Sykling gir stor helsegevinst

Av We Love Cycling

Det kommer frem fra to store skandinaviske studier at det har betydelige positive effekter på helsen dersom man sykler regelmessig.

Mange er kjent med at typisk trening på sykkelen er bra for helsen, men det viser seg at den helsefremmende effekten også er vell så bra når det kommer til mer transportsykling. Dette betyr at de som ikke har tid til å legge inn en sykkeltur etter jobb, kan få god helsemessig effekt dersom de bare sykler til jobben.

Den ene studien som bygger på svenske data, viser at transportsykling til og fra jobben kan være med på å redusere risikoen for hjerte og karsykdommer. Studien viser at man må ha 1 km eller mer hver vei til jobben, og sykle denne hver dag for å få effekten. Typiske årsaker til hjerte og karsykdommer er høyt blodtrykk, overvekt, høyt kolesterol og diabetes.

Den andre studien som bygger på danske data viser at bare en time sykling i uka kan redusere risikoen for hjertesykdom.

Det er flere feilkilder til resultatene i begge studiene, men forskerne har gjort noen ekstra forsiktige estimater som allikevel viste positive resultater. Forskerne har blant annet forsøkt å utelukke andre livsstilsfaktorer som utdanning, røyking, alkohol- og matinntak. Begge studiene er observasjonsstudier, der to grupper mennesker i Sverige og Danmark deltok.

I den ene studien fulgte forskerne 53 723 dansker i alderen 50 til 65 år gjennom 20 år. I starten av studien ble deltakerne spurt om sine sykkelvaner og andre livsstilsfaktorer. Fem år senere ble de igjen spurt om sine sykkelvaner og andre livsstilsfaktorer. I 20 år registrerte forskerne tilfeller av hjertesykdom blant deltakerne. Den ene feilkilden er at forskerne bare har informasjon om sykkelvaner i starten av studiet og fem år etter. Det betyr at de ikke vet om deltakerne har endret vaner de siste 15 årene. Selv om denne feilkilden er til stede så er resultatene ganske klare. De som regelmessig syklet 1 time i uken, hadde mellom 11 og 18 prosent lavere risiko for hjertesykdom.

I den andre studien observerte svenske forskere 23 732 svensker, med en gjennomsnittsalder på 43,5 år gjennom 10 år. Da studien ble avsluttet, viste resultatene en betydelig forskjell mellom syklistene og de som brukte passiv transport.

Syklistene hadde:

  • 39 prosent lavere risiko for overvekt,
  • 11 prosent lavere risiko for høyt blodtrykk
  • 20 prosent lavere risiko for høyt kolesterol
  • 18 prosent lavere risiko for forstadier til diabetes

 

I tillegg til å gi en stor helsemessig effekt for de som sykler, så vil også den økte bruken av sykkel være lønnsomt for samfunnet. I 2020 registrerte Hjerte og karregisteret 351 095 tilfeller av personer med en form for hjerte og karsykdom. En økt aktivitet blant befolkningen med blant annet bruk av sykkel vil føre til at et stort antall av tilfellene av hjerte og karsykdommer vil forsvinne. En slik nedgang vil lette en del av trykket på helsesektoren, som vil gangen andre pasienter med andre typer sykdommer og skader.

Økt bruk av sykling har også positiv effekt på trafikken og luftkvaliteten. Dersom flere benytter seg av sykkelen blir det bedre plass på veien i de store byene, slik at busser og annen form for kollektiv transport blir mer effektivt. I tillegg vil et mindre antall biler i bysentrumet føre til at luftkvaliteten blir bedre. Dersom flere ønsker å sykle så er det også viktig at myndighetene øker satsning sin på sykkelveier og annen infrastruktur som gagner syklistene.

Dataen fra studiene bygger på observasjoner av middelaldrende mennesker, men det er ifølge forskerne ingen ting som tyder på at effekten vil være noe annerledes for andre aldersgrupper. Dataen fra studiene viser også at jo mer en person syklet, jo mindre risiko hadde personen for å utvikle hjerte- og karsykdommer. En annen ting som forskerne poengterte er at personer som trente flere ganger i uken allerede hadde fått den helsemessige gevinsten. Dette betyr at sykling frem og tilbake til jobben bare ble en fin bonus for disse personene. Den største effekten var for personer som i utgangspunktet ikke var så aktive.

Studiene underbygger annen forskning som har blitt gjort på de positive effektene fysisk aktivitet har på hjerte- og karsykdommer. Resultatene fra alle studiene viser at effekten av regelmessig fysisk aktivitet er positive, og at fysisk aktivitet tydelig gir nedsatt dødelighet blant personer som blant annet sykler til jobben.

Så da er det bare en ting å gjøre, og det er å ta frem sykkelen og komme seg ut på veien!

Kilde: forskning.no