A legrosszabb kerékpárút verseny feltételei és kikötései

A jelen szabályzat szabályozza a “Legrosszabb kerékpárút verseny” (a továbbiakban “Verseny”) feltételeit, és az egyetlen olyan dokumentum, amely teljes körűen és kötelezően szabályozza a verseny szabályait.

  1. A verseny házigazdája és szervezője

A Verseny házigazdája a Škoda AUTO a.s. részvénytársaság, székhelye: tř. Václava Klementa 869, 293 01 Mladá Boleslav, Cseh Köztársaság, cégjegyzékszáma 00177041, bejegyezve a prágai Városi Bíróság által vezetett cégjegyzék B részlegébe, 332-es iktatószámmal (a továbbiakban: a “Házigazda”).

A Verseny szervezője, aki a szervezés gyakorlati lépéseit biztosítja, a MUSTARD s.r.o., székhelye Praha 1 – Nové Město, Masarykovo nábř. 246, 110 00, Cseh Köztársaság, azonosítószám: 28531418, bejegyezve a prágai Városi Bíróság által kezelt kereskedelmi nyilvántartásba a C részlegben, iktatószám: 148383 (a továbbiakban: “Szervező”).

  1. Versenyfeltételek és hely, Versenyidőszakok

A Verseny 00:00 órától (CET) kerül megrendezésre 20.08. 2021 23:59-ig (CET) 2021.10.31. 2021. A Verseny a www.welovecycling.com weboldalon (a továbbiakban: “Verseny weboldal”) kerül megrendezésre, ahol elsősorban a résztvevőkkel való kommunikáció zajlik. Az egyes Versenyidőszakok a következők:

A fődíjak száma / A mellékdíjak száma / A mellékdíjak száma

versenyidőszak – 00:00 AM (CET) 20.08. 2021 – 23:59 (CET) 31.10. 2021; 8/8

  1. A verseny résztvevői

A Versenyen részt vehet minden olyan személy, aki betöltötte a 18. életévét, középszinten beszél angolul, és a Verseny helyszínéül szolgáló országok valamelyikében lakik. A Verseny a következő országokban kerül megrendezésre: ANDORRA, AUSZTRIA, BELGIUM, BOSZNIA, BULGÁRIA, HORVÁTORSZÁG, CSEH KÖZTÁRSASÁG, DÁNIA, ÉSZTORSZÁG, FINNORSZÁG, FRANCIAORSZÁG, NÉMETORSZÁG, NAGY-BRITANNIA, GÖRÖGORSZÁG, MAGYARORSZÁG, IZLAND, ÍRORSZÁG, OLASZORSZÁG, LETTORSZÁG, LIECHTENSTEIN, LITVÁNIA, LUXEMBURG, MONTENEGRÓ, HOLLANDIA, NORVÉGIA, LENGYELORSZÁG, PORTUGÁLIA, ROMÁNIA, SZERBIA, SZLOVÁKIA, SZLOVÉNIA, SPANYOLORSZÁG, SVÉDORSZÁG, SVÁJC.

A Versenyen való részvételhez meg kell adni egy e-mail címet a kerékpárútról készült fotó beküldésekor a Verseny weboldalán, a Verseny bármelyik időszakában, és meg kell erősíteni a jelen szabályok feltétel nélküli elfogadását. A regisztráció (nevezési űrlap) része a személyes adatok – e-mail cím – megadása, amelyek kizárólag a Verseny céljaira használhatók fel.

Minden résztvevő csak egyszer és csak a saját e-mail címén regisztrálhat, míg a Verseny Házigazdája fenntartja a jogot, hogy ezt a szabályt technikai és szervezési eszközökkel egyaránt ellenőrizze.

A Versenyen nem vehet részt egyetlen olyan személy sem, aki részt vett a verseny előkészítésében, főként a Házigazdánál vagy a szervezőnél alkalmazott, vagy hasonló kapcsolatban álló személyek, valamint a résztvevő Škoda szerződéses partnerrel vagy a Verseny biztosításával megbízott ügynökségekkel hasonló kapcsolatban álló személyek, családtagjaik és a hozzájuk közel álló személyek.

  1. Versenymechanizmus, a nyertesek értékelése

A résztvevő feladata a Versenyidőszakban az, hogy sikeresen beküldjön egy kerékpárút-motívummal ellátott fotót a Verseny weboldalán. Minden résztvevő, aki a Versenyidőszakban sikeresen küldött be kerékpárút-motívumú fotót a Verseny weboldalán, esélyt kap a nyereményre.

A Versenyidőszakban a fődíjakat az a résztvevő nyeri, aki az összes résztvevő listáján az 1/9, 2/9, 3/9, 4/9, 5/9, 6/9, 7/9 és 8/9 helyen található e-mail címét megadta. Ha a résztvevők száma nem osztható 9-cel, az így kapott számot a legközelebbi 9-cel osztható egész számra kerekítjük lefelé.

