Bedre tilrettelegging for sykkel = økt folkehelse?

Av Angie Ng

ttelegging for

For noen av oss er sykling en sport, en hobby eller en miljøvennlig transportform. I tillegg til dette har sykling også en viktig rolle når det kommer til folkehelsen. Dette inkluderer fedme, som nå anses som en av de største helsemessige utfordringene i mange land. Dr. John Middleton, visepresident for det britiske fakultetet for folkehelse (FPH), sier at «flere og flere mennesker sliter med å få tid til minimum 30 minutters regelmessig trening, fem dager i uken.» Middleton forteller videre at aktiv transport er den ideelle løsningen på utfordringen vi står ovenfor.

 

Ifølge professor Mark Pereira ved Universitetet i Minnesota, «jo mer man sykler – uansett om det er trening eller transport – jo lavere er sannsynligheten for å få livsstilsykdommer som fedme, hypertensjon og høyt kolesterol.» Pereiras forskning tyder på at generell fysisk aktivitet er bra for helsen. Det kommer fram at sykling er spesielt effektivt, og at sykling hjelpe mange mennesker med å leve et sunnere liv.

 

I en tiårig lang studie i Sverige fant de ut at det var 39 prosent mindre sannsynlighet at en syklist var overvektige enn de som brukte passive transportformer. Studien viste at syklister også hadde 11 prosent mindre sannsynlighet for å utvikle høyt blodtrykk, 20 prosent mindre sannsynlighet for å få høyt kolesterol, og 18 prosent mindre sannsynlighet for å vise tegn på diabetes.»

 

 

En løsning mange av oss tenker på er tilrettelegging og tilgjengeligheten til sykler. Bysykler har blitt en populær transportform i mange av de store byene rundt om i verden. Selv med den økte bruken av bysykler, så er også andre løsninger på infrastrukturen viktig. FPH krever flere alternativer for sikrere sykkeloppbevaring i byer, og foreslår at flere bedrifter må tilby bedre lagringsmuligheter for sykler. Et annet forslag er at boligområder skal ha 30 km / t i fartsgrense. Det fremhever også viktigheten av sykkelstier som er godt merket og godt utformet, samt bedre skille mellom sykkel og bilvei. Når det er sagt, er markerte sykkelbaner ikke alltid nok til å få folk til å føle seg trygge nok når de sykler. Fysisk adskillelse fra trafikken er viktige for å unngå konflikter mellom syklister og motorkjøretøyer.

 

For å forbedre infrastruktur enda mer er det også viktig å fremme sykling på andre måter. FPH krever mer sykkeltrening for befolkningen og for skolene. I tillegg til at de vil at barn skal bli oppmuntret til å lære å sykle i ung alder.  Dette for at barna skal knytte et bånd til sykling tidlig, og forhåpentligvis benytte denne transportformen videre i livet. FPH kommer også med et forslag om at «sykle til jobben» burde bli en norm innenfor arbeidssektoren. Som Dr. Middleton sier det «vil vi at alle skal få muligheten til å føle hvor lett, morsomt og helsemessig gevinst syklingen gir. Det handler ikke om å bruke mer penger på transport, men investere eksisterende penger i vår helse … «