Cyklistika je nejšťastnější způsob dopravy

Autor: Jiri Kaloc

Nedávná studie na univerzitě v Minnesotě, která srovnávala různé způsoby dopravy, označila cyklistiku za ten nejšťastnější. Výzkumníci chtěli lépe porozumět vztahu mezi každodenním dojížděním a emocemi, jež vzbuzuje. Jejich závěry jsou velmi zajímavé, pojďme se na ně blíže podívat.

„Dojíždění hraje v našich životech důležitou roli, Američané stráví každodenní dopravou značné množství času,“ řekla Yingling Fan, Ph.D., profesorka Humphrey School of Public Affairs na univerzitě v Minnesotě. „Je zásadní vědět, zda některé způsoby dopravy častěji přinášejí pozitivní emoce, bez ohledu na osobní preference.“

Cyklistika je nejšťastnějším způsobem dopravy.

Výzkumníci sledovali, jak typ, délka, účel a společnost při cestování ovlivňují šest emočních stavů – šťastný, smysluplný, unavený, stresující, smutný a bolestivý. Poté, co vzali v potaz demografické rozdíly, zdravotní stav a lokalitu, ve které lidé bydlí, došli k následujícím závěrům:

  • Cyklistika je nejšťastnější způsob dopravy.
  • Veřejná městská doprava je nejméně šťastný a nejméně smysluplný způsob dopravy ze všech.
  • Chůze jako způsob dopravy je spojována se všemi čtyřmi negativními emocemi.
  • Řízení auta je daleko bolestivější než jízda autem (kdy člověk není řidičem).
  • Doprava autobusem je méně šťastná než vlakem i autem.

Na základě těchto poznatků Yingling Fan doporučuje dopravním plánovačům podporovat cyklistiku, aby tak vylepšili pocit cyklistů jako účastníků dopravy. Bez toho, aniž by se veřejná doprava udělala emocionálně příjemnější, lze jen těžko čekat, že se do ní lidé rádi zapojí. Navrhla, aby se plánovači snažili tvořit městské prostředí, které umožňuje kratší trasy a také takové, jež je možné absolvovat ve společnosti rodiny a přátel. Následující závěry týkající se dalších aspektů dopravy vysvětlují důvody jejích požadavků.

Cestování s rodinou, zejména dětmi, nebo cestování s přáteli je štěstnější a smysluplnější než cestování o samotě.
  • Cestování s rodinou, dětmi nebo s přáteli je šťastnější a smysluplnější než cestování o samotě.
  • S rostoucí délkou cesty se snižuje pocit štěstí a zvyšuje se pocit stresu.
  • Cestování za sportem a společenskými aktivitami je v průměru spojováno s větším množstvím pozitivních emocí a menším množství těch negativních v porovnání s cestováním do práce či na nákupy.
  • Cestování za jídlem a pitím je tím nejšťastnějším.

A co vy, používáte kolo jako dopravní prostředek? Možná byste měli začít, může to vaši cestu do práce udělat méně bolestivější a šťastnější!