Információk a személyes adatok kezeléséről

Adatkezelési hozzájárulás

Ezennel, szabad akaratomból és önkéntesen hozzájárulok ahhoz, hogy a Škoda AUTO a.s., tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, 293 01, Mladá Boleslav, cégazonosító: 00177041, bejegyezve a Prágai Városi Bíróság mint cégbíróság nyilvántartásában B. szekció/332. számon, mint a személyes adatok kezelője (a továbbiakban: „Škoda AUTO társaság

a következő személyes adataimat kezelje: név, családi név, e-mail-cím, születési idő, valamint esetlegesen további információkat, amelyeket a Škoda AUTO velem kapcsolatban rögzített, és annak érdekében használ fel, hogy marketing tevékenységeit jobban az igényeimnek megfelelően alakítsa ki,

a következő célból: hogy a Škoda márka termékeivel és szolgáltatásaival kapcsolatos ajánlatokkal megkeressenek, beleértve információk nyújtását termékekről, szolgáltatásokról, eseményekről, nyereményjátékokról, továbbá hírlevelek és ünnepi üdvözletek küldését is.

A hozzájárulásomat öt év időtartamra adom meg.

Tudomásul veszem, hogy hozzájárulásomat bármikor jogosult vagyok visszavonni elektronikus úton a http://www.skoda-auto.com/other/personal-data weboldalon, vagy írásban, a Škoda AUTO társaság postacímén. Jogosult vagyok a hozzájárulást a hozzájárulásra vonatkozó adatkezelési időszak lejárta előtt is visszavonni. A hozzájárulás visszavonása nem érintő a hozzájárulást megelőzően végzett, azon alapuló személyesadat-kezelés jogszerűségét.

A személyes adatok kezelésével kapcsolatban további információkat tartalmaz az alábbi melléklet, amely jelen hozzájárulás elválaszthatatlan részét képezi. A személyes adatok védelmével kapcsolatos általános információk olvashatóak a http://www.skoda-auto.com/other/personal-data weboldalon is.

Információk a személyes adatok kezeléséről

Jelen dokumentumban a személyes adatok kezelőjeként mi, a Škoda AUTO a.s. társaság, tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, 293 10, Mladá Boleslav, cégazonosító: 00177041, bejegyezve a Prágai Városi Bíróság mint cégbíróság nyilvántartásában B. szekció/332. számon (a továbbiakban: „Škoda AUTO társaság”), információkat teszünk közzé a személyes adatok kezeléséről, valamint az adatkezeléshez kapcsolódóan az Ön jogairól.

A személyes adatok kezelésének körébe tartozik a következő tevékenység:

Marketing-tevékenység végzése

Az adatkezelés célja:

Megkeresések küldése a Škoda márka termékeivel és szolgáltatásaival kapcsolatos ajánlatokkal, beleértve információk nyújtását termékekről, szolgáltatásokról, eseményekről, nyereményjátékokról, továbbá hírlevelek és ünnepi üdvözletek küldését is.

Az adatkezelés céljának leírása:

Az Ön személyes adatait arra használjuk, hogy tájékoztassuk a Škoda AUTO termékeiről és szolgáltatásairól, eseményeiről, nyereményjátékairól, rendszeresen megküldjük híreinket, hirdetéseinket, értékesítési katalógusainkat vagy ünnepi üdvözleteinket. Egyes személyes adatait arra is használhatjuk, hogy a fent említett kommunikáció megfelelően célzott legyen.

Az adatkezelés jogalapja:

Az Ön által adott hozzájárulás alapján vagyunk jogosultak a személyes adatai kezelésére. Amennyiben nem adott nekünk hozzájárulást, a személyes adatait emiatt nem kezeljük.

Az általunk kezelt személyes adatok kategóriái:

Azonosító adatok, kapcsolat felvételi adatok, leíró adatok, üzleti profil, a termékkel kapcsolatos műszaki információk, kereskedelmi előzmények, a családtagokra és más személyekre vonatkozó információk, ezen adatokból származó interakciók és profilok, hálózati azonosítók.

Adatkezelési és archiválási időszak:

A személyes adatok kezelésére vonatkozó hozzájárulás megadását követő 5 év.

Azon adatfeldolgozók vagy címzettek kategóriái, amelyek részére a személyes adatokat átadhatjuk:

Marketing ügynökségek, rendezvényszervező ügynökségek, médiaügynökségek, a forgalmazói hálózat tagjai, szerverüzemeltetők, vendégkezelő ügynökségek, információs telefonvonal.

Azok kérésére, személyes adatai átadásra kerülhetnek hatóságok, különösen bíróságok, Csehország rendőrsége, illetve más bűnüldöző szervek részére, a szükséges mértékben, a jogszabályokban meghatározott keretek között.

A személyes adatok forrása:

A személyes adatokat közvetlenül Öntől kapjuk.

Személyes adatok továbbításra harmadik országba vagy szupranacionális szervezetek részére:

A jelen dokumentumban meghatározott adatkezelés során a személyes adatai továbbításra kerülhetnek egyesült államokbeli, tehát harmadik országban lévő címzettek részére. Ilyen esetekben a továbbításra vagy az Európai Bizottság megfelelőségi határozata alapján (az EU-USA adatvédelmi pajzs programban részt vevő szervezetek), vagy általános szerződési feltételek (az Európai Bizottság által kiadott szerződésminta, a szöveget érintő bármely módosítás nélkül) alapján kerül sor, figyelembe véve a személyes adatok védelmére vonatkozó hatályos jogszabályokat. A legfrissebb információkat itt találja: http://www.skoda-auto.com/other/privacy-statement.

Automatizált döntéshozatal személyes adatok alapján:

A személyes adatok jelen dokumentum szerinti kezelése során nem kerül sor automatizált döntéshozatalra a személyes adatok alapján.

További információk

Sor kerülhet a személyes adatok közérdekű archiválására, valamint felhasználására tudományos, történelmi vagy kutatási célból. Megalapozott indokkal kezelhetőek a személyes adatok jogviták eldöntése céljából is, beleértve a közigazgatási szervekkel szemben fennálló kötelezettségek teljesítésének esetét, illetve a jogi kockázatok ellenőrzését és folyamatos értékelését egyaránt.