Information om behandling av personuppgifter via cookies och andra webbtekniker

Denna webbsida (”webbsidan”) drivs av Škoda AUTO a.s., registrerat kontor: tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav, Tjeckien, postnummer: 29360, registreringsnummer: 001 77 041, registrerat i handelsregistret vid stadsdomstolen i Prag under sektion B, ärende nr 332 (”Škoda AUTO” eller ”we”) i syfte att tillhandahålla tjänster till webbsidans användare (”användaren” eller ”du”).

Denna information om behandling av personuppgifter via cookies och andra webbtekniker (”information” eller ”redogörelse”) förklarar hur vi behandlar dina personuppgifter via webbtekniker. Denna redogörelse omfattar i synnerhet (i) vilka webbtekniker webbsidan kan använda, (ii) vilka av dina personuppgifter vi behandlar, (iii) hur och av vilken anledning vi använder och behandlar dessa uppgifter, (iv) till vem och vart vi överför dessa uppgifter och (v) hur vi skyddar dessa uppgifter och vilka rättigheter du har i samband med behandling av uppgifterna.

Vi kan komma att uppdatera denna redogörelse då och då. Alla ändringar som görs av redogörelsen kommer att publiceras på webbsidan och i händelse av ändringar av väsentlig betydelse kommer du att underrättas.

Webbtekniker som webbsidan kan använda:

Vi, liksom vissa tredje parter som tillhandahåller innehåll, annonsering eller andra funktioner på webbsidan, kan använda olika tekniker för att erhålla och behandla uppgifter när du besöker webbsidan och dessa kan inkludera cookies och andra tekniker.

Cookies

Cookies är små filer som lagras på din enhet och hjälper oss att samla information om dina aktiviteter. Framför allt gör cookies att vi kan spara dina inställningar och preferenser, komma ihåg din åtkomstdata och tillhandahålla riktat innehåll och annonser. De hjälper oss också att förstå vilken del av får webbsida som är mest populär och analysera hur webbsidan fungerar. Cookies kan komma från oss (”cookies från första part”) eller från tredje parter vars tjänster vi använder oss av (”cookies från tredje part”).

Du kan återkalla eller [preference-management-link]hantera ditt samtycke genom att klicka på den här länken[/preference-management-link]

När du kan ställa in din webbläsare på att acceptera cookies, inaktivera dem eller ange när cookien skickas, observera att webbsidan är inställd för att fungera med cookies aktiverade. Vissa av webbsidans egenskaper kanske inte fungerar som de ska om cookies inaktiveras.

IP-adress

En IP-adress är ett unikt nummer som är tilldelat en dator eller en annan enhet som kommunicerar via internetprotokollet. Varje gång data överförs måste man känna till avsändarens och mottagarens IP-adress.

Pixel

Pixel är en programvarukod som möjliggör spårning av användare och deras beteende på webbsidor där pixeln distribueras. Det kan vara allt från en grundläggande spårning av huruvida en användare har besökt en webbsida, till detaljerad spårning av handlingar, som att lägga till produkten i kundvagnen, välja produkter, skicka formuläret, etc. Pixel kan lämna samlad information till tredje part, dvs. till leverantören av koden

 

Behandlade personuppgifter:

Webbsidan behandlar följande kategorier personuppgifter och uppgifter om dig:

Användning av webbsidan. Vi kan behandla uppgifter om hur du använder webbsidan med din dator, mobil eller annan enhet som du använder för att besöka webbsidan. Vi kan till exempel behandla:

  • Enhetsdata: hårdvarumodell, unika enhetsidentifierare, MAC-adress, IP-adress, operativsystemversion och enhetens inställningar.
  • Logg: Tidpunkt och tidsåtgång för användningen av webbsidan, sökhistorik och all information som lagras i cookies som unikt kan identifiera din webbläsare eller ditt konto.
  • Platsdata: Uppgifter om din position som inhämtas med hjälp av diverse positioneringstekniker, som GPS, WiFi-åtkomstpunkter eller andra sensorer som kan tillhandahålla enhetsdata i området.
  • Andra uppgifter: Uppgifter om din användning av webbsidan som vi kan komma att behandla om du besöker eller använder tredje parts webbsidor eller applikationer för att samarbeta med oss, och uppgifter om hur du interagerar med innehåller på webbplatsen.

Dina personuppgifter kan komma att kombineras med annan information om dig som vi får tillgång till genom offentligt tillgängliga källor i de fall lagen tillåter detta.

