Sykkeldyktig, ny norsk læringsportal for sykkel

Av We Love Cycling

Både praktiske øvelser, teori og refleksjon er vektlagt i den nyutviklede læringsportalen sykkeldyktig.no, som NAF, NCF, SLF og Trygg Trafikk lanserte tirsdag. Der får lærere over hele landet alt undervisningsmateriellet de trenger for å sikre elevene gode ferdigheter på sykkel og grunnleggende trafikkforståelse.

– Sykkeldyktig.no er et fantastisk verktøy for å lære barna å ferdes i trafikken. Dette er læring for livet, sier faglærer Siv Harriet Brevig på Nordstrand skole i Oslo. I anledning lanseringen, som var lagt til skolens gymsal, fikk sjetteklassinger testet sykkelferdighetene sine.

Portalen skal være et viktig verktøy i trafikk- og sykkelopplæringen ved alle landets grunnskoler. Den bygger oppunder regjeringens mål om å styrke trafikksikkerheten for barn og unge og nullvekstmålet.

Satser sammen

– Sykkeldyktig.no er det verktøyet skolene trenger for at elevene skal få trafikkopplæring på sykkel på en engasjerende måte. Vi har tatt i bruk e-læringsmoduler og videomateriell som viser ulike trafikksituasjoner. Materiellet er naturligvis tilpasset det nye læreplanverket, sier prosjektleder Jørn Bremtun.

Bak sykkeldyktig.no står Norges Automobil-Forbund, Norges Cykleforbund, Syklistenes Landsforening og Trygg Trafikk. Fram til nå har organisasjonene hatt eget materiell for sykkelopplæring, og opplæringen har vært veldig varierende rundt om i landet. Det siste året har de sammen bygd opp den nye portalen, noe som sikrer at alle elever får den opplæringen de har krav på. Alt materiell er samlet, og mye nytt materiell er laget.

Ordføreren roser satsingen

Statssekretær Ingelin Noresjø fra ny politisk ledelse i Samferdselsdepartementet og Oslo-ordfører Marianne Borgen var blant de inviterte gjestene under lanseringen.

– Det er utrolig flott at det er blitt et slikt verktøy for sykkelopplæring. Og jeg er veldig glad for at flere organisasjoner har gått sammen om denne satsingen, sa Borgen.

Gratis for elever, lærere og foreldre

Alt undervisningsmateriell vil være til fri benyttelse for lærere, elever og foreldre. Målet er å gi elevene mest mulig glede av sykkel som et effektivt, sosialt og miljøvennlig fremkomstmiddel.

For full tilgang kreves det at elever og lærere logger på via Feide. Skoleeier må åpne opp for dette.

Hva synes så elevene selv?

– Veldig gøy, sier Håkon, en av sjetteklassingene på Nordstrand skole som har testet ut læringsstiene sammen med lærer Siv Harriet Brevig.

– God og mye informasjon og fine videoer. Jeg har lært ganske mye, kommenterer medelev Nora.

– Skaper engasjement

Brevig er blant lærerne som har vært med på å teste ut læringsmateriellet underveis.

– Med denne læringsportalen har jeg fått et ferdig arbeidsverktøy. Innholdet skaper engasjement blant elevene, som lærer seg å reflektere om situasjoner som oppstår daglig når barna ferdes ute i trafikken, framhever Brevig.

Sykkeldyktig.no er utviklet med økonomisk støtte fra Samferdselsdepartementet og Gjensidigestiftelsen. Organisasjonene vil fortsette å utvikle portalen, i form av flere læringsstier og øvingsoppgaver knyttet opp mot læringsmålene.

 

 

Fakta om sykkeldyktig.no

•          Sykkeldyktig.no en læringsportal for sykkel- og trafikkopplæring for elever fra 4. til 7. trinn.

•          Portalen skal bidra til at alle barn skal få like muligheter til å skaffe seg gode ferdigheter på sykkel og grunnleggende kunnskap om trafikksikkerhet.

•          Sykkeldyktig.no er et verktøy for lærere som har ansvar for denne delen av kompetansemålene.

 

Besøk sykkeldyktig.no HER