønnshets, homohets og alle andre former for diskriminering.

Idretten erkjenner at diskriminering skjer i det norske samfunnet og i norsk idrett.

 

Norsk idrett har idrettsglede for alle som visjon, og NIFs formål er å arbeide for at alle mennesker gis mulighet til å utøve idrett ut fra sine ønsker og behov, og uten å bli utsatt for usaklig eller uforholdsmessig forskjellsbehandling. Rasisme, annen diskriminering og mangel på likeverd er stikk i strid med Norges idrettsforbunds visjon og formål, noe som også er reflektert i idrettens gjeldende plandokument Idretten vil! som sier at: «Idretten skal, på alle nivåer, praktisere nulltoleranse for enhver form for diskriminering og trakassering.». Dette gjelder på alle idrettens ulike arenaer, også på tribunene.

Les hele saken på NIF sine sider her

WeLoveCycling Norge ønsker å videreformidle dette budskapet, og vi står sammen med idrettsnorge når vi sier STOPP til rasisme, kjønnshets, homohets og alle andre former for diskriminering!