Vilka rättigheter har du?

Vilka rättigheter har du?

Som en del av behandlingen av personuppgifter har du följande rättigheter:

Tillgång till behandlade personuppgifter.

Återkallande av samtycket för behandlingen av personuppgifter.

Korrigering av felaktiga, oriktiga eller ofullständiga personuppgifter.

Radering av personuppgifter om den rättsliga grunden för syftet har avslutats eller i fall av olaglig behandling.

Begränsning av behandling av uppgifter.

Utdrag med dina personuppgifter i maskinläsbart format för dig själv eller för annan registeransvarig.

Invändning mot behandlingen av uppgifterna om du anser att behandlingen av personuppgifterna är olaglig.

Att inte vara föremål för automatiserat beslutsfattande.

Hur kan du utöva dina rättigheter?

Använd följande kommunikationskanaler för frågor avseende skydd och behandling av personuppgifter:

 

Via e-post:

dpo@skoda-auto.cz

Via post:

Škoda AUTO a.s.
tř. Václava Klementa 869,
Mladá Boleslav II,
293 01 Mladá Boleslav
Czech Republic

I anslutning till att du utövar dina rättigheter kan företaget Škoda AUTO ta ut en skälig avgift med hänsyn till de administrativa kostnaderna för behandlingen av begäran när begäranden från en registrerad är uppenbart ogrundade eller överdrivna.

   Dataskyddschef (Data Protection Officer, DPO)

För frågor avseende personuppgiftsskydd kan du vända dig direkt till företaget Škoda AUTOs dataskyddschef (DPO).

  Framställa klagomål

Om du har invändningar mot hur Škoda AUTO behandlar eller hanterar dina personuppgifter kan du framställa klagomål hos företaget Škoda AUTOs dataskyddschef (DPO) eller framställa klagomål hos en övervakningsmyndighet.

   Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27

170 00 Praha 7

Czech Republic

   +420 234 665 111

   http://www.uoou.cz/en/