Finland lærer invandrere å sykle

Av Monica Buck

Halvparten av innbyggerne i Helsinki, Finlands hovedstad sykler minst en gang i løpet av uken. Rundt 10 prosent sykler hele året. Sykling er en del av den finske kulturen, noe som også er naturlig å føre videre til de nye innbyggerne. Innvandrer får muligheten til å delta på gratis sykkelkurs, dette for å få en lettere tilnærming til de nye omgivelsene. 

«Mange av de som kommer til Finland, spesielt kvinner kan ikke sykle. Dette ønsker vi å lære dem, med tanke på at det er en så viktig del av det finske samfunnet.» Sier Federico Ferrara fra det Finske sykkelforbundet. «Det kan også gjøre det lettere for dem å komme seg frem og tilbake fra innvandrer institusjonene, med tanke på at de ofte ligger litt avsidesliggende til.»

Et typisk kurs kan se slik ut:

Oppmøte på en åpen og rolig plass der man går igjennom grunnleggende sykkelteknikk. Videre skal deltakerne praktisere denne teknikken. Etter en liten stund når instruktøren ser at alle skjønner og klarer å mestre de grunnleggende ferdighetene, drar de ut på en sykkeltur på veien. Rundt 90%  av deltakerne klarer å mestre sykling uten problem etter et 3 timers langt kurs.

Kursene har hjulpet et stort antall innvandrere å sykle. Dette er et tiltak som vi i WeLoveCycling Norge virkelig beundrer!