Innendørs sykling har positiv effekt på parkinson

Av Monica Buck

I en studie publisert av Radbound hospital i The Lancet Neurology journal, viser det seg at personer i en tidlig fase av parkinson hadde positiv effekt av sykling. En aerob aktivitet som sykkel hadde like god effekt som de nyeste og beste medisinene på markedet. 

Studien undersøkte 130 stillesittende pasienter. Alderen på pasientene var fra 30 til 75 år, og alle var i Hoehn-Yahr fase 2 eller lavere i utviklingen av parkinson. Pasientene ble delt inn i to grupper. Den ene gruppen skulle sykle regelmessig på en spinningsykkel, mens den andre gruppen skulle tøye regelmessig.

«Kontrollgruppen scoret fire poeng lavere på skalaen vi bruker på motoriske ferdigheter» forteller Professor Bas Bloem. «Effekten syklingen ga er på lik linje med effekten som vi ser forskjellige type medikamenter gir. Nyere medisiner blir sett på som virkningsfulle hvis de gir en score på 3 eller høyere for pasientene. Dette viser virkelig hvor viktig effekten av sykling er!»

«Pasientene som syklet kom i bedre form, og hadde færre symptomer. Utviklingen av sykdommen stagnerte, noe som førte til at pasientene hadde mindre behov for medisinsk behandling i form av piller. Aktiviteten førte også til mindre komplikasjoner på hjerte og lunger, som ofte er årsaker til at parkinson pasienter dør.» legger Bloem til.

Det er fortsatt mange uløste spørsmål når det kommer til parkinson, men en ting er sikkert og det er at fysisk aktivitet er bra uansett!

Vi vil publisere mer om virkningen av sykling på parkinson og andre sykdommer så fort vi får tak i nyere forskning.