 

Syftet med behandlingen och beskrivningen av denna

Vi behandlar och använder personuppgifter i följande syften:

Säkerställa att webbsidan fungerar korrekt. Dina personuppgifter hjälper oss att säkerställa att grundläggande funktioner som navigering, åtkomst till säkra delar av webbsidan, snabb laddning av webbinnehåll eller användarautentisering fungerar korrekt. Om webbsidan inte kan behandla data som är nödvändigt för detta kan den inte fungera korrekt.

Spara användarpreferenser på domänen under sessionen eller under en relativt kort period. Personuppgifter används för att förbättra användarvänligheten genom att spara uppgifter om dina inställningar, som språk, region, skärmupplösning, godkännande av cookies och mer.

Spara användarpreferenser över flera webbsidor. Personuppgifter används för att förbättra användarvänligheten genom att associera webbsidor med inställningar, som språk, region, skärmupplösning, godkännande av cookies och mer.

Spårning av webbplatstrafik: Analyscookies från första part används för att spåra trafik. Sådana cookies innehåller inte någon unik användaridentifiering.

Statistik och analys av användarbeteende. Personuppgifter används för att sammanställa statistik, spåra och analysera användarbeteende på olika webbsidor. Uppgifter kan användas för att sammanställa anonyma rapporter. Användaren kan identifieras genom en viss kombination av personuppgifter som lagras i interna databaser.

Marknadsföring av produkter och anslutning till sociala nätverk. Dina personuppgifter används för att informera dig om produkter och tjänster från Škoda AUTO och tredje parter, evenemang, tävlingar, nyhetsbrev, annonser, kataloginlagor. Vissa personuppgifter används för att rikta ovanstående meddelanden. Dina personuppgifter används också för att säkerställa att webbsidor är anslutna till sociala nätverk och att innehåll kan delas via dessa nätverk.

 

Hur vi behandlar dina uppgifter:

Behandlingen av personuppgifter omfattar framför allt insamling, lagring på databärare, sortering, användning, lagring och automatisk eller manuell radering av personuppgifter för att uppfylla ovan definierade syften.

Nödvändighet/frivillighet att behandla personuppgifter:

Vi kan komma att behandla några av personuppgifterna baserat på ett legitimt intresse från Škoda AUTO eller en tredje part. Detta gäller framför allt cookies som behandlas i syfte att:

  1. säkerställa att webbsidan fungerar korrekt
  2. lagra användarpreferenser på domänen under sessionen
  3. spåra webbsidetrafik.

För andra syften behandlar vi endast dina personuppgifter baserat på ditt samtycke. Tillhandahållandet av personuppgifter för sådan behandling är frivilligt, så du är inte skyldig att tillhandahålla sådana uppgifter. Om du inte har gett ditt samtycke till oss kommer vi därför inte att behandla dina personuppgifter.

 

Behandlingsvillkor:

För cookies som används för att säkerställa webbplatsens funktion, avslutas behandlingen efter avslutad session. Cookies som används för att lagra preferenserna för användare av domänen under sessionens längd eller under en relativt kort period, som behandlas baserat på ett legitimt intresse, behandlas i sex månader efter användarens senaste avslutade session.

Vid behandling baserat på samtycke behandlas personuppgifter för den tid som anges i medgivandeförklaringen eller tills samtycket återkallas.

 

Kategorier av behandlare eller mottagare till vilka vi kan tillhandahålla personuppgifter:

Vi kan i befogade fall göra tillhandahållna och inhämtade personuppgifter tillgängliga för andra parter, framför allt: Marknadsföringsbyråer, koncernföretag, leverantörer av analytiska och statistiska tjänster

Google Analytics

Den här webbsidan använder sig av Google Analytics från Google, Inc. (”Google”), som använder cookies för att analysera hur användare använder webbsidan. Mer specifikt använder webbsidan följande moduler:

Google Tag Manager – Används för att hantera taggar och kodfragment på webbsidan.
Google Analytics – Digitala analysverktyg för dataanalys, för en djupare förståelse av användarupplevelsen.
Google Analytics 360 Suite - Digitalt analysverktyg för dataanalys, för djupare insikter för att hjälpa företag att mäta och förbättra effekten av marknadsföring.
Google Adwords - Adwords är en företagsprodukt från Google som hjälper till att skapa, hantera och utvärdera onlinemarknadsföring eller hela marknadsföringskampanjer. Google Adwords använder cookies för att fungera, främst inom områden som rör kampanjoptimering och korrekt målinriktning av marknadsföring.
DoubleClick - DoubleClick är en marknadsföringstjänst för företag från Google som används för förverkligande av onlinemarknadsföring. Den använder cookies för att fungera, främst inom områden som rör kampanjoptimering och korrekt målinriktning av marknadsföring.

