Håll avstånd av omtanke om varandra

Författare We Love Cycling

Visa omtanke om varandra i trafiken för att minska konflikter och olycksrisken. Här är några viktiga saker att tänka på i trafiken för att vi alla ska få en härlig sommar!

Få bilmärken är idag så intimt förknippade med cykling som Škoda. Faktum är att vi har cykling i generna, allt sedan den dagen för 123 år sen då allt började med en cykel. Sedan dess har vi ett viktigt cykelarv att värna om och därför är det viktigt för oss att verka för en större förståelse mellan bilister och cyklister. Oavsett hur vi tar oss fram har vi alla gemensamt att vi vill komma hem igen, och gärna med ett stort leende på läpparna.

Håll avståndet

Under pandemin lärde vi oss att hålla avstånd av omtanke om varandra. I trafiken är det fortsatt viktigt. I Sverige säger Trafikförordningen att ”Den förare som kör om skall lämna ett betryggande avstånd i sidled mellan sitt fordon och det fordon som körs om”. Då betryggande avstånd är subjektivt har det i Sverige höjts röster för att lagstadga om ett avstånd på 1,5 meter. Detta är redan lag i flertalet länder i Europa, delar av USA och i Australien.

Cyklister i dubbla led

Har du som bilist någon gång varit irriterad på cyklister som ligger i dubbla led. Tänk på att orsaken till detta bland annat är att skapa en kortare omkörningssträcka för dig som bilist. Med ett led blir omkörningssträckan dubbelt så lång. Enligt lagen är det också tillåtet ”när det kan ske utan fara eller olägenhet för trafiken”. Med andra ord, är vägen smal eller det uppstår problem med framkomligheten så är det viktigt att cyklister håller sig på ett led och underlättar omkörning.

Cyklister utanför cykelbanan

Undrar du varför motionscyklister tränar på vägarna och inte på cykelbanan? Det finns flera skäl till detta. Den främsta anledningen är att cykelvägen inte är byggd för säkerhet och framkomlighet som främsta prioritet. Cykelbanan har ofta låg framkomlighet, många korsningar, underhålls mindre, har ofta hinder i vägen samt delas med andra mindre skyddade trafikantgrupper som exempelvis barn och hundar. Av säkerhetsskäl är därför vägen många gånger det bästa alternativet.

Kör en säker bil

I nya Škoda Octavia har vi försökt skapa den mest cykelvänliga bilen i världen. Detta genom att bygga in ett varningssystem kallat ”Exit warning” som varnar dig om du försöker öppna en bildörr när en cyklist närmar sig. Nya kameror kan upptäcka faror på upp till 35 meter och med en 120 graders bildvinkel. Just olyckor med dörrar som öppnas, även kallade ”dooring” är en av de mest vanliga cykelolyckorna. Har du inte denna teknik kan vi tipsa om ”The Dutch Reach” som innebär att du öppnar dörren med andra handen än brukligt, exempelvis höger hand om du kör bilen. På så sätt blir det naturligt för dig att titta bakåt i färdriktningen innan du öppnar dörren.

Förutsägbar och synlig

Som cyklist bör du vara förutsägbar, synlig och uppmärksam på omgivningen. Ett tips är att använda en baklampa även dagtid, det är en trend i bland annat Australien. Studier har visat att bilister visar större hänsyn om du har ett lyse, även på dagen. Vill du vara extra säker finns produkter som exempelvis Garmin Varia som förutom att vara en väldigt kraftfull baklampa, med synlighet på upp till 1,6 km i dagsljus, har en radar som uppmärksammar dig när bilar närmar sig bakifrån.

Värna om varandra

Oavsett om du sitter bakom styre eller ratt så behöver du tänka på att visa respekt och värna om dina medtrafikanter. Som cyklist handlar det om att tydligt visa dina intentioner, nyttja cykelbanan där det på ett säkert sätt är möjligt samt respektera trafikreglerna. För dig i bil är det ännu viktigare med respekten eftersom bilen är betydligt farligare för oskyddade trafikantgrupper.

Ha nu en fantastisk sommar ute på vägarna!