A másodlagos nyereményeket azok a résztvevők nyerik, akik az összes résztvevő listáján az 1/11, 2/11, 3/11, 4/11, 5/11, 6/11, 7/11 és 8/11 helyen található e-mail címüket megadták. Ha a résztvevők száma nem osztható 11-gyel, az így kapott számot a legközelebbi 11-gyel osztható egész számra kerekítjük lefelé.

A fenti résztvevők listáját mindig a versenykérdések beküldésének időpontja szerint időrendi sorrendben rendezzük.

A Verseny Házigazdája a nyerteseket a regisztráció során megadott e-mail címen értesíti a megfelelő Versenyidőszak végét követő öt napon belül, és a nyerteseket felkéri a nyeremény átadásához vagy elküldéséhez, illetve a további kommunikációhoz szükséges adatok megadására. Ha a nyertes nem reagál, még a Verseny Házigazdája által ismételten elküldött e-mailre sem, vagy az e-mail elküldését követő 24 órán belül nem adja meg az elérhetőségi adatait, a nyereménye mindenféle kártérítés nélkül érvényét veszti.

  1. A díjak leírása

Fődíj:

  • 8x Poc Omne Air

Második díjak:

  • 8x We Love Cycling póló
  1. A felvételek beszerzése és felhasználása

Amennyiben a résztvevő nyertes lesz, hozzájárulását adja a Házigazdának ahhoz, hogy a Verseny megrendezésével és a nyeremények átadásával vagy kisorsolásával kapcsolatban a Házigazda által megvásárolt portrékat, írásbeli nyilatkozatokat, fényképeket, valamint a résztvevővel kapcsolatos hang- és képfelvételeket és/vagy személyes jellegű kifejezéseket kereskedelmi célokra felhasználja minden kommunikációs médiumban, függetlenül azok jellegétől és specifikációjától, minden tipikus eszközzel, azok későbbi módosításával, más művekkel való esetleges összekapcsolásával és közös műbe való beillesztésével. A résztvevő ezt a hozzájárulást anyagi, időbeli, mennyiségi és területi korlátozás nélkül, ingyenesen adja meg a Házigazdának, és bármikor visszavonhatja. Ez a hozzájárulás harmadik felekre is vonatkozik, akiknek a Házigazda saját belátása szerint ilyen felvételeket biztosíthat.

  1. Egyéb fontos feltételek

A nyeremények pontos meghatározását kizárólag a Házigazda határozza meg. A nyeremények megjelenítése a promóciós anyagokban illusztratív jellegű. A fődíj elnyeréséhez szükséges a nyertes egyéb feltételeinek (útlevél, vízum stb.) és kötelezettségeinek teljesítése, valamint a megfelelő – elsősorban egészségügyi – alkalmasság figyelembe vétele a részvételhez. A fődíj felhasználása következtében a résztvevőnek okozott károkért a Házigazda nem vállal felelősséget.

A résztvevők nem jogosultak a nyeremény helyett pénzt vagy más típusú teljesítést kérni. A Házigazda egyébként nem köteles teljesítést nyújtani a Verseny résztvevői számára, és a résztvevők nem jogosultak a Házigazdától a jelen dokumentumban kifejezetten meghatározottakon kívül semmilyen más teljesítésre.

A Házigazda nem felelős a harmadik fél által szállított nyeremények minőségéért. Az esetleges hibákért közvetlenül ezeknél a beszállítóknál kell felelősséget vállalni. A Házigazda fenntartja a jogot, hogy a nyereményeket saját belátása szerint megváltoztassa.

A résztvevő kizárható a Versenyből, ha a Házigazda felfedezi vagy alapos gyanúja merül fel, hogy a résztvevő vagy a résztvevőt segítő más személyek csalást követtek el a nyeremények megszerzése érdekében, vagy tisztességtelen, illetve a résztvevő tudtán kívüli, a szabályoknak nem megfelelő magatartást tanúsítottak.

A Házigazda nem vállal felelősséget az üzenetek vagy a nyeremények kézbesítésének elmaradásáért. A Házigazda nem vállal felelősséget a technikai vagy kommunikációs problémák miatt bekövetkező hibákért. A Házigazda dönt véglegesen a panaszok vagy benyújtott kifogások ügyében. A Házigazda fenntartja a jogot, hogy kártérítési kötelezettség nélkül lerövidítse, elhalassza, felfüggessze vagy törölje a rendezvényt és a nyereményeket, illetve a rendezvény fennállása alatt egyoldalúan módosítsa vagy kiegészítse a jelen szabályzatot azzal, hogy az ilyen változásokról a fent megadott weboldalon értesítést küld, ahol a szabályzat érvényes és teljes szövege is megtalálható.

Ezt a Versenyt semmilyen módon nem a Facebook működteti, szponzorálja, vagy kapcsolódik hozzá, és a Facebook nem felelős érte. Az esemény során megadott információk nem kerülnek a Facebookhoz. A pályázattal kapcsolatos minden kérdést, észrevételt vagy panaszt a Házigazdának kell címezni, nem a Facebooknak.

A Versenyre a Cseh Köztársaság törvényei vonatkoznak, kivéve, ha a résztvevők országának hatályos jogszabályai ezt kizárják.