Information som samlats in av en cookie om användningen av webbsidan (inklusive din IP-adress) kan överföras och lagras på servrar i USA.
Google kommer att använda denna information i syfte att utvärdera användningen av webbsidan och för att sammanställa rapporter avseende sådan användning till webbsidans operatör, samt för att kunna tillhandahålla andra tjänster relaterade till aktiviteter på webbsidan och användningen av internet i största allmänhet. Google kan eventuellt komma att överlämna denna information till tredje part om det krävs enligt lag eller om Google har gett i uppdrag till en tredje part att behandla dessa uppgifter. Du kan inaktivera användningen av cookies på webbsidan enligt beskrivningen ovan eller genom att ändra lämpliga inställningar i din webbläsare, men om du gör detta för alla sorters cookies kommer du inte att kunna använda webbsidans alla funktioner fullt ut.
Om du vill inaktivera spårning av Google Analytics på alla webbsidor, besök följande sida: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

För detaljerad information om Google Analytics och personuppgiftsintegritet, se http://www.google.com/intl/sv/privacy/privacy-policy.html.

Facebook

Denna webbsida använder sig av analyscookies, pixlar och andra tekniker från Facebook, Inc. (”Facebook”) som möjliggör insamling eller inhämtning av information från webbsidan och andra internetsidor, samtidigt som denna information kan användas av Facebook för att tillhandahålla annonsmätning och kundinriktningstjänster.

Du kan avsluta Facebooks insamling och användning av informationen genom att återkalla ditt samtycke för insamling av cookies på webbsidan eller genom att inaktivera insamlingen av cookies i en webbläsare, men om du gör detta för alla sorters cookies kommer du inte att kunna använda webbsidans alla funktioner fullt ut.

Hotjar

Denna webbplats använder tjänsten Hotjar som tillhandahålls av Hotjar Ltd company, som använder cookies som möjliggör analys av hur webbplatsen används av dess användare.
Hotjar är en kommersiell tjänst som gör det möjligt att spåra och bedöma rörelser/klick med en datormus inom en webbplats. Detta möjliggör konstant förbättring av användarerfarenheten för att göra webbplatsen mer användarvänlig. Tjänsten Hotjar använder cookies för att fungera.

Andra parter

Vid förfrågan kan dina personuppgifter lämnas ut till offentliga myndigheter, i synnerhet till domstolar, den tjeckiska polisen och andra brottsbekämpande myndigheter, i nödvändig utsträckning och inom lagliga gränser.

 

Personuppgifternas ursprung:

Direkt från dig.

Överföring av personuppgifter till tredje land:

I samband med behandlingen kan dina personuppgifter överföras till följande tredje länder, dvs. länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

I samband med Google Analytics och/eller användningen av analyscookies och andra webbtekniker från Facebook som beskrivs ovan, kan dina personuppgifter överföras till servrar i USA. Sådan överföring är tillåten enligt lag på grundval av Europeiska kommissionens beslut om adekvat skyddsnivå för personuppgifter och lämplig tredjepartscertifiering enligt Privacy Shield, dvs. ett gemensamt rättsligt instrument för Europeiska kommissionen och Förenta staterna, för att säkerställa en adekvat skyddsnivå för personuppgifter vid överföring av personuppgifter till USA, enligt definitionen från relevanta kommissionsbeslut. Behandling av uppgifter på grundval av sådan överföring kräver inte att några andra lagliga villkor uppfylls.

För mer information, besökhttp://www.skoda-auto.com/other/personal-data

Automatiserat beslutsfattande baserat på personuppgifter som kan ha rättsliga eller liknande effekter:

Inget automatiserat beslutsfattande kommer att ske del av denna behandling.

Övrig information

Personuppgifterna kan arkiveras i allmänhetens intresse och användas för vetenskapliga, historiska eller statistiska forskningsändamål.

Vi har ingen kontroll över innehållet på externa webbsidor som vi länkar till från vår webbsida. Vi tar inget ansvar för behandling av dina personuppgifter på externa webbsidor. Dessa hyperlänkar tillhandahålls som en tjänst till användarna och används på egen risk.

För att försäkra ett maximalt skydd mot obehörig åtkomst eller obehörig förändring, avslöjande eller förstöring av de uppgifter vi samlar in och behandlar har vi vidtagit lämpliga organisatoriska och tekniska åtgärder, inklusive fysiska, elektroniska och procedurmässiga åtgärder, för att skydda och säkra informationen som samlas in via denna webbsida. Känsliga uppgifter och/eller personuppgifter som du har angett på vår webbsida krypteras och skyddas av ett SSL-certifikat. Trots ovanstående kan vi inte garantera att dina personuppgifter är säkra om de överförs av dig eller om du behandlar dina personuppgifter på ett osäkert sätt.